Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!
Magyar-Főoldal - Alap

A Főoldal Magyarul

10/05/2020 - Ismét egy új könyv: Olvasd itt!

pic 36

 1. A "Tantric Sex - Volume 1" című könyv (az első kötet a kettő közül) megjelent az Amazon-on!
 2. Mivel belefáradtam abba, hogy a Tantra-t állandóan a szexszel azonosítják, és az eredeti tanításokat rengeteg esetben eltorzítják, stb., úgy döntöttem enyhítek a helyzeten, legalább egy kicsit. Ezért először lefordítottam a tiszteletreméltó Tantrāloka egész 29. fejezetét Szanszkritra, amiben Abhinavagupta, a szerző, beszél a Tantrikus szexről, mint egy bonyolult Kula szertartás része. Ezután elkezdtem a Szanszkritról való fordítás nehéz feladatát Jayaratha ehhez a fejezethez tartozó teljes kommentárjának. Végül hozzáadtam a saját magyarázatom, ahol szükséges volt. Sok esetben egyáltalán nem kellett elmagyaráznom semmit, mivel Abhinavagupta és Jayaratha elég egyértelmű volt, de bizonyos esetekben hozzá kellett adnom magyarázatokat a különféle kiegészítésekhez a tárgyalt téma bonyolultságának megfelelően.
 3. A két kötet mindegyike körülbelül 500 oldalból áll. A második kötetben található egy szójegyzék is, ami tartalmazza az összes olyan Szanszkrit szót, ami extra definíciót igényel.
 4. Bár már végeztem a második kötettel is, a szerkesztési munkálatok még folyamatban vannak. Publikálva lesz amint lehetséges.
 5. Leld olyan sok örömöd a könyv olvasásában, mint amennyi örömöt jelentett nekem a megírása!
 6. Élvezd!

07/02/2020 - Új könyv: Olvasd itt!

pic 35

 1. A "Yajñagītapustakam: Chanting Book for the Ritual of Worship" című könyv, már elérhető az Amazon-on!
 2. Nagyon örülök, hogy bejelenthetem az első recitációs könyvet, ami a 'Yajña' vagy 'Imádati Rituálé' bemutatásához készült. Ez a kis könyv tartalmaz minden mantra-t, ami a 'hagyományos' Tantrikus imádati rituálé sikeres végrehajtásához szükséges. Valamint további információkat mellékeltem arról, hogy mit kell tenni a ceremónia különböző szakaszaiban. Az ilyen Imádat rendívül áthatja a Tantrizmus magját, a belső tapasztalatok mellett a filozófiai nézőpontokat is beleértve.
 3. Ez a hagyományos Tantrikus imádati rituálé Śrīyantra-t használ. Miért? Mert ez a yantra vagy diagram (szó szerint gép) bármely istenség imádatához megfelelő. Használhatod Parabhairava vagy bármely más általad választott istenség imádatához. Ezért hívjuk ezt 'hagyományos' Tantrikus imádati rituálénak.
 4. Az teszi egyedivé a Tantrikus rituálét, hogy az imádat közben a gyakorlatot bemutatók végig mennek a spirituális úton, ami kívül magának a rituálénak a formájában jelenik meg, és belül úgy tapasztalt, mint az egész mögött lévő Valóság.
 5. Ha szeretnéd teljesen megtanulni a rituálé bemutatásának a módját, nézd meg ezt a videót, amiben végigmegyünk az egész ceremónián.
 6. Élvezd!

06/29/2020 - Tantrāloka: 6. és 7. fejezet

pic 34

 1. Egy nagy bejelentés: A Tantrāloka 6. fejezetének (1. rész és 2. rész), valamint 7. fejezetének elkészült és elérhető az angol fordítása. Ez 323 új stanza teljes fordítását jelenti. Tehát már elkészült az egész könyv közel 30%-a!
 2. A 7. fejezetet rendkívül nehéz volt lefordítani. Eddig ez a legnehezebb fejezet amit fordítottam. Csak 71 stanza-t tartalmaz, de a nehézségének köszönhetően el kellett olvastom Jayaratha kommentárjának nagy részét, hogy megértsem amit Abhinavagupta akar mondani.
 3. Már fordítom a 8. fejezet elejét. Mostanra eljutottam a 120. stanza-ig a 452-ből!
 4. Hogy legyen valami elképzelésed a fordításaim méretéről, vegyük a Bhagavadgītā-t ami 700 stanza-ból áll (ugyanannak a versmértéknek a használatával, mint amit Abhinavagupta használ a Tantrāloka-ban..., bár Abhinavagupta időnként hosszabbat is használ). Szóval a 6. és 7. fejezet esetében majdnem lefordítottam a Bhagavadgītā felét. És a Tantrāloka eddig lefordított stanza-inak mennyisége 1728..., ami majdnem 2.5 Bhagavadgītā-nak felelne meg..., továbbá spanyol nyelvre is lefordítottam őket! Mindezt azért említem meg, hogy legyetek türelemmel amíg fordítok. Igen, fantasztikus lenne befejezni a Tantrāloka-t egy hét alatt, de ez az értekezés rendkívül hosszú és komplex. A kommentár olvasása is szükséges hozzá egy bizonyos mértékig, mert enélkül lehetetlen lenne lefordítani.
 5. Élvezd!

06/12/2020 - JÓ HÍREK!: Olvasd itt!

pic 31

 1. Jó hírek!!!!: Trikamukhyamatāni - 'Main Tenets of Trika Shaivism' Kindle verziója már elérhető az Amazon-on (hamarosan elérhető nyomtatott formában is). Ahogy már kifejtettem az előző hírekben, a Trikamukhyamatāni egy kb. 350 oldalas könyv, melyben egyszerű kifejezésekkel magyarázom el a Trika Shaivizmus (vagy Kasmiri Nem-duális Shaivizmus) alapvető tanításait. A könyvet teljesen szanszkrit nyelven, (rugalmas) Ārya és Āryāgīti versmértékben írtam. 27 stanza-t tartalmaz, amelyeken keresztül elmagyarázom a Trika Shaivizmus alapjait. Természetesen minden stanza transzliterációja és fordítása is rendelkezésedre áll, plusz a jelentéseik hosszú magyarázata prózai alakban.
 2. Továbbá: befejeztem a Tantrāloka 6. fejezetének angolra fordítását. Most 'lassan' készítem a spanyol fordítást (ez egy szuper unalmas feladat). Eme unalmat enyhítvén már fordítom a 7. fejezetet (eddig lefordítottam az első 25 stanza-t).
 3. Élvezd!

06/01/2020 - ÉVFORDULÓ: 21 ÉV!

pic 20

ÉVFORDULÓ: 21 ÉV!

 1. Ünnepelünk! Az összes munkatársunk, a tanítványok és én is nagyon boldogok vagyunk, ingyenes és reklámmentes weboldalunk létrejöttének évfordulója alkalmából!
 2. Ebben az évben 'még' nem publikáltam sokat, mert több könyvön is dolgozok: (1) Egy kb. 350 oldalas könyvön, ahol elmagyarázom egyszerű kifejezésekkel a Trika Shaivizmus (vagy Kasmiri Nem-duális Shaivizmus) alapvető tanításait, ez ebben a hónapban érkezik az Amazon-ra; (2) Egy kb. 700 vagy 800 oldalas első kötet (szerkesztés folyamatban) ahol elmagyarázom a Śāmbhavopāya-t (a gyakorlatok legmagasabb szintjét) a Parabhairavayoga-ban (egy Nem-duális Kashmiri Shaivizmus-alapú Yoga, amit 2016-ban alapítottam); (3) Egy kb. 1000 oldalas (két kb. 500 oldalas kötetre osztott) könyv, ami elkészült és jelenleg éppen átnézés alatt van, és ez ebben az évben kiadásra kerül... ez egy meglepetés lesz mindannyiótok számára! Az első két könyvet teljesen Szanszkrit-ul írtam az elejétől a végéig. Természetesen van hozzá transzliteráció és fordítás. Van egy negyedik kis könyv (kevesebb mint 100 oldal) arról, hogy hogyan mutatjuk be a rituálék egyikét a Parabhairavayoga-ban, tartalmazza magának a rituálénak egy rövid magyarázatát, és az összes mantra-t és ábrát, hogy képes legyél ugyanúgy énekelni, mint mi.
 3. Amint látod, sohasem pihenek. Ha nem a website-on dolgozom, akkor könyveket írok (kb. 2200 oldalnyi tiszta tudás és mantra-k mindebben a négy könyvben). Viszont az év hátralevő részében, nem tervezek több könyvet írni (a következő évben folytatom, amennyiben ez a test még mindig életben lesz!). Az erőfeszítéseimet magára a website-ra akarom irányítani. És a Tantrāloka 6. fejezetének fordítása folyamatában vagyok (már lefordítottam angolra 107 stanza-t abból a 252-ből, amit a fejezet tartalmaz). Számos órát szentelek ennek a rendkívül nehéz fejezetnek, ahol Abhinavagupta asztrológiáról és mitológiáról is beszél. Így még asztrológiát és mitológiát is tanulmányoznom kell, hogy követni tudjam a tanításait. Abhinavagupta-val mindig minden egy hegymenet, az ő nagyságának köszönhetően. Ez a Mester nem való gyenge szívűeknek, akik feladják a legkisebb akadály láttán. Abhinavagupta-val gyakorlatilag minden stanza egy akadály, nem viccelek. Rendben, kívánj nekem szerencsét!
 4. És most néhány statisztikai adat. Emlékezz, hogy ez a website olyan témákkal foglalkozik, amelyek nem túl népszerűek ebben a gyerekes világban: (1) kb. 3000 napi látogató. (2) A legfőbb országok, amelyek látogatják a 'Sanskrit & Trika Shaivism' oldalt 2020-ban, ebben a sorrendben: Egyesült Államok, India, Oroszország, Brazília, Spanyolország, Magyarország, Finnország, Kína, Kanada, Mexikó, Nagy Britannia és Argentína.
 5. Boldog évfordulót! Élvezd!

05/25/2020 - ÚJABB JÓ HÍREK!: Olvasd itt!

pic 30

 1. Újabb jó hírek!!!! "A Parabhairavayoga alapvető princípiumai" már elérhető Kindle-en is. Ez a nagyjából 700 oldalas könyv tartalmazza a Parabhairavayoga 92 alapvető aforizmáját (egy Nem-duális Kashmiri Shaivizmus-alapú Yoga-t, amit Gurujī indított el 2016-ban) Szanszkritul, továbbá egy rövid kommentárt, szintén Szanszkritul, melyet Gurujī írt. Természetesen minden Szanszkrit le van fordítva angolra. Továbbá Gurujī írt egy teljes magyarázatot angolul, ahol minden egyes aforizmát és az ahhoz tartozó kommentárt kifejt. A könyvben rengeteg táblázat, valamint egy terjedelmes szójegyzék is helyet foglal, hogy még mélyrehatóbb ismereteket szerezzen az olvasó.
 2. Mind a könyv, mind pedig a Kindle (e-book) verzió elérhető Európában is. Nézd itt: Kindle verzió az Egyesült Királyságban, könyv formátum Németországban és az Egyesült Királyságban.
 3. Élvezd!

05/17/2020 - Még több fordítás: Olvasd itt!

pic 31

 1. Az utasításomra, a munkatársam és feleségem, Natalia Ambikā, elkezdte a Spandanirṇaya (a Trika Shaivizmus egyik legfontosabb szövege) című fenséges szöveg fordítását. Befejezte az első három dokumentum fordítását orosz nyelvre: Spandanirṇaya (Bevezetés és tárgymutató), Spandanirṇaya I.1 és I.2, és Spandanirṇaya I.3-tól I.5-ig.
 2. Ez egy nagyon nagy erőfeszítés volt a részéről. Gratulálok, és így tovább a szöveg hátralevő részével!
 3. Élvezd!

03/23/2020 - JÓ HÍREK!: Olvasd itt!

pic 30

 1. Jó hírek !!! "A Parabhairavayoga alapvető princípiumai" publikálásra került. Ez a Gurujī által írt ~700 oldalas könyv tartalmazza a Parabhairavayoga (egy Trika-alapú Yoga, amelyet Gurujī alapított 2016-ban) 92 alapvető aforizmáját Sanskrit nyelven, plusz egy rövid kommentárt szintén Sanskrit nyelven. Minden Sanskrit természetesen le van fordítva angolra. Továbbá Gurujī összeállított egy teljes magyarázatot angolul minden aforizmához és annak kommentárjához. A könyv szintén magába foglal számos táblázatot és egy teljes szójegyzéket az olvasók örömére.
 2. Ez a könyv Gurujī Gabriel Pradīpaka több évtizednyi erőfeszítésének tanulmányozásának és spirituális szolgálatának a betetőzése.
 3. Ezen felül hozzáadtuk a Parabhairava Galériánkhoz az összes képet, ami Gurujī legutóbbi budapesti látogatásával kapcsolatos!
 4. Élvezd!

03/13/2020 - Budapest: Február-Március

pic 29

 1. Publikáltunk egy új lejátszási listát a YouTube csatornánkon: Budapest, 2020 Február.
 2. Ez az új lejátszási lista, magába foglalja az összes videót a két satsaṅga-ról és a két napos szemináriumról, amit Gurujī tartott Budapesten. Az első satsaṅga témája: 'Ki az aki meditál?'. A második satsaṅga témája: 'Hogyan ismerheted fel a valódi Guru-t?'. A szeminárium témája válogatott aforizmák 'Abhinavagupta Paramārthasāra-jából'. A Paramārthasāra (szó szerint A Végső Valóság Esszenciája) 105 stanza-ból áll, és a Trika filozófiával foglalkozik általánosságban. Ebben az értelemben olyan, mint egy gyakorlati kézikönyv azon spirituális törekvők számára, akik a Végső Felszabadulást kívánják elérni. Gurujī nem csak ezeket a stanza-kat magyarázza el, hanem Yogarāja kommentárját is!
 3. Élvezd!

02/23/2020 - Új fordítások: Olvasd itt!

pic 28

 1. Munkatársunk, Natalia Ambikā, komoly erőfeszítés után, lefordított három oldalt orosz nyelvre: 'Hogyan ragozzuk a számokat a Szanszkrit nyelvben', 'Tantrāloka: Fejezet 1 - stanzák 151-300', 'Tantrāloka: Fejezet 1 - stanzák 301-332'.
 2. Most elkezdte a 'Spandanirṇaya' fordítását is.
 3. Gratulálok, így tovább!
 4. Élvezd!

02/06/2020 - Tantrāloka: 29. Fejezet (teljes)

pic 27

 1. Milliónyi óra munka után teljesen befejeztem a Tantrāloka rendkívül homályos... és őrületes... 29. fejezetének a fordítását (1. rész és 2. rész). Ebben a fejezetben Abhinavagupta az egész Kula titkos rituáléit, folyamatait tanítja. Egyik része ezeknek a rituáléknak a Tantrikus szex. Ezért fordítottam le ezt a fejezetet a Tantrāloka 6. fejezete előtt, hogy megvilágítsam ezt a témát, amely rendkívül eltorzított a tudatlan elmék által (különösen a Nyugaton).
 2. Van aki nehéznek találhatja ennek a fejezetnek a megértését. Nincs ebben semmi meglepő. Ezért létezik Jayaratha kommentárja. De nyilvánvalóan ennek a kommentárnak a fordításához még több millió órára lesz szükségem. És ez nem elég, -kivéve ha te kiváló szakértője vagy ezeknek a gyakorlatoknak a megfelelő hozzáállással- úgymond, ezért el kell magyaráznom az egészet számodra is. Oh nos, tudod, az egész Tantrāloka mindig túl nehéz!
 3. Élvezd!

12/29/2019 - Új képek és videók: Olvasd itt!

pic 25

 1. A Youtube csatornánkon publikáltam az összes videót, ami legutóbbi látogatásomról készült a Parabhairavayoga Centerben, Budapesten.
 2. A Parabhairavayoga Galéria oldalunkon szintén publikáltam egy képgyűjteményt erről a látogatásról. A képek megtekintéséhez szörfölj keresztül a kategóriákon, amíg eléred a 2019 novemberi képeket.
 3. Éppen a Tantrāloka további fordításának folyamata közepén vagyok! Hamarosan publikálni fogok egy hosszú fejezetet! Légy résen!
 4. Élvezd!

12/16/2019 - Könyvek: Új funkció!

pic 25

 1. Az Amazon létrehozott egy 'Szerzői Központot', ez egy új funkció, ami lehetővé teszi a szerzőknek, hogy legyen egy hely a saját profiljuknak és a könyveiknek. Természetesen létrehoztam a sajátomat, ami tartalmazza a korábban publikált két könyvem. Mostantól elérheted a profilom az Amazon-on, és követheted a frissítéseket: Könyvek (van egy könyv ikon a fenti navigációs sávon a gyors eléréshez).
 2. Befejeztem a negyedik teljesen Sanskrit nyelvű könyvem!
 3. A harmadik és a negyedik könyv hamarosan publikálásra kerül az Amazon-on.
 4. Továbbá, 15 könyvet tervezek publikálni a következő két évben. Ezért számíts arra, hogy számos frissítés lesz a következő évben.
 5. Jelenleg a Tantrāloka egy újabb fejezetét fordítom számodra ezen az oldalon!
 6. Élvezd!

11/10/2019 - Fordítás hírek: Olvasd itt!

pic 24

 1. Natalia Ambikā 'ismét' keményen dolgozik az orosz fordításain: (1) Szanszkrit számok (Tőszámok), (2) Szanszkrit számok (Sorszámok), (3) Tantrāloka - Bevezetés és (4) Tantrāloka - Fejezet 1 (stanzák 1-150). Óriási erőfeszítés! Gratulálok!
 2. Én a negyedik könyvem megírásának a végén tartok, amely teljesen Szanszkrit nyelven készül. Körülbelül 500 oldalas könyv lesz. Remélem publikálhatom ennek az évnek a végén vagy a következő év elején!
 3. Élvezd!

09/24/2019 - Újabb hírek: Olvasd itt!

pic 23

 1. Publikáltam a Budapesten az augusztusi ott tartózkodásom alatt készült képeket a 'Parabhairavayoga Gallery' weboldalunkon!
 2. Natalia Ambikā keményen dolgozik az orosz nyelvű fordításain: (1) Hogyan írj Szanszkritul, (2) Első vonások 1, (3) Első vonások 2, (4) Táblázatok és (5) Ősi Szanszkrit karakterek. Így most már az egész Írás szekció fordítása elkészült. Gratulálok!
 3. Továbbra is írom a negyedik könyvem, teljesen Szanszkrit nyelven. Az első felével már végeztem!
 4. Élvezd!

09/03/2019 - YouTube csatorna: Frissítés

pic 21

 1. Frissült a YouTube csatornám a Budapesten eltöltött két hetem után: Publikálásra került mind a '8 fő videó', amelyek a Budapesten megtartott augusztusi eseményekről, a satsaṅga-król, a szemináriumról, valamint a rituáléról készültek. Közel 900 percnyi (15 órányi) felvétel a Trika Shaivizmus tudásával és Tantrikus rituáléval!
 2. Mi jön ezután? Natalia Ambikā, a feleségem -akit általában 'Gurumā'-nak szólítanak-, hamarosan közzé fog tenni 'a Facebook-on' néhány rövid (vagy néha nem is olyan rövid) videófelvételt, amik egy másik kamerával, más szögből készültek, ezért egy új perspektívából is megtekintheted a szertartást. Ezek közül néhány 'remélhetőleg' megmutatja tüzet a rituálé közben (ami nem látszik az eddig közölt felvételen, lévén az a kamera a recitálókra fókuszált). Ezeket a hosszú felvételeket először szerkesztenem kell, ami rendkívül időigényes feladat, mint mindig. Tehát folyamatosan dolgozom! Én sohasem pihenek!
 3. Élvezd!

08/11/2019 - Új fordítások: Olvasd itt!

pic 20

 1. Egyrészről, munkatársunk Natalia Ambikā lefordította Oroszra a következő három új dokumentumot: Tanulj Szanszkritul - Szanszkrit idézetek 1: Jól ismert Szanszkrit idézetek - 1. rész, Tanulj Szanszkritul - Első Lépések (5): A Szanszkrit ABC és a Teremtés szintjei - 2. rész és Tanulj Szanszkritul - Első Lépések - 1: Első Lépések: A Tanulj Szanszkritul szekció függeléke - Első Lépések (4) és (5). Nagyszerű munka! Gratulálok!!!
 2. Másrészről, munkatársaink Paulo és Claudio, befejezték a Brazil-Portugál fordítását Abhinavagupta Paramārthasāra-ja 75-78. stanza-jának. Szintén Gratulálok!!!
 3. Közben, folytatom a negyedik könyvem komponálását, ami teljesen Sanskrit nyelven készül (nyilvánvalóan, biztosítom a fordítását is). Már elkészítettem körülbelül az egy harmadát!
 4. Élvezd!

07/11/2019 - Tantrāloka: 5. Fejezet

pic 20

 1. Publikálásra került a Tantrāloka ötödik fejezete, amely az Āṇavopāya-val (az 'aṇu'-hoz vagy korlátolt létezőhöz tartozó módszerekkel) foglalkozik!
 2. Eddig lefordítottam 1114 stanza-t a 5847-ből (körülbelül 19%-a az egész szövegnek).
 3. Ebben az ötödik fejezetben, Abhinavagupta elmagyarázta a következőket: (i) Meditáció az intellektus útján, (ii) megnyilatkozás a légzés esszenciáján keresztül, (iii) a Tudatosság emelkedése, (iv) belépés a Legmagasabb Princípiumba és (v) az út karakterisztikája, (vi) koncentráció amelyben a szerveket használjuk, és (vii) a szó princípiuma.
 4. El akarok magyarázni néhány dolgot: Az egész Tantrāloka fordításomban, sok részletet beemelek Jayaratha kommentárjából, melynek neve Viveka. Miért? Nélkülözhetetlen információk hozzáadása végett, amelyek nélkül gyakorlatilag lehetetlen megérteni Abhinavagupta tanításait. Ez rákényszerít arra, hogy közvetlenül Sanskrit nyelven olvassam a kommentárt. Mostanáig elolvastam több mint 1100 oldalt a 4000-ből! Nem viccelek. És ez megmagyarázza, miért késlekedek egy ideig a fordítások publikálásával. De van egy másik oka is a késésemnek: Könyvek. Eddig három könyvet írtam ebben az évben, és most kezdem a negyediket. Ezek valójában nem nagyon kis könyvek... tudod mennyire termékeny vagyok mindenben amit teszek, ugye? Szóval tényleg ne várd az első két könyvtől, hogy nagyon kicsi legyen (mindkettő körülbelül 800 oldalt számlál). És a negyedik amit készülök írni, könnyen Bibliai méretűvé válhat. Következésképpen, a Tantrāloka hatodik fejezetének a publikációja érthetően késni fog.
 5. Egyéb frissítések: Dávid Durvāsās lefordította magyar nyelvre a Tantrāloka teljes 3. fejezetét. És Natalia Ambikā lefordította oroszra a következő oldalakat: Tanulj Szanszkritul - Első Lépések (3), Tanulj Szanszkritul - Első Lépések (4), Tattva Táblázat - A megnyilvánulás kategóriái a Trika rendszere szerint és Tattva-k & Sanskrit - A Sanskrit betűk és a Trika tattva-inak kapcsolata. Gratulálok mindkettőjüknek a masszív és tökéletes munkáért!
 6. Élvezd!

06/01/2019 - ÉVFORDULÓ: 20 ÉV!

pic 20

ÉVFORDULÓ: 20 ÉV!

 1. 1999 áprilisában, sok dolog (Szanszkrit, Trika Shaivizmus, Vedānta, Sāṅkhyayoga, stb.) 16 évig tartó tanulmányozása után, azon kezdtem tűnődni, mit kezdjek mindezzel a tudással. Annak ellenére, hogy akkoriban tanítottam embereket a városomban, ez nem volt elég. Belül tudtam, hogy terjeszkedésre van szükségem, de nem tudtam hogyan csináljam. Mindenesetre, folytattam egy ideig ebben az állapotban, ahol folyamatosan a terjeszkedés gondolatai ostromoltak. Végül úgy döntöttem Parabhairava-hoz (mindenki Én-jéhez) fordulok megoldásért erre a komoly dilemmára. A meditációimban elkezdtem megkérdezni Őt arról, mit kell tennem a tudás kiterjesztéséért. Hirtelen egy nap, Ő válaszolt. Az Ő belső Hangja tisztán azt mondta nekem: 'Építs egy weboldalt!'. A tradíciómban tudjuk, hogy ha egy üzenet folyamatosan ismétli önmagát, az az Úrtól származik és nem az egótól. Szóval továbbra is megkérdeztem Őt minden nap ugyanarról a dologról, és a válasz mindig ugyanaz volt: 'Építs egy weboldalt!'. Miután egy hónapon át folytattam a cselekvés ezen folyamatát, végül megértettem, hogy az üzenet valódi és nem az egóm fantáziája. Volt még egy dolog ami miatt megértettem, hogy ez az Ő üzenete volt és nem az én gondolatom: Alig tudtam mi az a weboldal!

  Szóval Andrés Muni a társ-alapító segítségével (aki nem vesz részt a közösségemben jelenleg), megalapítottam a weboldalt. Mindazonáltal, annak idején még telefonom sem volt otthon (nem vicc). Ezért telepítenem kellett egyet, hogy legyen Internet, mert akkoriban rendelkezni kellett egy telefonvonalra kötött modemmel, hogy élvezhesd az Internetet. Emellett nagyon drága volt és bizonyos számú órára volt korlátozva havonta. Emlékszem, hogy 50 órás csomagot rendeltem havonta. Következésképpen alig volt közel 2 órám naponta. Mindezen macera után elkezdtem megtanulni, hogyan kell egy alap weboldalt építeni. A weboldal első helye, valami hely volt a Geocities szomszédságában. Először nem volt domain nevem és fizetett privát szerverem, nyilvánvalóan. Ez később jött. Az első program amivel weboldalt terveztem, a nagyon alap és kényelmetlen Adobe GoLive volt. Valóban fájdalmas volt azzal a programmal dolgozni. Jelenleg Dreamweaver-t használok természetesen. Off-line dolgoztam az oldalak építésén, és a majdnem napi 2 órányi Internet korlátommal feltöltöttem az új tartalmakat, és szörföltem a neten további tudásért, hogyan építsek még jobb weboldalt. Az első oldal amit feltöltöttem (a legrégebbi a weboldalon) a 'Tanulj Szanszkritul - Első Lépések (1)' oldal volt. De ez a jelenlegi neve. Az első neve valami ilyesmi volt: 'Szanszkrit Argentínában - 1'. Egy abszolút nacionalista név valóban, be kell vallanom!

  Az egész kezdetleges weboldal egyszerű HTML-ben volt (semmi CSS, nem beszélve a PHP-ról). Tanulmányoztam és finomítottam a weboldalt öt évig, amíg 2004-ben be tudtam mutatni valami többé kevésbé 'elfogadhatót' ami 'egy weboldalnak' hívható (elhagytam pár éve a 'sanskrit-sanscrito.com.ar' domain nevet, ahogy bizonyosan tudod). Továbbá hozzáadtam egy kísérő Blog-ot. Először nem állt rendelkezésre IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration - Szanszkrit Transzliteráció Nemzetközi ABC-je) Unicode betűtípusban mint most. Egy kezdetleges ANSI betűtípust használtam, melynek neve 'Sanskrit 98', egész 2003-ig, amikor áttértem a 'Sanskrit 2003' betűtípusra (egy Unicode betűtípus). És az IAST támogatásának a hiánya rákényszerített a saját transzliterációs rendszerem az ASTHA (Alphabet of Sanskrit Transliteration for HTML, made in Argentina - Szanszkrit Transzliteráció ABC-je HTML-hez, Argentínában készült) megalkotására, haha! Úgy tűnik nagyon Argentin voltam akkoriban!

  A technológia folyamatos fejlődése rákényszerített új dolgok tanulására és az egész weboldal csiszolására. Például őrületes mennyiségű órát töltöttem az ASTHA konvertálására modern IAST formátumra az egész weboldalon, egy hónapot töltöttem az egész életemből csak a HTML-ből XHTML Strict formátumra való konverzióval, stb. Együtt az élénk erőfeszítésekkel a weboldal frissen tartására, amennyire az lehetséges, folytattam hosszú oldalak publikációját tele lényeges tartalommal. Továbbá 2005-ben, mivel a weboldalon való munkám olyan sok erőfeszítést igényelt, úgy döntöttem nem keresek tovább pénzt a megélhetésre, hogy minden időmet a weboldalnak szentelhessem. 2009-ben az oldal egy újabb nyelvvel bővült: Brazil Portugál. A Brazil munkatársak kezdtek megérkezni. Sokat kellett dolgoznom az új nyelv hozzáadásával. Annak idején, a weboldal még mindig statikus volt, ezért minden változást 'manuálisan' kellett elkészíteni. 2010-ben, miután elértem a Felszabadulást és a Guruság állapotát, a weboldal elkezdett kifejezetten a Trika Shaivizmussal kapcsolatossá válni. Egyébként még nem változtattam meg az oldal címét és domain nevét.

  2012-ben végül, egy profi Magyar programozó jött hozzám, és javasolta az egész weboldal dinamikus formára való áttérését PHP és HTML5 alapon. Elfogadtam és keményen dolgozott néhány hónapig. Állandó kapcsolatban voltunk, a folyamatok megfelelő irányba tartásának érdekében. Email-ek milliói lettek megírva az egész folyamat közben, ahogy bizonyára sejted. November 12-én végre publikálhattuk a weboldal új dinamikus formáját. Nagyon drasztikus változás volt a jó ügy érdekében! És habár azóta kétszer megváltoztattam a design-t, a weboldal sohasem hagyta el a szilárd dinamikus természetét. 2014-ben egy Magyar munkatárs javasolta a weboldal még további kiterjesztését a Magyar nyelvvel. Elfogadtam és a frissítés folyamata elkezdődött. Ez ismét őrületes mennyiségű órát emésztett fel! Egy weboldal életben tartásához tényleg sokat kell dolgoznod. Ennek a hatalmas erőfeszítésnek a végén, a Magyar szekció elérhető vált a látogatók számára. Most már a weboldal 4 nyelven elérhető 4 verzióval dicsekedhet. És 2015-ben további nyelvvel bővült: Orosz! És végül 2016 végén az utolsó nyelv is hozzá lett adva: Hindi. Összességében a weboldal jelenleg 6 nyelvet támogat.

  2016 végén egy új gyors szerverre költözte (egy VPS), és 2017 augusztusában úgy döntöttem megváltoztatom a weboldal címét és az URL-jét 'Sanskrit & Sánscrito'-ról és 'sanskrit-sanscrito.com.ar'-ról 'Sanskrit & Trika Shaivism'-ra és 'sanskrit-trikashaivism.com'-ra. Miért? Azért változtattam meg a címet, mert a 'Sanskrit & Sánscrito' akkor jött létre, amikor a weboldal csak Angol és Spanyol nyelvű volt. A további 4 nyelvvel a cím nem közvetítette többé a weboldal tartalmát. Emellett a régi .com.ar URL évenkénti megújítása rendkívül bürokratikus folyamatokat igényelt (emlékezz, hogy Moszkvában élek és Argentína nagyon messze van). Miközben megtartottam a régi nemzetközi URL-t ('sanskrit-sanscrito.com'), létrehoztam egy új URL-t, ami képes közvetíteni a weboldal valódi tartalmát: 'sanskrit-trikashaivism.com'.

  A 20 év alatt, számos szöveget teljesen lefordítottam, mint a Śivasūtra-k, Śivasūtravimarśinī, Spandakārikā-k, Spandanirṇaya, Paramārthasāra, Pātañjalayogasūtra-k, stb. És számos egyéb szöveg folyamatban van, mint a Parātrīśikāvivaraṇa, Ṣaṭtriṁśattattvasandoha, Tantrāloka, stb. A szövegek fordítása (nem beszélve azok elmagyarázásról a látogatóknak) nagyon időigényes, mivel nagyon sok kifejezés jelentését kell ellenőriznem, hogy teljesen pontos legyek. Ez rákényszerít arra, hogy sokat olvassak. Például a Tantrāloka jelenlegi fordításához, gyakorlatilag Jayaratha egész kommentárját elolvasom közvetlenül Szanszkrit nyelvről. Ez a folyamat pokoli, nyilvánvalóan. És hogy még bonyolultabbá tegyük a dolgokat, a fordításom módszere a szóról szóra fordítás. Miért fordítok szóról szóra és nem úgy, mint ahogy legtöbb fordító teszi, azaz egy átfutó módszerrel? Két okból: Mert ilyen módon, ha valakinek kétsége támad a fordításommal kapcsolatosan ami egy bizonyos kifejezést illet, meg keresheti egy Szanszkrit szótárban. Tovább, ez a weboldal a Szanszkrit nyelvvel is foglalkozik. Ezért nagyon hasznos Szanszkrit tanulóknak, hogy rendelkezésre áll egy szöveg teljesen lebontva. Ilyen módon láthatják a módját, ahogy az eredeti szerző összeállította.

  Ha elértem a tanításaim fejlődésének ezen pontját, az egész a weboldalnak köszönhető, ami a Nagy Úr parancsának kinyilvánítása által épült. Például, misztikus folyamatokon keresztül, a weboldal elhozott engem Moszkvába, ahonnan sokkal gyorsabban tudom tovább terjeszteni a tanításaimat, és így tovább. Van egy misztérium az Ő parancsaiban, amit nem lehet kibogozni először. Az egyénnek csak végre kell hajtania az Ő parancsait az utolsó betűig, és minden RENDBEN lesz. Én csak ezt tettem!

  Engedd meg, hogy kifejezzem szívből jövő köszönetem a jelenleg aktív munkatársaknak, azaz Paulo-nak és Claudio-nak Brazíliából, Marlon Melin-nek Kanadából, Dávid Durvāsās-nak és Tamás István Énisz-nek Magyarországról, és a saját feleségemnek, Natalia Ambikā-nak Oroszországból. Valamint, őszintén köszönöm Zoltán Kṣemarāja-nak (a fejlesztőnek), aki annak ellenére, hogy nem vesz részt a közösségemben jelenleg, továbbra is segít nekem időről időre, amikor a weboldalnak szüksége van néhány technikai javításra. Továbbá, szeretném kiterjeszteni a köszönetem minden ember számára, aki együttműködött velem a weboldal bővítésén, és aki, Parabhairava Játékának természete miatt, most már elment. Ez valójában egy 20 éves kaland volt a Nagy Úr Masszív Lényébe!

  Végül, ezt a weboldalt a 'sevā'-mnak vagy szolgálatomnak tartom Parabhairava (a Legfőbb Létező) számára. Ezért, a misszióm eljövendő kiterjedése ellenére, folytatni fogom a törekvést a weboldal megtartására ahogy eddig is volt: Egy teljesen ingyenes weboldal, ami teljesen mentes a reklámoktól. Váljék a szolgálatom a Legfőbb Bhairava megelégedésére!
 2. És most néhány statisztikai adat. Emlékezz, hogy ez a weboldal olyan témákkal foglalkozik, amelyek nem túl népszerűek ezen a világon. Gondolom ha publikáltam volna egy weboldalt a Yoga pozitúrákról, több látogatót fogadhatnék: (1) 2000-től 3000 látogatóig naponta. (2) A fő országok, amelyek látogatják a 'Sanskrit & Trika Shaivism' oldalt, ebben a sorrendben: Egyesült Államok, India, Spanyolország, Brazília, Kanada, Argentína, Oroszország, Mexikó, Nagy Britannia és Magyarország.
 3. Boldog évfordulót! Élvezd!

05/28/2019 - Tantrāloka: 4. Fejezet (2/2 rész)

pic 19

 1. Most végre publikálásra került a második, utolsó része (stanza-k 151-től 279-ig) a Tantrāloka negyedik fejezetének!
 2. A Tantrāloka negyedik fejezete, amely a Śāktopāya-val (a Śakti-hoz tartozó út) foglalkozik, teljesen elkészült.
 3. Eddig lefordítottam 955 stanza-t az 5847-ből (körülbelül 16%-a a teljes szövegnek).
 4. Ebben a negyedik fejezetben, Abhinavagupta elmagyarázta a következőket: (i) A vikalpa-k megtisztítása, (ii) a legfelsőbb logika esszenciája, (iii) a Guru valódi természete, (iv) a Yoga tagjainak a haszontalansága, (v) a mesterséges imádat mellőzése, stb., (vi) a Tudatosság kerekének a megjelenése, (vii) a mantra-k ereje, (viii) egy imát mormoló valódi természete, stb. (és) (ix) a szabályok és tilalmak egyenlősége.
 5. Most folytatom az ötödik fejezettel!
 6. Élvezd!