Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Śivamānasapūjā (Shiva Manasa Puja) Magyar)

Śiva mentális imádata


 Beveztés

Gabriel Pradīpaka, újra. Ennek a jól ismert szövegnek a szerzője Śaṅkarācārya, a mélyen tisztelt vedānta mester. Ebben a szövegben Śiva mentális imádatának egy különös technikája van részletesen kifejtve. A hétköznapi imádat, ami külső dolgokkal van végezve, mint füstölők, tálak, stb. nem olyan erőteljes, mint amikor a törekvő a saját elméjét használja. Egy gyakorlat sokkal erősebb, ha az eszköz, amivel azt végezzük, szintén erősebb. Mivel az elme sokkal erősebb, mint a fizikai test, a mentális imádat lényegesen erősebb, mint a külső imádat…és olcsóbb is. Ezért vette a fáradságot Śaṅkarācārya, hogy leírja ezt a himnuszt. Habár, ehhez az imádathoz teljesen egyhegyű elme szükséges. Egy személy, kinek elméje zavart, nem képes gyakorolni ezt az imádatot a megfelelő módon.

Amikor gyakorlod a mentális imádatot, a fontos, hogy annak tárgya tisztán tapasztalható legyen. Ha az elméd nem fordít teljes figyelmet a gyakorlatra, észre fogod venni, hogy a teljes mentális terep, ahol gyakorlod a "mānasapūjā"-t (mentális imádatot), homályosság, ködössé válik. Így, amikor gyakorlod a mentális imádatot, igyekezz formálni egy tiszta, éles mentális képet. Ha meg tudod ezt tenni, akkor a mānasapūjā-t helyesen gyakorlod, így a gyümölcs is hamarosan a kezedben lesz.

Ezt a himnuszt általában este recitálják a "Śivamahimnaḥ stotram" után.

Fontos: Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy vagy bizonyos kifejezés mondat lényegét érthetőbbé tegyem.Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett. Innentől kezdve néhány fontos dolog színnel lesz kiemelve.

fel


 Śivamānasapūjā

शिवमानसपूजा
Śivamānasapūjā
-Śiva (śiva) mentális (mānasa) imádata (pūjā)-

रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्।
जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्॥१॥

Ratnaiḥ kalpitamāsanaṁ himajalaiḥ snānaṁ ca divyāmbaraṁ nānāratnavibhūṣitaṁ mṛgamadāmodāṅkitaṁ candanam|
Jātīcampakabilvapatraracitaṁ puṣpaṁ ca dhūpaṁ tathā dīpaṁ deva dayānidhe paśupate hṛtkalpitaṁ gṛhyatām||1||

Óh Isten (deva), a Kegyelem (dayā) Óceánja (nidhe)!, formáltam elmémben (kalpitam) egy trónt (āsanam) ékszerekkel (ratnaiḥ), szent fürdőt (snānam) hideg (hima) vízzel (jalaiḥ), és (ca) isteni (divya) ruhát (ambaram) kirakva (vibhūṣitam) különböző (nānā) drágakövekkel (ratna); szantált (candanam) keverve --"aṅkita" szó szerint "jelölve, pecsételve, stb."-- (aṅkitam) pézsma (mṛgamada) illatával (āmoda); virágok (füzérét) jázminnal (racitam-jātī), campaka-val (campaka) (és) bilvalevelekkel (bilva-patra); és (ca) (nemes) füstölőt (dhūpam) és (tathā) (csodálatos) fényt (dīpam),
óh Ura (pate) a korlátolt létezőknek (paśu). Fogadd el (gṛhyatām) (mindezt), mit szívemben (hṛd) elképzeltem (kalpitam)!||1||


सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्।
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु॥२॥

Sauvarṇe navaratnakhaṇḍaracite pātre ghṛtaṁ pāyasaṁ bhakṣyaṁ pañcavidhaṁ payodadhiyutaṁ rambhāphalaṁ pānakam|
Śākānāmayutaṁ jalaṁ rucikaraṁ karpūrakhaṇḍojjvalaṁ tāmbūlaṁ manasā mayā viracitaṁ bhaktyā prabho svīkuru||2||

Formáltam elmémben (manasā mayā viracitam), imádattal (bhaktyā), egy arany (sauvarṇe) edényben (pātre), a kilenc (nava) ékszer (ratna) darabjaival (khaṇḍa-racite), tisztított vajat (ghṛtam) és cukrot, rizst és tejet ajánlva (pāyasam), (együtt) az öt fajta (pañcavidham) étellel (bhakṣyam), mi tejjel (payas) és aludt tejjel (dadhi) készül (yutam); banán (rambhāphalam) italt (pānakam); temérdek (ayutam) zöldséget (śākānām), hűsítő (rucikaram) vizet (jalam); egy darab (khaṇḍa), égő (ujjvalam) kámforral (karpūra); (és) Bétellevéllel (tāmbūlam). Óh Uram (prabho), legyen ez mind Tiéd (svīkuru)!||2||


छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा।
साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो॥३॥

Chatraṁ cāmarayoryugaṁ vyajanakaṁ cādarśakaṁ nirmalaṁ vīṇābherimṛdaṅgakāhalakalā gītaṁ ca nṛtyaṁ tathā|
Sāṣṭāṅgaṁ praṇatiḥ stutirbahuvidhā hyetatsamastaṁ mayā saṅkalpena samarpitaṁ tava vibho pūjāṁ gṛhāṇa prabho||3||

Egy napernyő (chatram), pár (yugam) legyező (vyajanakam) két Yak farkából (cāmarayoḥ); és (ca) egy makulátlan (nirmalam) tükör (ādarśakam); a "Gīta" --recitálás-- (gītam) és a (ca... tathā) "Nṛtya" --tánc-- (nṛtyam) művészete (kalāḥ), (karöltve) "vīṇā-kkal" --egyfajta indiai lant-- (vīṇā), üstdobokkal (bheri), "mṛdaṅga-kkal" --kétfejű dobok-- (mṛdaṅga) (és) nagy dobokkal (kāhala); földre borulással (praṇatiḥ), mit a nyolc (aṣṭa) tag (aṅgam) végez (sa) --kezek, mellkas, homlok, térdek és a lábak a földön kell, hogy legyenek, ebben a fajta leborulásban--; (és) valóban (hi) megannyi (bahuvidhā) dicsőítéssel és himnusszal (stutiḥ). Felajánlom elmémben (mayā saṅkalpena samarpitam) mindezt (etad-samastam) Neked (tava), óh mindent átható és hatalmas (Isten) (vibho)! Fogadd el (gṛhāṇa) imádatom (pūjām), óh Uram (prabho)!||3||


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः।
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्॥४॥

Ātmā tvaṁ girijā matiḥ sahacarāḥ prāṇāḥ śarīraṁ gṛhaṁ pūjā te viṣayopabhogaracanā nidrā samādhisthitiḥ|
Sañcāraḥ padayoḥ pradakṣiṇavidhiḥ stotrāṇi sarvā giro yadyatkarma karomi tattadakhilaṁ śambho tavārādhanam||4||

Te (tvam) vagy az Én (ātmā) és Girijā --Pārvatī, Śiva feleségének egyik jelzője, azt jelenti "hegy-szülte"-- (girijā) az intelligencia (matiḥ). Az életerők (prāṇāḥ) (a Te) követőid (sahacarāḥ). A test (śarīram) (a Te) házad (gṛham). Imádatod (te-pūjā) az (érzéki) élvezetek (upabhoga) tárgyaival (viṣaya) történik (racanā). Alvásod (nidrā) (a Te) Samādhi-d --tökéletes koncentráció vagy elmerülés-- (samādhi) állapota (sthitiḥ). Zarándoklatom (sañcāraḥ) rituális (vidhiḥ) körbejárása balról jobbra (pradakṣiṇa) (a Te) lábaidnak (padayoḥ) --ez a tett általában a tisztelet jele--. Minden (sarvāḥ) szavam (giraḥ) dicshimnusz (Neked) (stotrāṇi). Bármit (yad yad) teszek (karma-karomi), mindaz (akhilam-tad tad) felajánlás (ārādhanam) Neked (tava), óh Śambhu --Śiva egy jelzője, azt jelenti "jóindulatú, jóságos"-- (śambho)||4||


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्।
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो॥५॥

Karacaraṇakṛtaṁ vākkāyajaṁ karmajaṁ vā śravaṇanayanajaṁ vā mānasaṁ vāparādham|
Vihitamavihitaṁ vā sarvametatkṣamasva jaya jaya karuṇābdhe śrīmahādeva śambho||5||

Bocsásd meg (kṣamasva) (minden) bűnöm (aparādham), mit kézzel (kara), lábbal (caraṇa) tettem (kṛtam), vagy mi elhagyta (jam) ajkam (vāk) és testem (kāya), vagy (vā) mi tetteimből (karma) született (jam), vagy (vā) mi fülemből (śravaṇa) (és) szememből (nayana) való (jam), vagy (vā) elmémből (mānasam). (Bocsásd meg) tetteimet, amiket cselekedtem (vihitam), vagy (vā) amiket nem tettem meg (avihitam). (Bocsásd meg) mindezt (etad-sarvam). Győzelem (jaya), Győzelem (jaya), óh Könyörület (karuṇā) Óceánja (abdhe), óh Tiszteletreméltó (śrī) Nagy (mahā) Isten (deva), óh Śambhu --Jóságos-- (śambho)!||5||


इति श्रिमच्छङ्कराचार्यविरचिता शिवमानसपूजा समाप्ता॥
Iti śrīmacchaṅkarācāryaviracitā śivamānasapūjā samāptā||

Így (iti), a Śivamānasapūjā --Śiva Mentális Imádata-- (śivamānasapūjā),
mit a tiszteletreméltó (śrīmad) Śaṅkarācārya (śaṅkarācārya) szerzett (viracitā), véget ért (samāptā).

fel


 További információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.