Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 ABC (magyar)

A Szanszkrit ABC hagyományos elrendezése

A Szanszkrit nyelvben használatos fő ABC a Devanāgarī, amit több részre oszthatunk, hogy más megközelítésben lássuk azt. Nézzük most az ABC-t, és tanuljuk meg a hangok kiejtését a következő szekcióban. Még egy dolog, hogy az "ḹ" betű nem szerepel a táblázatban, egyrészt mert teoretikus, másrészt pedig ritkán használt magánhangzó. Teoretikus alatt azt értem, hogy azért beszélünk róla, hogy a rövid/hosszú magánhangzó párok közül ne maradjon ki a "ḷ".

Magánhangzók
अं अः
a ā i ī u ū e ai o au aṁ aḥ
Mássalhangzók
Első csoport
Alcsoportok Kemény Puha
Zöngétlen Zöngés Zöngétlen Zöngés Nazális
Torokhangok
ka kha ga gha ṅa
Szájpadláshangok
ca cha ja jha ña
Kakuminálisok
ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa
Foghangok
ta tha da dha na
Ajakhangok
pa pha ba bha ma
Második csoport
Félmagánhangzók
ya ra la va
Harmadik csoport
Sziszegők
śa ṣa sa
Negyedik csoport
Zöngéshangzó
ha

A Szanszkrit nyelv egyik érdekessége, hogy a mássalhangzók mind szótagok, vagyis magukkal hordják az ’a’ magánhangzót. ’a’ nélkül nem lehet kiejteni őket, mert az ’a’ a legfontosabb betű. A legtöbb magánhangzó (Anusvāra 'ṁ' és Visarga 'ḥ' kivételével) önmagában kiejthető, bármiféle mássalhangzó vagy másik magánhangzó nélkül, de a mássalhangzóknál ez nem lehetséges. Egy teljes filozófiai mélység van tehát elrejtve ezekben az egyszerű karakterekben. A magánhangzók és kiejtett hangjaik, mindig a legmagasabb értelmezéssel, vagyis a függetlenséggel párosulnak, míg a mássalhangzók (főleg az első és második csoport), a Teremtés szintjeivel kapcsolatosak. Ez a témakör természetesen ennél sokkal mélyebb, nem kétséges. Ez csupán egy rávilágítás a Szanszkrit nyelv sajátosságára: Ez egy olyan nyelv, ami úgy lett kidolgozva, hogy a benne lévő mély tudománnyal teljes összhangban van. Ez egy csodálatos dolog, a nyelv tekintetében. Végül, az 'ṁ' magánhangzó (Anusvāra), amint azt neve is mutatja, mindig egy magánhangzó után következik, ami hátteret ad neki (a formális ABC-ben ez az ’a’ betű). A 'ḥ' magánhangzó (Visarga) szintén egy magánhangzó támogatására szorul, amit szintén az ’a’ betű jelöl.

Még egy dolog: azok a karakterek, melyek a formális ABC-t alkotják, tartalmaznak úgynevezett „hybrid” jeleket, melyek kettő vagy több formális karakter kombinációját jelentik. Például:
त्त (tta) द्य (dya) ङ्ग (ṅga), etc. Menj az Összevonások szekcióhoz a további információkért.

fel