Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


Szövegek, melyeket Gabriel Pradīpaka fordított és szerzett

Minden szöveg, melyet Gabriel Pradīpaka fordított és szerzett

Elkészülési sorrendben

1 A Śivasūtra-k a legelső szövege a Nem-duális Kasmíri Shaivizmusnak. Itt megtalálod a teljes szöveget eredeti Devanāgarī, és transzliterált formában, szóról-szóra való fordításban.
2 A Patañjali's Yogasūtra-k a legelső szövege a Yoga rendszernek. Itt megtalálod a teljes szöveget eredeti Devanāgarī, és transzliterált formában, szóról-szóra való fordításban.
3 Svātmārāma Haṭhayogapradīpikā-ja a legelső szövege a Haṭhayoga rendszernek. Itt megtalálod a teljes szöveget eredeti Devanāgarī, és transzliterált formában, szóról-szóra való fordításban. (Fordítás folyamatban)
4 Puṣpadanta Śivamahimnaḥ stotram-ja egy jól ismert himnusz, mely Śiva-hoz szól. Általában éjszaka szokás recitálni, lefekvés előtt. Itt megtalálod a teljes szöveget eredeti Devanāgarī, és transzliterált formában, szóról-szóra való fordításban.
5 Śaṅkarācārya Śivamānasapūjā-ja egy jól ismert himnusz, mely Śiva-hoz szól. Általában a Śivamahimnaḥ stotram után szokás recitálni (Lásd a 4. szöveget fentebb). Itt megtalálod a teljes szöveget eredeti Devanāgarī, és transzliterált formában, szóról-szóra való fordításban.
6 Kṣemarāja Pratyabhijñāhṛdayam-ja az Isteni Önfelismerés magját vagy szívét reprezentálja, mely nem más, mint Śiva Maga. Gabriel Pradīpaka itt csupán a húsz aforizmát fordította le. Más szóval, még nem készült el Kṣemarāja saját kommentárja. Ez a szöveg összegzi a Nem-duális Kasmíri Shaivizmus Pratyabhijñā szekciójának tanításait.
7 Vyāsa Sāṅkhyapravacanasūtra-ja egy fenséges szöveg, mely a Sāṅkhya-Yoga rendszerrel foglalkozik. Itt négy fejezetet találhatsz, amiben Vyāsa kommentálja Patañjali teljes Yogasūtra-ját. (Fordítás folyamatban)
8 Kṣemarāja Śivasūtravimarśinī-je a legfontosabb és legérvényesebb kommentárja a Śivasūtra-nak (a Trika sarokköve). Itt megtalálod a híres bölcs kommentárját, mind a három fejezethez.
9 Kṣemarāja Spandanirṇaya-ja a legfontosabb kommentárja a Spandakārikā-nak (a Spanda rendszer alapító szövege a Trika irodalmán belül). Itt megtalálod a Spandakārikā négy fejezetének kommentárját a "paṇḍita"-tól (nyelvész, tudós). (Fordítás folyamatban)
10 A Spandakārikā-k a Nem-duális Kasmíri Shaivizmus egyik legfontosabb szövege. Kṣemarāja szerint e mű Vasugupta munkája (Ő kapta meg a Śivasūtra-kat Śiva-tól) és a Śivasūtra-k gyakorlati kommentárjának tekinthető. Itt megtalálod a teljes szöveget eredeti Devanāgarī, és transzliterált formában, szóról-szóra való fordításban.
11 A Bhagavadgītā India egyik legfontosabb szövege és a Vedānta irodalmának magjaként tekinthető három szent szöveg egyike. Ez a mű Arjuna és az Úr Kṛṣṇa híres párbeszédéről szól, melyben utóbbi tanítja az előbbinek a helyes gondolkodás és cselekvés tudományát, mely minden emberi lény számára hasznos, függetlenül attól, hogy az milyen kötöttségekkel rendelkezik. 18 fejezeten keresztül fejti ki az Isteni bölcsességet. Itt megtalálod a teljes szöveget eredeti Devanāgarī, és transzliterált formában, szóról-szóra való fordításban. (Fordítás folyamatban)
12 A Ṛgveda az egyik legfontosabb Veda a négyből és szent tudást tartalmaz. Továbbá, ez a szöveg a legősibb Indo-Európai irodalmi mű, mely évszázadokon át fejlődött. Itt megtalálod a legutóbbi összeállítást, annak eredeti formájában, melyet Ṛgvedasaṁhitā-nak neveznek. Tíz Maṇḍala-ból vagyis Könyvől áll, melyek mind tele vannak spirituális tudással és szimbolikus jelentésekkel. Szokásos módon, ez itt az eredeti Devanāgarī és a transzliterált formátum, szóról-szóra való fordításban. (Fordítás folyamatban)
13 A Gurugītā egy híres dal mely a Guru témakörét tárgyalja részletesen. A Skandapurāṇa-ban található, mely a leghosszabb a 18 Vedavyāsa által írt Purāṇa-k között. Ennek a dalnak két verziója létezik, egy rövid és egy hosszú. (Fordítás folyamatban)
14 A Gurugītā - Kommentár egyszerűen egy részletes kommentár a Gurugītā rövid és hosszú verziójához. (Fordítás folyamatban)
15 A Śrīmadbhāgavatapurāṇa egy nagyon híres szöveg, mely különösen a Vaiṣṇava-k számára szent (Viṣṇu követői). Tizenkét szekciót tartalmaz. A tizedik szekció az Úr Kṛṣṇa teljes életét tárja fel, a Mahābhārata háborújáig. Ez egy nagyon nagy szöveg, így a lefordítása több év munkát igényel. (Fordítás folyamatban)
16 A Parāprāveśikā egy rövid, de fontos szöveg, melyek Kṣemarāja alkotott. Kifejti, leírja Śakti-t – Śiva Isteni Erejét- az Ő Parā (Legfelsőbb) aspektusában, valamint az univerzális megnyilvánulás harminchat tattva-ját vagy kategóriáit..
17 A Ṣaṭtriṁśattattvasandoha egy fontos mű Amṛtānandanātha-tól. Főképp a harminchat tattva-val vagy kategóriával foglalkozik, úgy, ahogyan azt a Trika rendszer ismeri. Huszonegy stanzát tartalmaz, emellett Rājānakānanda prózában írt kommentárját (Fordítás folyamatban)
18 A Jyotsnā Brahmānanda fantasztikus kommentárja a Haṭhayogapradīpikā-hoz. Az általános szóról-szóra való fordítás mellett egy olyan kifejtést is tartalmaz, mely a mű megírásának módját tárja fel, ugyancsak szóról-szóra való fordításban (röviden, filozófiai és nyelvtani tudás egy szövegben). (Fordítás folyamatban)
19 A Tantrāloka Abhinavagupta legkiemelkedőbb munkája. Ez egy teljes enciklopédia a Nem-duális Kasmíri Shaivizmussal kapcsolatosan. Több, mint 5800 stanzát számlál. (Fordítás folyamatban)
20 A Tantrālokaviveka a Tantrāloka kommentárja. Ez egy rendkívül masszív szöveg, melyet Jayaratha írt. E kommentár nélkül, senki sem képes helyesen értelmezni a Tantrāloka-t. (Fordítás folyamatban)
21 A Svātantryasūtram Gabriel Pradīpaka első Szanszkrit nyelven komponált szövege. Ez egy összefoglalás a Trika tanításairól, mely a Végső Valósággal, a spirituális tudatlansággal és az individuum valódi Énjének felismerésével foglalkozik. 48 aforizmából áll.
22 A Svātantryasūtravṛtti A Svātantryasūtram kommentárja. Ez egy hosszú szöveg, melyet Gabriel Pradīpaka írt azért, hogyan rávilágítson az eredeti aforizmák valódi jelentésére. (Fordítás folyamatban)
23 A Parātrīśikāvivaraṇa Abhinavagupta kommentárja a Parātrīśikā-hoz (a Rudrayāmalatantra utolsó fejezete). Más néven Trikasūtra, mert kifejti a Trika filozófia magját. Általában a legnehezebben érthető és fordítható szövegnek tartják a Trika-n belül. A Végső Valósággal foglalkozik és annak módszerével, amin keresztül az realizálható, de a szerző leginkább a Mantra fontosságára helyezi a hangsúlyt. (Fordítás folyamatban)
24 A Vijñānabhairava az öt legfontosabb Tantra egyike (amik mind a Legfőbb Én által íródtak, nem emberi szerzők munkái) a Trika-ban. 112 meditációs technikával foglalkozik, melyek által az individuum valódi Énje felismerhető. (Fordítás folyamatban)
25 A Parātrīśikālaghuvṛtti Abhinavagupta „rövid” kommentárja a Parātrīśikā-hoz (a Rudrayāmalatantra utolsó fejezete). Ez a hosszú Parātrīśikāvivaraṇa egy rövidebb verziója. (Fordítás folyamatban)
26 A Pratyabhijñāhṛdayam - Kommentár Kṣemarāja kommentárja saját művéhez, a Pratyabhijñāhṛdayam-hoz. Nagyon hasznos kézikönyv azoknak az aspiránsoknak, akik fel szeretnék ismerni saját Isteni Énjüket, egyszerű módon. (Fordítás folyamatban)
27 Abhinavagupta's Paramārthasāra-ja Abhinavagupta munkája, mely újraformálja Ādiśeṣa művét. A szerző 105 stanzában fejti ki a Trika tanait, egy meglehetősen egyszerű formában. A szöveg mellé lefordítottam a nyelvészeti szintű kommentárt is (vivṛti), melyet Yogarāja írt.

Ezeket a műveket elérheted a website "Szövegek" szekciója alatt is