Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Svātantryasūtram (Svatantryasutram) - Nem-duális rosarioi Shaivizmus

Az Abszolút Szabadság aforizmái


 Bevezetés. Svātantryasūtram-ba

Üdvözöllek, ez itt újra Gabriel Pradīpaka --–helytelenül írva Pradipaka--. Ez az első szöveg, amit Szanszkrit nyelven alkottam. Kétrétű. célja annak az erőfeszítésnek, amiből ez. mű született:

  1. . spirituális aspiránsok újra-összekapcsolása saját Énükkel
  2. . Szanszkrit irodalom naprakészen és életben tartása

A mai, különösen technológiai időkben nem mondhatom többé, hogy „mielőtt papírt és tollat ragadtam..”, azt viszont igen, hogy. mielőtt elkezdtem gépelni. monitor előtt”. legelső aforizmát, meg kellett küzdenem. belső démonok áradatával, hehe, akik azt mondták, hogy ez. misszió lehetetlen és csak nagy szenteknek adatik meg ennek véghezvitele. Ha arra várok, hogy Gabriel Pradīpaka egy nagy szentté váljon, ez. szöveg sohasem készül el, pláne nem kerül megjelenésre. Két hét félelemmel teli harc után, elérkezett. pillanat és hozzákezdtem az első Szanszkrit nyelvű szövegem megírásához.. feladat rendkívül nehéznek ígérkezett, nem csupán. Szanszkrit nyelvtan oroszlánokat megrémítő természete miatt, hanem mert három bonyolult témakört kellett kifejtenem:. Végső Valóság,. spirituális tudatlanság és az Önfelismerés témakörét.

Szerencsémre (és mindenki szerencséjére), az egó sohasem. valódi cselekvő, így az aforizmák spontán tárultak fel. Az én feladatom csupán annyi volt, hogy nagy odafigyelést tanúsítsak. belső Guru szavai felé és azt leírjam Szanszkritul. Mindig így történik, de amikor bárki hozzákezd ilyesmihez, először nem érti ezt. Gyakorlatilag semmi sem volt előre megtervezve. Minden természetes módon áradt belülről.. legtöbb emberrel ellentétben (beleértve engem is, mielőtt. munkának nekiláttam), az aforizmák nem egymás után érkeztek. Nem. Csupán megjelentek és nekem csak sorba kellett raknom őket, mintha téglákból építenék falat. Amikor. fal összeállt, nem tudtam több aforizmát leírni, így. mű elkészült. Furcsa módon, tudtam finomítani, csiszolni az egyes aforizmákon (téglákon), de drasztikus változtatásra, vagy áthelyezésre nem volt mód, mert. fal struktúrája ezt nem engedte meg. Egy nagyon érdekes tapasztalást szeretnék megosztani az olvasóval. Annak az érzése, hogy az ember sohasem. valódi cselekvő, teljesen nyilvánvaló, amikor Szanszkrit nyelven komponál szöveget.

Minden aforizmát röviden, tömören kifejtek azért, hogy. jelentése még tisztább legyen és. félreértések ne homályosítsák. valódi értelmezést. Hogy még több fény süthessen. témakörre, jelenleg is e szöveg nagy és teljes kommentárjának megírásán dolgozom. Természetesen mindig követem. Trika
(Nem-duális Kashmíri Shaivizmus) tanításait, hiszen ez. specialitásom, de személyes tapasztalatokat is hozzá fogok adni. Ez az egész így reprezentálja azt, amit mostantól úgy nevezek: Rosario Trika-ja vagy Nem-duális rosarioi Shaivizmus.

Minden javítást szívesen fogadok, hiszen kezdőnek érzem magam. Szanszkrit nyelv ismeretében, amit könnyen el tudok felejteni, annak ellenére, hogy hosszú évek óta tanulom. számtalan szabályt és kivételt. Mondhatja bárki, hogy rossz író vagyok vagy. tudásom. Szanszkrit nyelvtan tekintetében gyenge, de azt senki sem mondhatja, hogy nem próbáltam meg mindent, hogy segítsem. spirituális törekvőket, kapacitásomhoz mérten, még ha ez meg is haladja korlátaimat. Végül pedig, ez semmi egyéb, mint egy csepp az. Együttérzésének Tengeréből. Tehát, olvasd. svātantryasūtram-ot és légy különösen Boldog és Szabad, mint az ÉN.

Minden, ami zárójelben, vagy kötőjelek között szerepel. szövegben, azt én adtam hozzá, hogy egy adott mondat vagy kifejezés tiszta jelentésére rámutassak.. dupla kötőjel (--…--) által határolt részek szintén további információkat adnak át, melyek ugyancsak tőlem származnak.


Köszönet Dávid Farkas-nak Aki lefordította ezt. dokumentumot angolról magyar nyelvre.


fel


 Első fejezet: Paramārthapradīpakaḥ

(A Legmagasabb Valóság kifejtése)


Yāvacintyāvātmāsya śaktiścaitau paramārtho bhavataḥ||1||

E kettő. az Én és az. Ereje. aki felfoghatatlan.
alkotja. Legmagasabb Valóságot ||1||

Tömör magyarázat: Az Én. „mindennek magja”, az. Ereje pedig. mindenné válik. Azért hívom Mag-nak az „Én-t”, hogy több fényt és kevesebb sötétséget adjak. Ha úgy hívnám” Śiva”, sokan összetévesztenék Őt. jól ismert puranikus Śiva-val, aki barlangban élő nagy aszkéta, kinek feladata az Univerzum elpusztítása, stb. Másoknak rögtön eszébe jut, hogy Viṣṇu nagyobb, mint Śiva, vagyis. kell, hogy „mindennek magja” legyen, nem pedig Śiva. Ezenkívül ugyancsak létezik olyan tendencia is, miszerint Śiva személytelen, Viṣṇu pedig személyes. Az efféle spirituális ostobaságoknak soha nincs vége. Valójában semmi különbség nincs Viṣṇu és Śiva közt. Többen mondhatnák, hogy. Brahman név célravezetőbb lenne, stb. Azért, hogy ne essünk. nevek és nézőpontok kavalkádjába, az „ÉN” szót választottam, mint mindennek. Magja. Legvégül, ha. spirituális felébredés megérkezik, az individuum elméje visszavonásra kerül (ahogy azt később egy aforizmában ki is fejtem), következésképpen nem lesz senki, aki olyanokon gondolkozhatna, hogy. „mindennek Magja” személyes, személytelen, Viṣṇu, Śiva vagy Brahman, stb. Az egó összeomlik, és ami marad, az csupán az Én, aki. valójában.

Ő és az. Ereje tökéletesen elképzelhetetlen, azaz túl van. mentális működés síkján.. nevek, nézőpontok Játéka csupán az. Erejének munkája, ami mindig nagyon bohó. Végeredményben, az állandó kérdés mindig ez: „Mindenki teljesen szabad, mint az Én?” Ha. válasz. „igen”, akkor az élet célja eléretett számára. Amennyiben. válasz. „nem”, akkor valahogyan meg kell szüntetnie. köteléket (a kérdezőnek). Ez. szöveg olyan, mint egy kis kézikönyv. spirituális aspiráns kezében,. Felszabaduláshoz vezető úton. Nem szeretnélek összezavarni nevekkel és bonyolult filozófiai nézőpontokkal.. célom mindig. Felszabadulásod és semmi más, mint. Felszabadulásod (kedves olvasó). Az Én és az. Ereje alkotja. Legmagasabb Valóságot. Amint ezt eléred, olyan Szabad leszel mint Ők ketten. Az Én és az. Ereje „kettő”. szavak síkján, mert valójában ők egy összetett egységet alkotnak, mely Abszolút Szabadságból és Gyönyörből áll. Miképp. Nap szétbontható „magra és felületre és koronára”..stb, úgy én is szét tudom bontani. Legmagasabb Valóságot két részre,. szavak terepén, azért, hogy kifejthessem azt neked.. következő aforizma erről értekezik:Tayorubhayoḥ svarūpaṁ svātantryānandātmakaikaghanatvenāpi tatsantatādhyayanāya vacoviṣaya eva dvidhākṛtam||2||

Ennek ellenére. kettő esszenciális természete egy masszív egység. mely Abszolút Szabadságból és Gyönyörből áll. mely. szavak szintjén kettébomlik.
csupán. mély tanulmányozás céljából ||2||

Tömör magyarázat: Az Én az Abszolút Szabadság, az Én Ereje pedig. Gyönyör,. kettő. Végső Valóság összetett egységét alkotja (mindenütt jelenlévő). Más szóval. Legmagasabb Valóság mindig: Egy, második nélkül.. szavak szintjén kettébomlik, amikor részletesen tanulmányozzuk.. bontás eredménye az, hogy ennek felismerése így lényegesen könnyebb, mely nagy segítség. realizációban.. kettébontást maga. Legmagasabb Valóság alkotta meg. szavak síkján, hogy segítse. spirituális aspiránsokat.Ātmā prakāśātmakaśuddhabodho'pi so'hamiti vacoviṣaye smṛtaḥ||3||

Bár az Én Tiszta Tudatosság. melyet Prakāśa vagy Fény alkot.
a szavak síkján úgy hívjuk Őt. „Én” ||3||

Tömör magyarázat: Az Én Tiszta Tudatosság, avagy. Legfőbb Szubjektum,. látó,. megismerő, mely sohasem válhat objektummá. Ennél fogva az Én nem tapasztalható „az”-ként vagyis objektumként és nem érhető el semmilyen úton-módon.. szavak szintjén azonban, úgy nevezzük: ’Én’, vagy adott esetben ’Valódi Én’, hogy megkülönböztessük. ’hamis én’-től, vagyis az egótól, melytől az „Én” magasabb.Yā prathamaspandātmikāsya śaktiḥ sāhaṁvimarśa eva||4||

Az. Ereje. mit   az első Vibráció. mozzanat. alkot.
valójában az Én-Tudatosság ||4||

Tömör magyarázat:. mozdulatlan és teljes Én természetében létezik egy hirtelen támadó finom mozgás, egy vibráció. Ez az. Ereje, mely Én-Tudatosságként jelenik meg. Ez az Én-ről való Éberség. Az. Ereje nélkül,. nem lehet tudatos saját létezéséről, nem is beszélve az univerzumról. Az Én Ereje tudatja az Én-el, hogy van. Ezért az Én-Tudatosság az. „Én-Vagyok” léte.. következő aforizma ezért nevezi önmagában nyugvónak az Én-t. További információért, olvasd el: Śiva és Śakti. Trika-ban 2.Tasmādahaṁvimarśarūpātprathamaspandātparamasya śaktistrividhā bhavati||5||

Az Én-Tudatosság. formáját öltő első  Vibráció után.
az.  Ereje háromrétűvé válik ||5||

Tömör magyarázat: Miután az. Ereje tudatossá teszi Ő-t önnön létezéséről, három Erőre bomlik. Ezek az Erők:  Az Akarat Ereje,. Tudás Ereje és. Cselekvés Ereje. További információért olvasd el :
Trika 3
.Trividhā bhūtvā sā viśvamutpādayati||6||

Miután háromrétűvé vált. --az. Ereje-- megnyilvánítja az Univerzumot ||6||

Tömör magyarázat:. három Erőn keresztül, az Én képessé válik arra, hogy megteremtse az Univerzumot, lépésről lépésre. További információk: Trika 4, Trika 5 és Trika 6.Viśvamidamasya śaktyā janyate na tu pratyakṣamātmanaiva||7||

Ez az Univerzum az. Ereje által nyilvánul meg
és nem az Én által közvetlenül ||7||

Tömör magyarázat: Az Univerzum teremtését az Én Ereje végzi és nem az Én. Ez nagyon fontos. Ha valaki megkérdezi az Én-t, hogy mit tud az univerzumról, azt válaszolná: „Miféle univerzumról beszélsz?” Az Én mindig egyedül van, második nélkül. Az Én az univerzum létéről saját Ereje által szerez tudomást, csak úgy, mint Önmaga természetéről. Az Én mindig önnön állapotában nyugszik, egy mm-t sem mozdul. Ezért hívjuk Magnak, vagyis minden közepének.Sā śaktirahaṁvimarśabhāvena tatsphārātmakaviśvarūpeṇa vā tiṣṭhati||8||

(Az Én) Ereje megmarad az Én-Tudatosság vagy az Univerzum formájában.
mely annak kiterjedése --az Én-Tudatosságnak--||8||

Tömör magyarázat: Az Én-Tudatosság, vagyis az Én-Ereje,. mozdulatlan kozmikus Test feszültsége, két módon látszik. Először is az „Én Vagyok” formájában, mely az Én-Tudatosság, vagyis. mindent átható Én-tudat magjaként, azaz „én vagyok Gabriel”, „én vagyok John”, „én vagyok Michel” másodsorban pedig az Univerzum formájaként, melyet alkot az elme,. test, az objektív tárgyak, stb.. Az Univerzum az Én-Tudatosság kiterjedése, mint ahogy az „Én vagyok Gabriel” az „Én Vagyok” kiterjedése.Ātmā sadā viviktaṁ tiṣṭhati||9||

Az Én mindig önmagában nyugszik ||9||

Tömör magyarázat: Az Én-nek semmi, de semmi dolga nincs azzal, amit az. Ereje tesz. Az Én állapota sohasem befolyásolt bárminemű tett vagy teremtés által. Mindig Önmagában nyugszik. Az Én az örök Szemlélő. gondolatok kellős közepén is. Sohasem gyarapodik vagy fogyatkozik. Gondolat, fájdalom, tárgy, öröm, kötelék, felszabadulás, nő, férfi, születés, halál… ezek mind az. Erejének termékei.. Játékának termékei, nem az Én-é. Természetesen ennek valóságát lehetetlen szavak formájában kifejteni, mert. szavak már az. Erejének korlátolt mezején nyilvánulnak meg.Paramārtho svācchandyānandasvabhāvaghano nābhāvatvaṁ sampūrṇaśūnyatā kadācidasti||10||

A Legmagasabb Valóság. összetett egység. akinek természetét. Szabadság és Gyönyör alkotja,. ki sohasem lehet nem-létező. vagyis abszolút üresség ||10||

Tömör magyarázat: Mind az Én és az. Ereje mindig létező ezért sohasem nem-létező. Amennyiben. Végső Valóság abszolút üresség lenne, senki sem lenne képes azt tapasztalni, ezért senki sem képes realizálni azt, mint Végső Valóságot. Valakinek mindig jelen kell lennie, hogy realizálhassa. Végső Valóság-ot, mely nem más, mint. jelenlévő maga. „Én Vagyok”. Az abszolút üresség nem létezik. Ez. témakör nagyon komplex és mély.Nāsya paramārthasyābhāvo jātucitsādhituṁ śakyate||11||

E Legmagasabb Valóság nem-léte sohasem bizonyítható ||11||

Tömör magyarázat: Az Én és az. Erejének nem-léte azért nem bizonyítható, mert aki bizonyítani akarja, annak léteznie kell. Ha. tagadó, aki önnön létét tagadja, nem létezik, miképp kísérli meg bizonyítani állítását? Ha. tagadó létezik, akkor létezés van jelen, nem pedig abszolút üresség. Ezért az ateisták, akik Isten létének tagadóiként nyilvánulnak meg, szintén csak megerősítik ezt az igazságot. Biztos érv létezik arra, hogy léteznek ateisták, abban. formában, amiben tagadják egy személyes Isten létezését, viszont nem találunk olyan ateistát, aki. Végső Valóságot abszolút ürességként, azaz semmiként határozná meg. Ha. Végső Valóság abszolút üresség lenne, nem léteznének ateisták. Egy olyan ember, aki önmagát saját makacssága miatt ateistának nevezi, állításával bizonyítja. Végső Valóság létezését. Röviden,. nem-létezés vagy abszolút üresség sohasem bizonyítható. Ezt. témakört mélyrehatóan elemezte Kṣemarāja, Spandanirṇaya című kommentárjában, ahol is. Spandakārikā 12. és 13. stanzáját elemzi.Paramārthaḥ paramaṁ padaṁ kṛtsnasya viśvasya bhittibhūtastadabhāvasya tathā||12||

A Legmagasabb Valóság. a Végső Állapot. a háttere vagy alapja az egész Univerzumnak
és egyben hiányának is --az Univerzum hiányának-- ||12||

Tömör magyarázat: Az Én és az. Ereje az Én-Tudatosság formájaként, az állandó alapja mindennek, ami létezik. Úgy is lehet gondolni rá, mint föld és anyatermészet. Ha. föld adja az alapot. létezésre, akkor azt az anyatermészet bontakoztatja ki rajta, jeleníti meg. Ehhez hasonlóan az Én mindig állandó és stabil, vagyis Abszolút Szabad. Rajta, az. Ereje jeleníti meg. Játékot, melyet Univerzumnak hívunk, vagy az Univerzum hiányának. Amikor az Univerzum meg van nyilvánulva,. Végső Valóság. központja, alapja. megnyilvánulásnak, amikor pedig az visszavonásra kerül,. Végső Valóság továbbra is alapja és magja. visszavont állapotnak. Aztán az Univerzum újra megnyilvánul,. Végső Valóság ugyancsak jelen van, mindenféle megnyilvánulás forrásaként. Az Univerzális megnyilvánulás. és visszavonás. ciklusa így folytatódik, addig, amíg az individuum fel nem ismeri. Végső Valóságot, vagy Igazságot, ami. ciklus alapja és háttere, vagyis el nem éri. Felszabadulást.Yattvekarasaṁ sarveṣāṁ bhūtānāmetat paramaṁ padam||13||

A Végső Állapot az. melynek természetesen íze ugyanaz
minden létező számára ||13||

Tömör magyarázat:. Végső Valóság mindig ugyanaz az „Én Vagyok”-ként kerül realizálásra minden létezőben, Egy kicsit sem változik. Ezt jelenti az egy íz, melyet az aforizma tételez.Eṣā paramā daśā sarvadārodhyā||14||

Ez. Végső Állapot mindig zavartalan –állandó- ||14||

Tömör magyarázat: Miután. Végső Valóság,. Szabadság és Gyönyör masszív egysége, nincs semmi, mit ne hatna át. Pl.: az ébrenlét, álom és mélyalvás tudatállapotaiban, az Én mindig. megfigyelő marad, mely áthatja. három változó állapotot, mely állapotok nem mások, mint ez. Erejének Játéka. Ha nem lenne ilyen összetett Egység, akkor az individuum nem lenne képes az állapotok váltására, mert ha egy állapot véget ér, kell „valami”, amire alapszik az éppen kezdődő állapot, különben nem lenne mire váltani. Ezen kívül nehéz lenne magyarázni. memóriát, mert minden egyes állapot váltással, el kellene, hogy felejtse az individuum. korábbi állapotokban tapasztaltakat. Azonban ez nem így van, mert az individuum képes tudatállapot váltásra, valamint megőrzi. különböző állapotokban tapasztaltak emlékét és ez csak valami, vagy valaki állandó jelenléte miatt lehetséges. Ez. valami vagy valaki pedig állandó kell, hogy legyen az állapotváltások hátterében. Vagyis mindig jelenlévő. Ezért. Végső Valóság nincs befolyásolva semmi által, mert. változás az. Erejének Játékaként megnyilvánuló állapotokban történik, nem pedig az Én-ben, aki mindig állandó.

Miután. Végső Valóság,. Szabadság és Gyönyör masszív egysége, nincs semmi, mit ne hatna át. Pl.: az ébrenlét, álom és mélyalvás tudatállapotaiban, az Én mindig. megfigyelő marad, mely áthatja. három változó állapotot, mely állapotok nem mások, mint ez. Erejének Játéka. Ha nem lenne ilyen összetett Egység, akkor az individuum nem lenne képes az állapotok váltására, mert ha egy állapot véget ér, kell „valami”, amire alapszik az éppen kezdődő állapot, különben nem lenne mire váltani. Ezen kívül nehéz lenne magyarázni. memóriát, mert minden egyes állapot váltással, el kellene, hogy felejtse az individuum. korábbi állapotokban tapasztaltakat. Azonban ez nem így van, mert az individuum képes tudatállapot váltásra, valamint megőrzi. különböző állapotokban tapasztaltak emlékét és ez csak valami, vagy valaki állandó jelenléte miatt lehetséges. Ez. valami vagy valaki pedig állandó kell, hogy legyen az állapotváltások hátterében. Vagyis mindig jelenlévő. Ezért. Végső Valóság nincs befolyásolva semmi által, mert. változás az. Erejének Játékaként megnyilvánuló állapotokban történik, nem pedig az Én-ben, aki mindig állandó.Paramārtho ghana ityucyate svasarvavyāpakatvāt||15||

A Legmagasabb Valóság. úgymond „összetett egység” mindig jelenlévősége következtében ||15||

Tömör magyarázat: Az Én mindig áthatja, annak alapjaként. tudat minden állapotát, mint mozdulatlan (változatlan) tapasztaló.. kifejezés "svasarvavyāpakatvāt", úgy is fordítható. „ mindent áthatósága miatt”, hiszen. Legmagasabb Valóság mindent áthat. Ha. Végső Valóság nem lenne mindenhol és mindenkor jelen, vagyis mindent átható, összetett egység, akkor nem lenne lehetséges. tudatállapotok közötti váltás észlelése. Ami folyamatosan változik, az az. Erejének megnyilvánulása, és nem. Végső Valóság, annak esszenciális mivoltában.Na paramārthātpṛthak kiñcidapyasti||16||

Nincs semmi. ami elkülönülne. Legmagasabb Valóságtól ||16||

Tömör magyarázat: Miután minden mi megnyilvánul, az az. Erejének kiterjedése, ezért semmi sincs, mi ne. Végső Valóság lenne. Nincs állapot, mely ne. Végső Valóság lenne. Az. Ereje mindig Egy az Én-el, ezért minden mi létezik, az csak. Végső Valóság Fényében létezhet.

fel


 Második fejezet: Ajñānapradīpakaḥ

(A spirituális tudatlanság kifejtése)


Ātmā svatantro viśvasya sattāṁ naiva jānāti||1||

Az Én. a Teljesen Szabad. nem tud univerzum létezéséről ||1||

Tömör magyarázat: Az Én mindig Egy az. Erejével. Minden mit ez az Erő létrehoz, mindig az Istenivel telített. Nincs Univerzum, mely elkülönülve létezne az. Erejétől, ezáltal az Én-től. Az Én ezért ignorálja az Univerzum létét, abban az állapotban is, amikor az Én tapasztalása az. Ereje, -mint Univerzum-, nélkül jelenik meg. Vagyis. Mint Tiszta Tudatosság, amikor az Én csupán önnön természetét illetően tudatos, az „Én Vagyok” formájában. Arról nem is beszélve, hogy amikor az Én elképzelhetetlenül önmagában nyugszik még csak nem is tudatos önmagáról, mint. „ Én Vagyok”. Ezért,. sohasem tud az univerzum létéről. Az Univerzum csupán az. Erejének Játéka.Viśvamasya śakteḥ sphāramātram||2||

Az univerzum csupán az. Erejének kiterjedése ||2||

Tömör magyarázat: Az univerzum az. Erejének Játéka, kiterjedése és semmi más. Az elme nem képes ezt megérteni, hiszen az elme maga is az. Erejének megnyilvánulása. Amikor az Én és az. Ereje együtt áll, az Univerzum eltűnik. Ezért az univerzum, mint állandóan változó, megnyilvánulás, sohasem. Végső Valóság, annak esszenciális mivoltában, mert olykor megjelenik, olykor eltűnik. Az univerzum csupán az. Erejének kiterjedése.Tatsatyānupalabdhirajñānameva||3||

Ennek az igazságnak. nem-felismerése. valójában. spirituális tudatlanság ||3||

Tömör magyarázat: Amikor valaki nem látja ezt az Igazságot, vagyis amikor valaki nem látja. Tökéletesen Szabad Én-t, azt kezdi hinni, hogy az Univerzum nem az. Erejének kiterjedése, hanem „valami más”. Ennek az állapotnak. neve spirituális tudatlanság, vagy Āṇavamala, melyet. következő aforizma jelent ki.Ajñānamihāṇavamalam||4||

A spirituális tudatlanság ebben az összefüggésben az Āṇavamala ||4||

Tömör magyarázat: Az Āṇavamala az Akarat Erejének korlátolt megnyilvánulási formája. (Egyike az. azon Erőinek, melyek az univerzumot megnyilvánítják.) Ez. spirituális tudatlanság, vagy tudatlanság az Én-t illetően. Más néven elsődleges (primordiális) tisztátalanság. Ez. kötelék arra készteti az Én-t, hogy azt érezze:. nem teljes, következésképpen,. nem az Én, hanem individuális létező. Ez. képzet az. szándékos terméke, mely állapotot Akarattal terjeszti ki saját Ereje által. Amikor az Én szándékosan, Szabad Akarata által megfeledkezik saját tökéletességéről, valamint arról, hogy az univerzum csupán az. Erejének kiterjedése, akkor belép. spirituális tudatlanság köteléke alá. Ennek eredményeképpen önmagát okozati, szubtilis és fizikai testével azonosítja. További információk: Trika 4.Ajñānādeva sarvā anyāḥ parimitatā utthitāḥ||5||

Minden más korlát. spirituális tudatlanságból fakad ||5||

Tömör magyarázat: Az Āṇavamala kötelékéből további kötelékek származnak.. két további mala, valamint Māyā és az. Kañcuka-i. További információk: Trika 4.Aṇurātmā khalvajñānena tu baddhaḥ||6||

A korlátolt létező természetesen az Én. de. spirituális tudatlanság által kötve ||6||

Tömör magyarázat: Valójában nincs különbség az Én és. limitált individuum között. Az. Ereje által kiterjesztett Játék színterén az egyetlen különbség. spirituális tudatlanság jelenléte. Amikor az Én úgy dönt, hogy megszűnteti. spirituális tudatlanságot, azt úgy nevezzük: Felszabadulás, vagyis spirituális megvilágosodás vagy önfelismerés. Egy későbbi aforizma ezt. témakört is tárgyalja. Az Én mindig ugyanaz marad,. magja mindennek. Ha az Én egy kicsit is változna, nem lehetne. Végső Valóság, csak egy újabb megnyilvánulása az Én Erejének.Ayaṁ bandho'sya śakteḥ krīḍā kevalam||7||

Ez. kötelék csupán az. Erejének Játéka ||7||

Tömör magyarázat:. spirituális tudatlanság eredményeképpen létrejövő kötelék csupán az. Erejének Időtöltése. Az elme ezt felfogni természetesen képtelen, mert, ahogy korábban is szó volt róla, az elme csupán az Én Erejének terméke. Ezért. spirituális tudatlanság köteléke is csupán az Én Erejének Játéka, ezért ezt csak az Én képes felismerni az Én saját Kegyelme által, mely szintén az. Erejének kiterjedése.Aṇavo'jñānamūlakā asyā divyāyāḥ krīḍāyāḥ phalam||8||

A korlátolt létező. spirituális tudatlanságban gyökerezik. a Játék eredményeképpen ||8||

Tömör magyarázat: Minden korlátolt létező, kik létének alapját. spirituális tudatlanság képezi, csupán gyümölcse az. Ereje által létrejövő Isteni Játéknak. Minden limitált létező az Én, de saját akarata által magára vett korlátok által bezárva. Amikor erre ráébred egy individuum, akkor mondjuk, hogy felszabadult vagy megvilágosodott,. spirituális szóhasználat berkein belül. Valójában viszont az ilyen felébredt lélek mindig is fel volt ébredve, csak erről nem tudott. Amikor erre ráébred, rájön, hogy mindig is így volt. Ezt az elme megint csak képtelen megérteni, ismert okokból, maximum teoretikusan. Az individuum képes arra, hogy realizálja azonosságát az Én-el, az Én Kegyelme által. Azonosság alatt tökéletes azonosságot értek és nem hasonlóságot. Az individuum mindig az Én, függetlenül attól, hogy tud-e erről vagy sem. Ha az individuum nem lenne mindig és tökéletesen az Én, akkor képtelen lenne annak teljes realizálására. Ez. tanítás nagyon nehezen érthető, de abszolút igaz.Ajñānaṁ paścādbandhaścātmanaḥ svācchandyaṁ darśayataḥ||9||

A spirituális tudatlanság és az abból következő kötelékek.
az Én Abszolút Szabadságát igazolják||9||

Tömör magyarázat: Az Én feltételezett spirituális tudatlansága és annak eredményeképpen megjelenő korlát vagy kötelék egy olyan tett, mely igazolja az. Abszolút Szabadságát. Az Én annyira Abszolút Szabad, hogy képes limitált individuummá válni, majd korlátlanná válni ismét. Lehetetlen leírni vagy gondolkozni az Én Valódi Természetét illetően, mert az Én Valósága elmével felfoghatatlan. Ezért. spirituális tudatlanság jelenléte nem tagadja, hanem megerősíti az Én Teljes Szabadságát és Függetlenségét.

top


 Harmadik fejezet: Svātmapratyabhijñāpradīpakaḥ

(Az Önfelismerés kifejtése)


Ātmana eṣā paramā daśā yadyapi sarveṣu bhūteṣu vartate tathāpi naiva sarvaistaiḥ pratyabhijñāyate||1||

Bár az (eṣā) Én Végső Állapota minden lényben létezik.
ennek ellenére ezt nem mindegyik ismeri fel ||1||

Tömör magyarázat: Miután. kötelék miatt nem minden létező ismeri fel az Igazságot, miszerint. a Valódi Én, ezért. kötöttségből való megszabadulás értelmet nyer.Sarvamidaṁ svasvātantryamapi darśayati||2||

Ez az egész is mutatja az. Abszolút Szabadságát ||2||

Tömör magyarázat: Az Én-t kivéve, ki lehet annyira Szabad, hogy kötött marad bizonyos létezőkben, míg másokban szabad? Az. kondíció, mely egyesekben szabadságot, másokban kötöttséget nyilvánít meg, nem más, mint egy újabb megerősítése az. Abszolút Szabadságának.Yasmādātmā svecchayaivājñānenāṇavamalena baddhastasmātsvācchandyenāpyajñānena muktaḥ||3||

Miképp az Én. saját Szabad Akarata által kerül. spirituális tudatlanság. vagy Āṇavamala. köteléke alá. úgy. spirituális tudatlanság alól való felszabadulás is az. saját Szabad Akarata
által megy végbe ||3||

Tömör magyarázat: Egy korlátolt individuum nem képes. spirituális tudatlanság megszűntetésére individuális önmaga által, mert az individualitás és. kötelék csupán az. Ereje által alkotott képzet. Egy képzet sohasem képes elérni. Legmagasabb Valóságot. Az egó nem képes minden korlátoltságtól való megszabadulásra, hiszen az egó is csupán az. Erejének képzete, megnyilvánulási formája, találmánya. Egyedül az Én képes felszabadítani önmagát. spirituális tudatlanság alól, mert az Én. Valódi. nem pedig képzet ), valamint az Én. saját akaratából válik az Āṇavamala áldozatává. Egyik pillanatban kötött vagy, másikban felszabadult, hódolat Neked!Tasya hetoraṇoḥ prayatno'jñānaṁ nāśayituṁ na śaknoti||4||

Ezért. a korlátolt individuum törekvése nem képes
megszűntetni. spirituális tudatlanság kötelékét ||4||

Tömör magyarázat:. korlátolt individuum, egó formájában, saját erőfeszítéséből képes feloldani minden korlátozást, kivéve. spirituális tudatlanságot, vagyis az Āṇavamala-t. Az Āṇavamala feloldása csak az Én hatalmában áll, ki ezt. nehéz korlátot saját akarata által terjeszti ki,. legelső pillanatban. Felmerül. kérdés, hogy amikor az individuum minden kötelék alól felszabadult, az Āṇavamala-t kivéve, akkor mégis mit csinálhat? Csupán annyit tehet, hogy éber marad az Én Megnyilatkozására, Felvillanására. Egy következő aforizmában tanítok erről.Anupāya ātmānugrahamātreṇa tātkālikaṁ svasvarūpaprakāśanam||5||

Az Anupāya útján az indivíduum esszenciális természetének spontán
megnyilatkozása történik. kizárólag az Én Kegyelme által ||5||

Tömör magyarázat: Az Én Kegyelme automatikusan megnyilatkozik. tökéletes spirituális tanító szavai által és azonnal alászáll. rendkívüli kapacitással bíró tanítványra. Ez az upāya vagy út, módszer valójában nem út. Itt az aspiráns oldalán. lehető legkevesebb múlik, ezért ez nem valódi út, hanem majdnem teljesen spontán spirituális megvilágosodása. nagyon fejlett törekvőnek.Anubhavapuṇyarāśīkaraṇārthamanye traya upāyāḥ||6||

A másik három út vagy módszer. tapasztalat és érdem gyűjtésének kedvéért létezik ||6||

Tömör magyarázat:. három út. Śāmbhavopāya, Śāktopāya és Āṇavopāya. Ezek gyakorlásával. törekvő elég tapasztalathoz juthat, hogy képes legyen fogadni az Én Kegyelmét. Az Én mindig elégedett Önmagával, de nem mindig elégedett. yogī-val, vagy spirituális törekvővel. Valaki azt mondhatná: „de hiszen. yogī ugyancsak az Én.” Igen, de az Én felfoghatatlanul Szabad, ezért képes elégedett és nem elégedett lenni egyszerre Önmagával. Ez. misztérium mindig. mentális tevékenység felett áll, ezért azt az elme képtelen megérteni. Ennek tökéletes megértéséhez, az Én Kegyelmére van szükség,. annak eredményére,. Felszabadulásra.Śāmbhavopāya icchopāya ātmana udyama unmajjane'vahitatā||7||

A Śāmbhavopāya útján ),. mely módszer az Akarat (Erőt) használja -,
az Éberség az Én feltárulására (vagy) felvillanására fókuszál||7||

Tömör magyarázat:. Śāmbhavopāya útja. legtapasztaltabb törekvők útja,. nem másról szól, minthogy. yogī maradjon éber az Én felvillanásra, feltárulására, teljesen lenyugodott elmével. Ha eljön az idő, az Én hirtelen megnyilatkozik. Egy limitált individuum sem tudja mikor árad ki az Én Feltárulkozása, ilyen spontán megnyilatkozás formájában, mert az Abszolút Szabadság csak az Én Természete. Ez. kifejtés duálisnak tűnhet, valójában nem az. Ennek mélyebb kifejtése. szavak szintjén lehetetlen, mert. szavak az. Erejének megnyilvánulása, így. szavak mindig alul maradnak. mérhetetlen Én állapotát illetően.Śāktopāye jñānopāye'haṁvimarśe'vadhānam||8||

A Śāktopāya útján. - mely módszer. Tudás (Erejét) használja.
a figyelem az Én-Tudatosság–on nyugszik||8||

Tömör magyarázat: Ez. módszer még mindig túl nehéz. legtöbb törekvő számára. Itt az éberség az Én-Tudatosságon nyugszik, vagyis az. Erején.. módszer elnevezése: Śāktopāya, vagyis. az út, mely Śakti-hoz, az. Erejéhez tartozik. Mantrarecitálás gyakori ezen az úton, de nem olyan hosszú módon, mint. következő út berkein belül, amit ezután tárok fel.. Mantra egyszer recitált, esetleg többször, de mindig rövid ideig, mert. cél, az Én-Tudatosság megtalálása. Mantra-n keresztül. Mivel az Én-Tudatosság minden Mantra forrása,. yogī képes éberré válni az Én-Tudatosságról,. Mantra-n keresztül. Leírni, kifejteni nagyon egyszerű, gyakorolni. legtöbb aspiráns számára azonban rendkívül nehéz.Āṇavopāye kriyopāye kasmiṁścidanyasminnapyavadhānaṁ dattam||9||

Az Āṇavopāya útján. - mely módszer. Cselekvés (Erejét) használja.
a figyelem valami másra koncentrál ||9||

Tömör magyarázat: Ez az út mindig. legbonyolultabb, legszerteágazóbb.. spiritualitásban kezdő és gyakran haladó törekvők rendszerint sokáig az Āṇavopāya-ban tartózkodnak. Itt az éberség nem az Én Felvillanásán, Megnyilatkozásán és nem az Én-Tudatosságon nyugszik, hanem valami máson, vagyis. az intellektuson,. testen, az életerőn és az objektív tárgyakon.. Mantrarecitálás is használatos, de nem úgy, mint. Śāktopāya útján, hanem jóval mechanikusabb formában és sokkal hosszabban. Végül minden út. következőhöz vezet. Az Āṇavopāya útja mindig. Śāktopāya-ba,. Śāktopāya útja. Śāmbhavopāya-ba,. Śāmbhavopāya útja pedig végül. Felszabaduláshoz. Egyik útból. másikba való átlépés rendszerint fokozatos és általában évekbe telik.Mokṣo nānyaḥ svasvabhāvapratyabhijñāyāḥ||10||

A Felszabadulás nem más. mint az individuum valódi természetének felismerése ||10||

Tömör magyarázat:. Felszabadulás, vagy. spirituális tudatlanság megszűnése, nem egyéb, mint felismerése vagy realizálása az Én-nek, Aki minden lény esszenciája. Amint ez megtörténik, az élet célja beteljesül.. ’felszabadulás,’ felismerés’ szavak gyakran. tudás szó helyett használatosak, azért mert. tudás általában az objektivitáshoz kapcsolódik és nem. szubjektumhoz. Pl.: Lehet valamit tudni és azt jellemezni, de nem lehetséges tudni, ismerni az Én-t, mert. a Legmagasabb Szubjektum (Ismerő), ezért túl van. tudáson. Olykor az. Én tudása” kifejezés nagybetűvel írandó. „ Az Én Tudása” ), mely azt hivatott jelezni, hogy ez esetben nem hétköznapi tudásról van szó, hanem speciális tudásról. Hogy minden lehetséges félreértést kiküszöböljünk,. realizáció, vagy felismerés fogalmak használata célravezetőbb.Ātmani prasanne mokṣo bhavati||11||

Ha az Én elégedett. a Felszabadulás megtörténik ||11||

Tömör magyarázat: Az Én nem olyan, mint egy ember, aki elégedett valakivel. Az ’Én elégedettsége’ egy kifejezés arra vonatkozólag, ami leírja azt. folyamatot, miképp az Én Kegyelme alászáll egy olyan törekvőre, aki képes fogadni azt, azaz, aki megérdemli. Egyéni törekvés,. Felszabadulást elérni nem tudja. Bármiféle valódi törekvés megszűnik, amint az Āṇavamala köteléke megjelenik.. spirituális tudatlanságot tehát csak. Kegyelem oldhatja fel és nem törekvés. Ennek ellenére,. fejlett aspiránsok ’megpróbálják’, hiszen. Śāmbhavopāya-ban már nincs törekvés, koncentráció sem testen, légzésen, objektumon, de még Én-Tudatosságon sem, csupán csak éberség az Én Felvillanására.Śāmbhavaśāktāṇavopāyeṣvabhyasteṣvicchājñānakriyāśaktaya utthitāḥ||12||

A Śāmbhavopāya, Śāktopāya és az Āṇavopāya utak gyakorlásakor.
az Akarat. a Tudás és. Cselekvés Erői aktívak ||12||

Tömör magyarázat: Az Akarat Ereje. Śāmbhavopāya-ban aktív, mert az aspiráns akarattal marad meg abban az állapotban, mely az Én Megnyilatkozására vár, tökéletesen lenyugtatott elmével.. Tudás Ereje. Śāktopāya-ban aktív, mert az aspiráns itt azt fürkészi, ami minden megnyilvánulás gyökere, vagyis az Én-Tudatosságot.. Cselekvés Ereje az Āṇavopāya-ban aktív, mert itt. törekvő számtalan dolgot gyakorol, melyhez tárgyakat használ, valamint az intellektusát, testét és az életerőt.Mokṣātpūrvaṁ ca tāstisraḥ śaktaya ānandaśaktitāṁ yānti||13||

Mielőtt megtörténik. Felszabadulás. ez. három Erő.
a Gyönyör Erejévé változik ||13||

Tömör magyarázat: Amint az Én Kegyelme éppen kiáradni készül,. három Erő: Akarat, Tudás és Cselekvés,. Gyönyör Erejévé változik. Vagyis. yogī megtapasztalja az Én-Tudatosságot (Az. Erejét), annak teljességében, egy óriási Gyönyör formájában. Ekkor minden létező Gyönyör egyetlen helyre koncentrálódik: az aspiránsra. Ennek. tapasztalásnak az intenzitása túl van minden egyéb definiálhatóságon.Yāvatparamānandonmajjanaṁ camatkāraprakarṣādvismayamudrā vartate||14||

A Legmagasabb Gyönyör feltárulása közben. Vismayamudrā. az ámulat mudrā-ja. jelenik meg. a tiszta Én-Tudatosság Gyönyörének intenzitása miatt ||14||

Tömör magyarázat: Az Én-Tudatosság teljes Gyönyöre annyira erős, mint egy hatalmas áramütés, ezért. yogī automatikusan tágra nyitja. száját, olykor még. nyelve is kilóg,. hatalmas extázistól. Ez az ún.: Vismayamudrā, avagy az ámulat mudrā-ja, mert ez hasonló ahhoz, mint amikor valaki nagyon meglepődik.. meglepetés. rendkívüli intenzitásnak köszönhető. Amennyiben. yogī nem rendelkezik az ehhez szükséges tapasztalattal, akkor az extázis intenzitását nem bírná el, így az üresség állapotába zuhan, így túléli. tapasztalást. Csak. legtapasztaltabb yogī képes kibírni, azaz ébernek maradni, miközben az Én teljesen Kinyilvánítja Erejét számára. Az. yogī, aki nem képes stabil, vagyis tudatos maradni és lezuhan az üresség állapotába, az. yogī még nem készült fel. Valóság megismerésére.. Legfelsőbb Gyönyör élvezetéhez az szükséges, hogy az aspiráns tudatos maradjon, miközben az megtörténik. Ez. stabilitás csak megfelelő tapasztalat birtokában lehetséges, előbb nem.Ihāsyācintyaśakterahaṁvimarśasya sāraṁ jñāyate||15||

Ekkor az. elképzelhetetlen Erejének --vagy Én-Tudatosságnak --
esszenciája megismerszik||15||

Tömör magyarázat:. ’megismerszik’ szó alatt, megtapasztalást értek, realizációt. Ha. törekvőt átjárja. Legfőbb Gyönyör és tudja is azt élvezni anélkül, hogy az üresség állapotába zuhanna, akkor megismeri az. elképzelhetetlen Erejét. Ez. második legcsodálatosabb tapasztalás, melyet egy létező valaha is átélhet. Ezt. következő aforizmában fejtem ki.Paramānandasya conmajjanamahantārasaśāli na cāsti mokṣaḥ svasvātantryaśaktyabhāvāt||16||

Bár. Legfelsőbb Gyönyör feltárulása csordultig telve van az Én-Tudatosság ízével.
ez még nem. Felszabadulás. az. Abszolút Szabadságának hiánya miatt ||16||

Tömör magyarázat: Amikor az Én Abszolút Szabadsága megnyilatkozik,. korábban átélt Gyönyör tapasztalása eltűnik és helyét. Béke veszi át, mely bárminemű individuális megértés felett áll. Mint amikor valakinek egy óriási terhet vesznek le. hátáról, amit addig cipelt. Ez. teher. spirituális tudatlanság, mely az Én-t. limitáltság világában tartotta. Ez nevezzük Felszabadulásnak, ez az élet célja. Ez. lehető legcsodálatosabb tapasztalás, mely egy létezőnek megadatik. Ez. Legmagasabb Állapot.Asmin pade sahasaiva śikhāgre sahasrāra unmanābhūmiranubhūtā||17||

Ebben az állapotban. az Unmanā szintjének hirtelen tapasztalása következik be
a śikhā –hajcsomó- csúcsán. a Sahasrāra-ban ||17||

Tömör magyarázat: Az Unmanā szintje,. Sahasrāra-ban jelenik meg, mely. fejtetőn összekötözött hajtincs csúcsánál van. Valójában ez túl van időn és téren. Ez. témakör teljes kifejtésre került. Meditáció 6 című oldalon. Ennek. tapasztalása ahhoz hasonló, mintha egy könnyű ’madártoll’ lenne az ember fején. Ebben. pillanatban az Én Teljes Valóságában megnyilatkozik. Ez semmilyen módon nem írható le, mert ez. tapasztalás nincs. tér, idő, szavak, világ, individualitás..stb körében.. következőkben néhány aforizmával írom le. spirituális út végső tapasztalását, mely több ezer születés után adatik meg.Unmanāyāmuditāyāṁ cittaṁ saṁhriyate||18||

Amikor az Unmanā megjelenik. az elme visszavonásra kerül ||18||

Tömör magyarázat:. fejtetőn tapasztalt madártoll „érzése” után, az elme visszahúzódik, az. érintésére.. yogī hallja az elméje zaját hangosan az élete során, de amikor az Én Kinyilvánítja magát számára, az elme zaja olyanná válik, mint egy távoli suttogás, mely senkit sem érdekel. Ekkor az Én Erejének találmánya, képzete, avagy az individualitás, tovatűnik az elmével együtt.Iha svatantratābhāvena svātmaprakāśanamasti||19||

Ekkor az individuum valódi Én-je feltárul. mint Abszolút Szabadság ||19||

Tömör magyarázat: Amikor. fenti folyamat megtörténik, az Én Abszolút Szabadságának teljessége tündököl. Ekkor realizálásra kerül, hogy az individualitás és. hozzá tartozó univerzum, csupán az. Erejének találmányai. Ez. megvalósítás csak. nagyon fejlett yogī számára érhető el, aki korábban minden tőle telhetőt megtett. Ha felkészületlen yogī-t éri ez. realizáció, vagy belép az üresség állapotába, vagy ha az Én úgy dönt, akkor Felszabadulást adományoz. felkészületlen individuumnak is. Az Én teljesen szabad, semmiféle szabály nem köti, bármit megtehet, de általában az Én. felkészültek számára árasztja ki. Felszabadulás Kegyelmét, érthető okokból.Tadātmā hyātmānaṁ pratyabhijānātyeva||20||

Ekkor az Én végérvényesen felismeri az Én-t ||20||

Tömör magyarázat: Végeredményben, mindig az Én az, aki kinyilvánítja az Én-t az Én számára.. szavak síkján ez teljesen ellentmondásos, de abszolút igaz. Csak. Teljesen Szabad Én képes szabaddá tenni az Én-t. Az Individuum erre nem képes, hiszen, az individuum csupán találmánya az. Erejének. Ez. lehető legjobb leírás, amit szavakkal adhatok.Mokṣaḥ samyagāsaktyabhāvalakṣaṇaḥ||21||

A Felszabadulás jellemzője. a ragaszkodás teljes megszűnése ||21||

Tömör magyarázat: Mikor az Én birtokában van Önnön Abszolút Szabadságának, akkor. teljes ragaszkodás-mentesség jelenik meg. Élhet ezen. bolygón, vagy egy másik galaxis közepén is, számára egy és ugyanaz.. Felszabadult, képes erőfeszítés nélkül mindig ugyanabban az állapotban tartózkodni, minden körülmény közben. Ha úgy dönt, képes teljesen hétköznapi emberként látszani. Miután. Felszabadult létező tökéletesen Szabad, mint az Én, így bármit megtehet. Önmaga állapotában való megmaradása. Legmagasabb, mi elérhető.. következő aforizma ezt írja le.Etatparamaṁ padamucyate yato'smātparataraṁ nānyatkiñcidasti||22||

Ezt úgy nevezik. a Legmagasabb Állapot. mert nem létezik semmi.
ami ennél magasabb lenne ||22||

Tömör magyarázat: Ez. Végső Állapot, mert nincs magasabb tapasztalás ennél. Amikor valaki eléri az Én realizációját, azonnal megérti, hogy nincs ennél magasabb állapot. Természetesen ennek megértéséhez, ennek realizációja szükséges. Ilyen egyszerű.Ātmaivājñānena svaśaktivijṛmbhitena baddhaḥ svānugraheṇa vā muktaḥ sa svātantryabharitaḥ sarvadā||23||

Akár az Én. spirituális tudatlanság által kötött. ami. megnyilvánulása az. saját Erejének. akár felszabadult saját Kegyelme által. Ő-t mindenkor és mindenhol csordultig kitölti
az Abszolút Szabadság ||23||

Tömör magyarázat: Az Én mindig az Én Szabad Állapotában honol, akár kötött. spirituális tudatlanság által, akár Felszabadult saját Kegyelme által. Kötelék és Felszabadulás is az Én Abszolút Szabadságát erősíti meg. Ezen tanítások valódi megértéséhez, az Én számára szükséges, az Én, vagyis Önmaga Közvetlen Megismerése.Kṛtiḥ śrīmuktānandaparamahaṁsopajīvinaḥ paramaśivadattopadeśasya gabrielpradīpakanāmno yoginaḥ| Śrīmadabhinavaguptasya mahāśiṣyāya śrīkṣemarājāya namo'stu|
Iti śivam||

Ez. mű,. yogī munkája. kinek neve Gabriel Pradīpaka. aki. tiszteletreméltó Muktānanda Paramahaṁsa-hoz kapcsolódik. s ki. tanításokat. Legfőbb Śiva-tól kapta.

Hódolat. tiszteletreméltó Kṣemarājanak. ki az illusztris Abhainavagupta nagy tanítványa !|

Jöjjön Jólét Minden Lény Számára! !||!||

Tömör magyarázat: Az individuum neve (Gabriel Pradīpaka), mint. mű szerzője, csupán formális. Ezért írtam, hogy „ki. tanításokat. Legfőbb Śiva-tól kapta”, vagyis „aki. tanításokat az Én-től kapta, aki. valódi szerző.” Tiszteletemet fejezem ki Guru-mnak (Muktānanda Paramahaṁsa), kinek Fénye meggyújtotta ez én Fényemet. Végül hódolatomat ajánlom. nagy bölcs Kṣemarāja-nak, mert. legtöbb jelenlegi fordításom az. munkáiból készült. Nagyon sok dolgot tanultam tőle az évek során. Ez pedig nem más, mint az Én megnyilatkozása az Én-nek. Jöjjön hát jólét az Én számára, ki minden létező formájaként megnyilatkozik.

fel


 További információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.