Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Svātantryasūtram (Svatantryasutram) - Nem-duális rosarioi Shaivizmus

Az Abszolút Szabadság aforizmái - Csak IAST


 Bevezetés a Svātantryasūtram-ba

Üdvözöllek, ez itt újra Gabriel Pradīpaka --–helytelenül írva Pradipaka--. Ez az első szöveg, amit Szanszkrit nyelven alkottam. Kétrétű a célja annak az erőfeszítésnek, amiből ez a mű született:

  1. A spirituális aspiránsok újra-összekapcsolása saját Énükkel
  2. A Szanszkrit irodalom naprakészen és életben tartása

A mai különösen technológiai időkben nem mondhatom többé, hogy „mielőtt papírt és tollat ragadtam..”, azt viszont igen, hogy „ mielőtt elkezdtem gépelni a monitor előtt” a legelső aforizmát, meg kellett küzdenem a belső démonok áradatával, hehe, akik azt mondták, hogy ez a misszió lehetetlen és csak nagy szenteknek adatik meg ennek véghezvitele. Ha arra várok, hogy Gabriel Pradīpaka egy nagy szentté váljon, ez a szöveg sohasem készül el, pláne nem kerül megjelenésre. Két hét félelemmel teli harc után, elérkezett a pillanat és hozzákezdtem az első Szanszkrit nyelvű szövegem megírásához. A feladat rendkívül nehéznek ígérkezett, nem csupán a Szanszkrit nyelvtan oroszlánokat megrémítő természete miatt, hanem mert három bonyolult témakört kellett kifejtenem: A Végső Valóság, a spirituális tudatlanság és az Önfelismerés témakörét.

Szerencsémre (és mindenki szerencséjére), az egó sohasem a valódi cselekvő, így az aforizmák spontán tárultak fel. Az én feladatom csupán annyi volt, hogy nagy odafigyelést tanúsítsak a belső Guru szavai felé és azt leírjam Szanszkritul. Mindig így történik, de amikor bárki hozzákezd ilyesmihez, először nem érti ezt. Gyakorlatilag semmi sem volt előre megtervezve. Minden természetes módon áradt belülről. A legtöbb emberrel ellentétben (beleértve engem is, mielőtt a munkának nekiláttam), az aforizmák nem egymás után érkeztek. Nem. Csupán megjelentek és nekem csak sorba kellett raknom őket, mintha téglákból építenék falat. Amikor a fal összeállt, nem tudtam több aforizmát leírni, így a mű elkészült. Furcsa módon, tudtam finomítani, csiszolni az egyes aforizmákon (téglákon), de drasztikus változtatásra, vagy áthelyezésre nem volt mód, mert a fal struktúrája ezt nem engedte meg. Egy nagyon érdekes tapasztalást szeretnék megosztani az olvasóval. Annak az érzése, hogy az ember sohasem a valódi cselekvő, teljesen nyilvánvaló, amikor Szanszkrit nyelven komponál szöveget.

Minden aforizmát röviden, tömören kifejtek azért, hogy a jelentése még tisztább legyen és a félreértések ne homályosítsák a valódi értelmezést. Hogy még több fény süthessen e témakörre, jelenleg is e szöveg nagy és teljes kommentárjának megírásán dolgozom. Természetesen mindig követem a Trika (Nem-duális Kashmíri Shaivizmus) tanításait, hiszen ez a specialitásom, de személyes tapasztalatokat is hozzá fogok adni. Ez az egész így reprezentálja azt, amit mostantól úgy nevezek: Rosario Trika-ja vagy Nem-duális rosarioi Shaivizmus.

Minden javítást szívesen fogadok, hiszen kezdőnek érzem magam a Szanszkrit nyelv ismeretében, amit könnyen el tudok felejteni, annak ellenére, hogy hosszú évek óta tanulom a számtalan szabályt és kivételt. Mondhatja bárki, hogy rossz író vagyok vagy a tudásom a Szanszkrit nyelvtan tekintetében gyenge, de azt senki sem mondhatja, hogy nem próbáltam meg mindent, hogy segítsem a spirituális törekvőket, kapacitásomhoz mérten, még ha ez meg is haladja korlátaimat. Végül pedig, ez semmi egyéb, mint egy csepp az Ő Együttérzésének Tengeréből. Tehát, olvasd a svātantryasūtram-ot és légy különösen Boldog és Szabad, mint az ÉN.

Fontos: Minden, ami zárójelben, vagy kötőjelek között szerepel a szövegben, azt én adtam hozzá, hogy egy adott mondat vagy kifejezés tiszta jelentésére rámutassak. A dupla kötőjel (--…--) által határolt részek szintén további információkat adnak át, melyek ugyancsak tőlem származnak.


Köszönet Dávid Farkas-nak Aki lefordította ezt a dokumentumot angolról magyar nyelvre.


fel


 Transzliterált szöveg

Svātantryasūtram

Prathamo'dhyāyaḥ
Paramārthapradīpakaḥ

Yāvacintyāvātmāsya śaktiścaitau paramārtho bhavataḥ||1||

Tayorubhayoḥ svarūpaṁ svātantryānandātmakaikaghanatvenāpi tatsantatādhyayanāya vacoviṣaya eva dvidhākṛtam||2||

Ātmā prakāśātmakaśuddhabodho'pi so'hamiti vacoviṣaye smṛtaḥ||3||

Yā prathamaspandātmikāsya śaktiḥ sāhaṁvimarśa eva||4||

Tasmādahaṁvimarśarūpātprathamaspandātparamasya śaktistrividhā bhavati||5||

Trividhā bhūtvā sā viśvamutpādayati||6||

Viśvamidamasya śaktyā janyate na tu pratyakṣamātmanaiva||7||

Sā śaktirahaṁvimarśabhāvena tatsphārātmakaviśvarūpeṇa vā tiṣṭhati||8||

Ātmā sadā viviktaṁ tiṣṭhati||9||

Paramārtho svācchandyānandasvabhāvaghano nābhāvatvaṁ sampūrṇaśūnyatā kadācidasti||10||

Nāsya paramārthasyābhāvo jātucitsādhituṁ śakyate||11||

Paramārthaḥ paramaṁ padaṁ kṛtsnasya viśvasya bhittibhūtastadabhāvasya tathā||12||

Yattvekarasaṁ sarveṣāṁ bhūtānāmetat paramaṁ padam||13||

Eṣā paramā daśā sarvadārodhyā||14||

Paramārtho ghana ityucyate svasarvavyāpakatvāt||15||

Na paramārthātpṛthak kiñcidapyasti||16||

 Dvitīyo'dhyāyaḥ
Ajñānapradīpakaḥ

Ātmā svatantro viśvasya sattāṁ naiva jānāti||1||

Viśvamasya śakteḥ sphāramātram||2||

Tatsatyānupalabdhirajñānameva||3||

Ajñānamihāṇavamalam||4||

Ajñānādeva sarvā anyāḥ parimitatā utthitāḥ||5||

Aṇurātmā khalvajñānena tu baddhaḥ||6||

Ayaṁ bandho'sya śakteḥ krīḍā kevalam||7||

Aṇavo'jñānamūlakā asyā divyāyāḥ krīḍāyāḥ phalam||8||

Ajñānaṁ paścādbandhaścātmanaḥ svācchandyaṁ darśayataḥ||9||

 Tṛitīyo'dhyāyaḥ
Svātmapratyabhijñāpradīpakaḥ

Ātmana eṣā paramā daśā yadyapi sarveṣu bhūteṣu vartate tathāpi naiva sarvaistaiḥ pratyabhijñāyate||1||

Sarvamidaṁ svasvātantryamapi darśayati||2||

Yasmādātmā svecchayaivājñānenāṇavamalena baddhastasmātsvācchandyenāpyajñānena muktaḥ||3||

Tasya hetoraṇoḥ prayatno'jñānaṁ nāśayituṁ na śaknoti||4||

Anupāya ātmānugrahamātreṇa tātkālikaṁ svasvarūpaprakāśanam||5||

Anubhavapuṇyarāśīkaraṇārthamanye traya upāyāḥ||6||

Śāmbhavopāya icchopāya ātmana udyama unmajjane'vahitatā||7||

Śāktopāye jñānopāye'haṁvimarśe'vadhānam||8||

Āṇavopāye kriyopāye kasmiṁścidanyasminnapyavadhānaṁ dattam||9||

Mokṣo nānyaḥ svasvabhāvapratyabhijñāyāḥ||10||

Ātmani prasanne mokṣo bhavati||11||

Śāmbhavaśāktāṇavopāyeṣvabhyasteṣvicchājñānakriyāśaktaya utthitāḥ||12||

Mokṣātpūrvaṁ ca tāstisraḥ śaktaya ānandaśaktitāṁ yānti||13||

Yāvatparamānandonmajjanaṁ camatkāraprakarṣādvismayamudrā vartate||14||

Ihāsyācintyaśakterahaṁvimarśasya sāraṁ jñāyate||15||

Paramānandasya conmajjanamahantārasaśāli na cāsti mokṣaḥ svasvātantryaśaktyabhāvāt||16||

Asmin pade sahasaiva śikhāgre sahasrāra unmanābhūmiranubhūtā||17||

Unmanāyāmuditāyāṁ cittaṁ saṁhriyate||18||

Iha svatantratābhāvena svātmaprakāśanamasti||19||

Tadātmā hyātmānaṁ pratyabhijānātyeva||20||

Mokṣaḥ samyagāsaktyabhāvalakṣaṇaḥ||21||

Etatparamaṁ padamucyate yato'smātparataraṁ nānyatkiñcidasti||22||

Ātmaivājñānena svaśaktivijṛmbhitena baddhaḥ svānugraheṇa vā muktaḥ sa svātantryabharitaḥ sarvadā||23||

Kṛtiḥ śrīmuktānandaparamahaṁsopajīvinaḥ paramaśivadattopadeśasya gabrielpradīpakanāmno yoginaḥ| Śrīmadabhinavaguptasya mahāśiṣyāya śrīkṣemarājāya namo'stu| Iti śivam||

fel


 További információk

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.