Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Gurugītā (Gurugita) - Rövid verzó: Śrīgurupādukāpañcakam (Srigurupadukapancakam)

Öt (stanza) a tiszteletreméltó Guru lábának dicsőítéséről


 Fontos

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett. Kevés kifejtő megjegyzést fogok írni, mert a Gurugītā kommentárjában ez a szöveg részletesen elemezve lesz.

fel


 1. Stanza

श्रीगुरुपादुकापञ्चकम्

ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः।
आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यः॥१॥

Śrīgurupādukāpañcakam

Om̐ namo gurubhyo gurupādukābhyo namaḥ parebhyaḥ parapādukābhyaḥ|
Ācāryasiddheśvarapādukābhyo namo namaḥ śrīgurupādukābhyaḥ||1||

Öt (stanza, mely dicsőíti) a tiszteletreméltó Guru szandálját

Om̐ (Om̐) - Hódolat (namaḥ) a Guru-nak (gurubhyaḥ), (hódolat a) Guru (guru) szandáljának (pādukābhyaḥ); hódolat (namaḥ) a legmagasabb (Guru-nak) (parebhyaḥ) (valamint az ő) legmagasabb (para) szandáljának (pādukābhyaḥ). Hódolat (namaḥ) az Úr, a Siddha-k --tökéletes létezők-- (siddha) (és) (pādukābhyaḥ) Ācārya-k --spirituális vezetők-- (ācārya)1 ; szandáljának; hódolat (namaḥ) a tiszteletreméltó (śrī) Guru (guru) szandáljának (pādukābhyaḥ)||1||

1 Van több lehetséges fordítása ennek, ha játszunk az "ācāryasiddheśvarapādukābhyaḥ" összetétellel. Lásd a Gurugītā kommentárt további információért.Return 

fel


 2. Stanza

ऐँकारह्रीँकाररहस्ययुक्तश्रीँकारगूढार्थमहाविभूत्या।
ॐकारमर्मप्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्॥२॥

Aim̐kārahrīm̐kārarahasyayuktaśrīm̐kāragūḍhārthamahāvibhūtyā|
Om̐kāramarmapratipādinībhyāṁ namo namaḥ śrīgurupādukābhyām||2||

Hódolat (namaḥ) a (két szandálnak), ami átruházza (pratipādinībhyām) a titkos lényegét vagy magját (marma) az Om̐ (Om̐) hangnak (kāra) (és amik) fel vannak ruházva a Śrīm̐ (śrīm̐) hang (kāra) rejtett (gūḍha) jelentésének (artha) nagy (mahā) erejével (vibhūtyā), karöltve (yukta) az Aim̐ (aim̐) és a Hrīm̐ (hrīm̐) hang (kāra…kāra) misztériumával (rahasya). Hódolat (namaḥ) a tiszteletreméltó (śrī) Guru (guru) szandáljának (pādukābhyām)||2|||

fel


 3. Stanza

होत्राग्निहौत्राग्निहविष्यहोतृहोमादिसर्वाकृतिभासमानम्।
यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्॥३॥

Hotrāgnihautrāgnihaviṣyahotṛhomādisarvākṛtibhāsamānam|
Yadbrahma tadbodhavitāriṇībhyāṁ namo namaḥ śrīgurupādukābhyām||3||

Hódolat (namaḥ) a (két szandálnak) amik magadják (vitāriṇībhyām) ama (tad)  Brahma --az Abszolút-- (brahma) tudását (bodha), aki (yad) ragyog (bhāsamānam) minden (sarva) formaként (ākṛti), (mint) az áldozat (hotra) tüze (agni), a Hotā  pap (hautra)2 tüze (agni), maga a felajánlás (haviṣya), maga a Hotā pap (hotṛ), a Homa vagy az aktus, mely áldozat felajánlása az isteneknek (homa), stb. (ādi) Hódolat (namaḥ) a tiszteletreméltó (śrī) Guru (guru) szandáljának (pādukābhyām)||3||

2 A Hotā pap az, aki áldozatot ajánl a tűzbe, megidézi az isteneket és recitálja a szent Ṛgveda-t az áldozat vagy az imádat rituáléja közben.Return 

fel


 4. Stanza

कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम्।
बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्॥४॥

Kāmādisarpavrajagāruḍābhyāṁ vivekavairāgyanidhipradābhyām|
Bodhapradābhyāṁ drutamokṣadābhyāṁ namo namaḥ śrīgurupādukābhyām||4||

Hódolat (namaḥ) a (két szandálnak) amiknek formája olyan, mint Garuḍa (gāruḍa)3 (hódolat) a vágyak (sarpa) kígyói (kāma) gazdájának (vraja), stb. (ādi), ami megadja (pradābhyām... pradābhyām) a megkülönböztetés (viveka) kincsét (nidhi) (és) a lemondást (vairāgya) (valamint a) tudást (bodha), és ami gyors (druta) Felszabadulást (mokṣa) adományoz (dābhyām). Hódolat (namaḥ) a tiszteletreméltó (śrī) Guru (guru) szandáljának (pādukābhyām)||4||

3 A "gāruḍa" szó azt jelenti "kinek formája olyan, mint Garuḍa". Garuḍa egy mítikus sas, ki a jól ismert ellensége a kígyóknak. Ő az Úr Viṣṇu járműve. Emellett, a "gāruḍa" kifejezés szintén jelent azt, hogy "Mantra a méreg ellen", mivel van egy speciális Mantra, ami kivonja a mérget egy személyből, aki megharapott egy kígyó. Így, "gāruḍa" mindkét interpretációja érvényes.Return 

fel


 5. Stanza

अनन्तसंसारसमुद्रतारनौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्याम्।
जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्॥५॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

Anantasaṁsārasamudratāranaukāyitābhyāṁ sthirabhaktidābhyām|
Jāḍyābdhisaṁśoṣaṇavāḍavābhyāṁ namo namaḥ śrīgurupādukābhyām||5||

Om̐ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ||

Hódolat (namaḥ) a (két szandálnak), ami egy hajó (naukāyitābhyām), mely végigvisz (tāra) az Újjászületés (saṁsāra) végtelen (ananta) óceánján (samudra), mely átruházza (dābhyām) a szilárd (sthira) odaadást (bhakti) (és) ami egy víz alatti tűz (vāḍavābhyām), mely felszárítja (saṁśoṣaṇa) az érzéketlenség és tompaság (jāḍya) óceánját (abdhi). Hódolat (namaḥ) a tiszteletreméltó (śrī) Guru (guru) szandáljának (pādukābhyām)||5||

Om̐ (Om̐), béke (śāntiḥ), béke (śāntiḥ), béke (śāntiḥ)||

fel


 További információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.Vissza Bevezetés Fel  Folytatás Gurugītā (Gurugita) - Rövid verzió - 1. Rész