Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Gurugītā (Gurugita) - Hosszú verzió - 1. Rész

Stanzák 1-60


 Fontos

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett. Kevés kifejtő megjegyzést fogok írni, mert a Gurugītā kommentárjában ez a szöveg részletesen elemezve lesz.

fel


 Stanzák 1-10

श्रीगुरुगीता

॥ प्रथमोऽध्यायः॥

अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गणात्मने।
समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः॥१॥

Śrīgurugītā

||Prathamo'dhyāyaḥ||

Acintyāvyaktarūpāya nirguṇāya gaṇātmane|
Samastajagadādhāramūrtaye brahmaṇe namaḥ||1||

A Guru magasztos Éneke

Első (prathamaḥ) lecke (adhyāyaḥ)||

Hódolat (namaḥ) Brahma-nak --az Abszolút-- (brahmaṇe), aki mentes a minőségektől vagy attribútumoktól (nirguṇāya), kinek formája (mūrtaye) az egész (samasta) világ (jagat) támasza (ādhāra), kinek esszenciája (ātmane) közös mindenki számára (gaṇa), (és) kinek természete (rūpāya) elképzelhetetlen (acintya) és megnyilvánulatlan (avyakta)||1||


ऋषय ऊचुः।
सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागमपारगम्।
गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्॥२॥

Ṛṣaya ūcuḥ|

Sūta sūta mahāprājña nigamāgamapāragam|
Gurusvarūpamasmākaṁ brūhi sarvamalāpaham||2||

A látók (ṛṣayaḥ) szóltak (ūcuḥ):

Óh Sūta (sūta), Sūta (sūta), óh nagy (mahā) bölcs (prājña)!, beszélj (brūhi) nekünk (asmākam) a Guru (guru) esszenciális természetéről (sva-rūpam), aki szakértője (pāragam) az Āgama-knak (āgama) és a Nigama-knak (nigama), (és) taszít (apaham) minden (sarva) tisztátalanságot (mala)||2||


यस्य श्रवणमात्रेण देही दुःखाद्विमुच्यते।
येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे॥३॥

Yasya śravaṇamātreṇa dehī duḥkhādvimucyate|
Yena mārgeṇa munayaḥ sarvajñatvaṁ prapedire||3||

(Beszélj nekünk a Guru esszenciális természetéről,) mit (yasya) csupán (mātreṇa) hallva (śravaṇa), egy született létező (dehī) teljesen felszabadul (vimucyate) a fájdalomból (duḥkhāt), (és) mi által (yena), mint út (mārgeṇa), a bölcsek (munayaḥ) elérték (prapedire) a mindentudást (sarvajñatvam)||3||


यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनम्।
तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया॥४॥

Yatprāpya na punaryāti naraḥ saṁsārabandhanam|
Tathāvidhaṁ paraṁ tattvaṁ vaktavyamadhunā tvayā||4||

(Beszélj nekünk a Guru esszenciális természetéről,) mit (yad) elérve (prāpya), az ember (naraḥ) nincs (na) megkötve (yāti... bandhanam) a Saṁsāra vagy Transzmigráció (saṁsāra) által újra (punar). Most (adhunā), beszélned kell (vaktavyam... tvayā) a Legmagasabb (para) Princípiumról (tattvam), mely ilyen kvalitásokkal bír (tathāvidham)||4||


गुह्याद्गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः।
त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूत नः॥५॥

Guhyādguhyatamaṁ sāraṁ gurugītā viśeṣataḥ|
Tvatprasādācca śrotavyā tatsarvaṁ brūhi sūta naḥ||5||

És (ca) titkos (guhyāt) áldásod (prasādāt) által (tvat), a legmisztikusabb és legrejtettebb (guhyatamam) kvintesszencia (sāram), (azaz a) Gurugītā (gurugītā), különösen (viśeṣataḥ) érdemes a figyelemre (śrotavyā). Óh Sūta (sūta), beszélj (brūhi) nekünk (nas) minderről (tad-sarvam)||5||


इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्घैर्मुहुर्मुहुः।
कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः॥६॥

Iti samprārthitaḥ sūto munisaṅghairmuhurmuhuḥ|
Kutūhalena mahatā provāca madhuraṁ vacaḥ||6||

Sūta (sūtaḥ), mivel kérlelte (iti samprārthitaḥ) bölcsek (muni) sokasága (saṅghaiḥ), újra és újra (muhur muhur) (kiket) nagyon (mahatā) érdekelt (ez a nem hétköznapi témakör) (kutūhalena), elmondta (provāca) eme édes (madhuram) szavakat (vacaḥ) (nekik)||6||


सूत उवाच।
श्रुणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा।
वदामि भवरोगघ्नीं गीतां मातृस्वरूपिणीम्॥७॥

Sūta uvāca

Śruṇudhvaṁ munayaḥ sarve śraddhayā parayā mudā|
Vadāmi bhavarogaghnīṁ gītāṁ mātṛsvarūpiṇīm||7||

Sūta (sūtaḥ) szólt (uvāca):

Óh bölcsek (munayaḥ), figyeljetek (śruṇudhvam) mindannyian (sarve) a legnagyobb (parayā) hittel (śraddhayā) (és) örömmel (mudā). (Most,) beszélni fogok (vadāmi) az Énekről (gītām), ami feloldja (ghnīm) a Bhava-nak -azaz Saṁsāra vagy Transzmigráció-- (bhava) nevezett betegséget (roga), (és) minek természete --azaz a Gurugītā természete-- (sva-rūpiṇīm) olyan, mint egy anyáé (mātṛ)||7||


पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते।
तत्र कल्पलतापुष्पमन्दिरेऽत्यन्तसुन्दरे॥८॥

व्याघ्राजिने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितम्।
बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणे क्वचित्॥९॥

प्रणम्रवदना शश्वन्नमस्कुर्वन्तमादरात्।
दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति॥१०॥

Purā kailāsaśikhare siddhagandharvasevite|
Tatra kalpalatāpuṣpamandire'tyantasundare||8||

Vyāghrājine samāsīnaṁ śukādimunivanditam|
Bodhayantaṁ paraṁ tattvaṁ madhye munigaṇe kvacit||9||

Praṇamravadanā śaśvannamaskurvantamādarāt|
Dṛṣṭvā vismayamāpannā pārvatī paripṛcchati||10||

Formálisan (purā) a Kailāsa (kailāsa) (hegy) csúcsán (śikhare), amit Siddha-k (siddha) --egyfajta isteni létezők-- (és) Gandharva-k --mennyei zenészek-- (bhaktyā) szolgálnak (sevite), egy rendkívül (atyanta) csodálatos (sundare) templomban (mandire), mit virágok (puṣpa) (díszítenek) (és) egy mesés kúszónövény, mely minden vágyat teljesít (kalpalatā), Pārvatī (pārvatī), szüntelen (śaśvat) lehajtott (praṇamra) fejjel (vadanā) (és) teljes ámulattal és kétségekkel telve (vismayam āpanā), kérdezte (az Úr Śiva-tól a következő kérdést) (paripṛcchati), miután látta (dṛṣṭvā) (azt, Ki) felismerteti a Legmagasabb Princípiumot (bodhayantam param tattvam) (és) kit olyan bölcsek (muni) dicsérnek (vanditam), mint Śuka (śuka), stb. (ādi), mély tisztelettel (ādarāt) hódolt (namaskurvantam), miközben Ő ült (samāsīnam) egy tigris (vyāghra) prémjén (ajine), valahol (kvacid) a bölcsek (muni) sokaságának (gaṇe) közepén (madhye)||8-10||

folytatjuk

fel


 További információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.Vissza Gurugītā (Gurugita) - Rövid verzió - 3. Rész Fel