Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Śivasūtravimarśinī (Shiva Sutra Vimarshini) 2. Fejezet (aforizmák 1-10) - Nem-duális kashmiri Shaivizmus

Tiszta fordítás


 Bevezetés

A Śivasūtravimarśinī folytatódik: Kṣemarāja tovább kommentálja az aforizmákat:

Ez itt egyetlen csoport 10 aforizmája, mely a teljes Második Fejezet (ami a Śāktopāya-val foglalkozik). Amint azt tudod, a teljes szöveg a Śivasūtra-k77 aforizmájából, valamint a hozzájuk tartozó kommentárból áll.

Természetesen mellékelem Śiva aforizmáit, amiket Kṣemarāja kommentál. Nem fogom én magam is kommentálni az eredeti aforizmákat és Kṣemarāja kommentárját sem. Néhány megjegyzésben kifejtem a szükséges jelentéseket, amennyiben szükséges. Ha részletes kifejtést szeretnél a szöveg rejtett jelentéséről, akkor menj a "Scriptures (study)/Śivasūtravimarśinī"dokumentumhoz, a Trika szekcióban.

Kṣemarāja Szanszkritja sötétzöld színnel jelenik meg, míg az eredeti Śivasūtra-k aforizmái sötétvörössel. A transzliterációban az eredeti aforizmák színe barna, míg Kṣemarāja kommentárja fekete színnel szedett. A fordításon belül Śiva aforizmái, azaz a Śivasūtra-k, zöld és fekete színnel, valamint Kṣemarāja kommentárja vörös és fekete színnel szerepel.

Olvasd a Śivasūtravimarśinī-t és tapasztald meg a Legmagasabb Fényt, kedves Śiva.

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett.

fel


 1. Aforizma


És most (a Śāktopāya) az út mely, mely Śakti-hoz 1 , tartozik, kerül kifejtésre |

A Második Fejezet először a mantra természetét határozza meg , ami az Első Fejezet végének aforizmájában is megfogalmazott esszenciális karakterisztikájának vizsgálatával kezdődik . Ebben az (aforizmában) (tömören van megfogalmazva, hogy) "Śakti (minden) mantra teremtő forrásának --férfiasság vagy potencia-- egy kiterjedése "—


Az elme (azé, aki szüntelen a Legmagasabb Valóságot fürkészi) (a) Mantra ||1||


A Citta --ebben a kontextusban-- (az) "amivel a Legmagasabb Princípium fürkészhető (és) vizsgálható ". (Tehát ez) a tudatosság , minek formája vagy természete a Prāsāda , Prāṇava , stb 2 vizsgálatából (áll), ami a Tökéletes Sphurattā --szó szerint "egy lüktető ragyogás", ez Śakti egy jelzője, aki az egyén saját Én-tudatossága -- esszenciája . Ez a (Citta a) mantra ; (és a mantra) úgy tekintendő, mint, --szó szerint úgy kell tekinteni-- "amivel a Legmagasabb Úr természete titkosan fürkészhető , azaz (amivel ez a természet) belül , egységben vizsgálható 3 "|

Ebből a konkrét (tényből) , (etimológiailag és akrosztikusan) kifejthető vagy interpretálható ennek --azaz a mantra-nak-- manana (vagy fürkésző) karakterisztikája , melyet a Legmagasabb Sphurattā --szó szerint "a lüktető ragyogás", ahogy az korábban említve lett; röviden az "Én-tudatosság"-- alkot , valamint (másik) karakterisztikája  , mely trāṇa (vagy védelem) , mely a Saṁsāra --azaz újjászülető létezés--, mely csordultig tele van különbségekkel vagy dualitással, megszűnéséből áll 4 |

Továbbá (ez) csupán annak a hívőnek elméje , aki elérte az egyesülést Azzal --a Legmagasabb Énnel-- a mantra istenének belső, intenzív ébersége felé való odaadás által , (ami) a mantra (maga) , és nem az úgynevezett különféle betűk összessége |

Ez a mély tiszteletreméltó Sarvajñānottara-ban is ki van mondva :

"(Azok) nem mantra-k , amik kiejtettek . És még a zavarodott és öntelt istenek (és) mennyei zenészek is azt hiszik , tudatlanságuk folytán , hogy azok mantra-k "||

(Ugyanez az igazság) szintén (tételezve van) a tiszteletreméltó Tantrasadbhāva-ban :

"Ő , akit úgy tartanak , mint a megsemmisíthetetlen Śakti--azaz Én-tudatosság-- valójában a mantra-k szíve . Oh csodaszép! Nélküle , azok --vagyis a mantra-k-- gyümölcstelenek, mint az őszi felhők --mert azok nem hoznak esőt egyáltalán--"||

Ez ki van fejtve a nagy tiszteletreméltó Kaṇṭhīyasaṁhitā :

"(Ha) a mantra (és) a mantra tapasztalója különbözik egymástól , (akkor a mantra) sohasem lesz hatékony . Ez az egész a tudás gyökere  (a Mantrayoga-ban). Különben nem lesz hatásos  (a gyakorlása)"||

A Spandakārikā-kban ez közvetetten ki lett fejtve :

"…(azok) imádóinak elméjével együtt . Ezért , ezek (a mantra-k) Śiva természete "||
(Lásd Spandakārikā-k II, 2)

||1||

1 Röviden, a Második Fejezet, mely Śakti nézőpontjának módszerével foglalkozik, elkezdődött.Return 

2 Prāsāda egy technikai név a sauḥ mantra-ra, amit részletesen tanulmányoztam a Parāprāveśikā-ban. Több fajta Praṇava létezik, ahogy azt elmondtam a Meditation 6, tanulmányban, de ebben a kontextusban ez a Śaivapraṇava-t (azaz Hūm̐) jelenti.Return 

3 A mantra által a törekvő fürkészi a Legmagasabb Úr természetét titokban, azaz belül kontemplál rajta, miközben megtartja a teljes egységet a Legmagasabb Úrral (a mantra istenével) és a mantra-val egyaránt. Ez a mantra recitálás titka: a gyakorló, az Úr és a mantra ugyanaz. Ha valaki, aki mantra-t recitál, nem így tesz (azaz ha nem képes realizálni a mantra, az Úr és saját maga közti szunnyadó azonosságot), akkor a mantra nem terem számára gyümölcsöt. És efelől semmi kétség.Return 

4 Etimológiailag a "mantra" kifejezés a "man" gyökből ered (gondolkodni). Ezért az első szó szerinti jelentése ennek a szónak "a gondolat eszköze". Azonban akrosztikusan a "mantra" a manana +trāṇa összetételből ered, ami "reflexió + védelem). A "mantra" jól ismert definíciója, mint" " - "mananāttrāyata iti mantraḥ" vagy "a mantra az, ami megvéd a reflexió által" tisztán mutatja a szótagolt (akrosztikus) jelentést. Röviden:  a mantra az, ami megvédi az egyént, aki arra reflektál (aki azt fürkészi). A mantra megvéd abban az értelemben, hogy megszűnteti a körforgás létezését, azaz a folyamatos önazonosítást az állandóan változó gondolatokkal, érzésekkel és így tovább, ami nem egyéb, mint rabszolgaság. Mindazonáltal, a körforgás létezése úgy is értelmezhető, mint megszületni a halálért és meghalni az újjászületésért.Return 

fel


 2. Aforizma


És   e (mantra-nak)


(A buzgó és spontán) erőfeszítés hatékony a megvalósításban ||2||


A Prayatna az a spontán erőfeszítés , mely a mantra , aminek természete korábban kifejtésre került (az első aforizmában) , feltárása vágyának első felvillanásának szilárd megragadásán alapszik 1 . (És) ez a (Prayatna) hatékony a megvalósításban , azaz a mantra istenével való önazonosítást adományozza annak , aki a mantra-t fürkészi --röviden, Prayatna hatására a törekvő realizálja, hogy ő a mantra istene, vagyis a Legmagasabb Úr--|

(Ugyanez az igazság) meg van határozva a tiszteletreméltó Tantrasadbhāva-ban :

"Óh kedves! , miképp egy madár az égen , ami húst lát (a földön), (mely) valójában magához vonzza sebesen (a madarat), természetes rohammal és hevességgel , úgy kétségkívül a Yogī-k legjobbja a Bindu-hoz vonzza elméjét 2 . Miképp egy nyíl melyet íjba helyeznek , rohan a (célja felé) , miután erőfeszítéssel felhúzták (az íjat) , úgy , óh szépséges! , a Bindu úgy rohan --szó szerint folyik, terjed-- az uccāra által --azaz az elme felemelkedése által, mely a Bindu felé tart-- "||

Máshol így van tételezve :

"A megragadása --azaz realizálása-- Annak --a Legmagasabb Úrnak-- (a) mantra igazi létezője --esszenciája-- "|

Itt --a Tantrasadbhāva jelen versében-- (a kifejezés) "tadvat" --még-- (jelzi), hogy a Yogī-k legjobbja , saját spontán erőfeszítése által vonzza az elméjét, (ami ebben a kontextusban mint) karma vagy objektum (aktív szerkezetben) 3 , a Bindu-hoz . (Más szavakkal) "Ő rábírja (az elméjét), hogy elérje a Legmagasabb Tudatosság Fényét "|

"Valamint , Bindu , az Én Legmagasabb Fénye , rohan , azaz mozog, terjed az uccāra által , ami (az elme) spontán felemelkedése ". Ez a jelentés |

Ez a Spandakārikā-kban is ki van fejtve , (ezen aforizma) által :

"Kizárólag ez a meditáció tárgyának felvillanása a meditáló elméjében . (Röviden) a Sādhaka-nak vagy a szilárd akarattal bíró spirituális törekvő számára (jelen van) önazonosításának realizációja   (ezzel a dhyeya-val vagy a meditáció tárgyával) "||
(Lásd Spandakārikā-k II, 6)

||2||

1 Prayatna a buzgó és spontán erőfeszítés, mely a mantra feltárási vágyának első felvillanásának szilárd megragadása. Amikor ez a vágy először feltámad, miközben a törekvő a mantra-t ismétli, akkor e vágy szilárd és spontán megragadása a Prayatna.Return 

2 A Trika-ban a "Bindu" fogalom sok különböző dolgot jelent, majdnem lehetetlen feladat minden lehetséges jelentést kifejteni egy egyszerű megjegyzésben. Mindenesetre ebben a kontextusban a Tudatosság Fényét jelenti, azaz az egyén saját Énjének Fényét.Return 

3 A "karma" kifejezés itt egy technikai Szanszkrit nyelvtani kifejezés. Azt a tárgyat jelöli, mely hozzátartozik egy szubjektum vagy "kartṛ" által végzett cselekvéshez. Ebben a kontextusban a szerkezet aktív, ezért a "manas" (elme) szó ragozása tárgyesetben mutatkozik meg. Ha a szerkezet passzív lenne, akkor a "manas" szó alanyesetben kerülne ragozása. Mondhatod, hogy "Óh Uram, ez bonyolult!", és igazad is van, hehe, mindenesetre adok egy példát magyarul:
"Ő mozgatja az elmét" - ez egy aktív szerkezet; ahol "az elme" a cselekvés "húzás" tárgya, és "ő" a szubjektum"(a cselekvés kivitelezője..a ford.) Nos, a Szanszkritban az "elme" szót ilyenkor tárgyesetben kell ragozni.
"Az elme mozgatva van ő általa" - Ez egy passzív szerkezet; "az elme" továbbra is a cselekvés tárgya, de a Szanszkritban alanyesetben kell ragozni.
Mivel a "manas" szó semleges főnév, mely 'as'-ra végződik, mind az alanyi, mind a tárgy eset ragozása egybevág, egyes számban (kettes és többes számban is, de a kifejezés "manasī" és "manāṁsi"-ra változik, rendre); azaz mindkét eset ugyanazt az alakot használja egyes számban "manas". Ezért nem fogod észrevenni a különbséget, kivéve ha elég profi vagy a Szanszkrit nyelvtanban. Habár, más főnevekkel, mint például "yoga", észrevennéd a különbséget könnyen, mert Alanyesetben és Tárgyesetben, egyes számban különböznek: "yogaḥ" (Alanyeset) és "yogam" (Tárgyeset). Végül, ha fogalmad sincs arról, amiről az imént beszéltem, akkor igencsak el kell olvasnod a Declension (1) dokumentumot, oops!Return 

fel


 3. Aforizma


(A következő aforizma) bemutatja a korábban említett 1 teremtő forrását --férfiasság vagy potencia-- a mantra-nak , ami egy ilyen (spontán, buzgó erőfeszítést végző) aspiráns által kell, hogy eléressen —


A (ragyogó) Létezés vagy Létező (a Tökéletes Én-tudatosságé), (ami a szavak sokaságából áll), kinek esszenciája a tudás (a legmagasabb non-dualitásé) , a Mantra titka ||3||


(A jelzői összetétel, azaz Bahuvrīhi,) "Vidyāśarīra" 2 (azt jelenti), hogy aminek esszenciája (vagy) természete a tudás , azaz a legmagasabb non-dualitás tudása . (Ez a Vidyāśarīra) a szavak ragyogó sokasága . Az, Aki a (ragyogó) Létezése vagy Létezője ennek (a Vidyāśarīra-nak, az nem egyéb, mint) (a) Sphurattā --szó szerint "egy lüktető csillogás", ez Śakti egy jelzője-- kinek természete a tökéletes Én-tudatosság , ami nem különbözik --szó szerint ami egységben van-- a teljes univerzumtól . (És) Ő --azaz Sphurattā vagy az isteni Śakti-- a mantra-k misztériuma (vagy) titka 3 "|

Ezt a tiszteletreméltó Tantrasadbhāva (is) kimondja :

"Óh kedves !, minden mantra betűkből áll és azok --azaz a betűk-- Śakti formái . Śakti-t Mātṛkā-ként 4 tudd valójában , és Őt --azaz Mātṛkā-t-- úgy tudd , mint aki Śiva természete "||

Ebben a (szövegben) --azaz a Tantrasadbhāva-ban-- , ez a témakör , bár rendkívül titkos , tisztán megmutatkozik |

Eszerint , miután (a következő) bevezető fogalmazás (figyelmeztetésként) megjelenik:

"(Az emberek), nem tudják , hogy a Guru Isten és a gyakorlatokat sem (ismerik), melyeket a szövegek fejtenek ki . Ők a képmutatáshoz és tisztességtelenséghez ragaszkodnak (és) vággyal teltek (érzéki) céljaik iránt (és) kriyā vagy spirituális aktivitás híján vannak . Ezért , óh Istennő ! a teremtő forrása --férfiasság vagy potencia-- (a mantra-knak) el van fedve Általam . Így ezen elfedés miatt , azok --azaz a mantra-k-- őrizve és védve (vannak). Ami marad , (azok) csupán betűk valójában (tu.. iti)"||

(Śiva) megkezdi (Kifejtését e misztériumnak) --azaz elkezdte-- :

"Az, akit (úgy hívnak) Mātṛkā valójában csordultig tele van a legmagasabb ragyogással . Ez az univerzum , Brahmā-tól--a Teremtő-- le az utolsó világig Általa áthatott . Óh Istennő , kit az istenek imádnak ! (e legmagasabb ragyogás) mindig ebben --Mātṛkā-ban-- honol és fel van töltve (Vele) . Óh kedves ! ezért Én elmondom neked tisztán , hogy teljesen megértsd , hogy az, Ami az "a" betűben --azaz Śiva-ban a Legmagasabb Úr-ban-- van, az szüntelen jelen van   (az ABC minden) betűjében "|

(Śiva így folytatja):

"Ez a Śakti vagy (isteni) Erő   kinek jellege 'legmagasabb , finom (és) híján van az ācāra-nak--azaz szabályoknak, spirituális praxisnak-- '. (Ő) az által, hogy Önmagában tartja a szívek Bindu-ját , olyan formában jelenik meg , mint egy mélyen alvó kígyó 5 . Óh legszerencsésebb Umā ! amíg alszik , ott Ő semmire sem gondol . (Saját) méhében a tizennégy világot hozza létre a holddal , tűzzel, nappal (és) csillagokkal --nakṣatra-- együtt, (majd) eme istennő úgy látszik , mint aki tudatlan a méreg miatt --miután megnyilvánította az egész univerzumot, Ő alva marad, mintha tudatlan lenne--.

(Majd) óh igazságos !, Ő felébred a legmagasabb tudás vibrálásával , melyet a Vindu --Bindu vagy Vindu ugyanaz, mert a "b" és a "v" általában felcserélhető-- kavar fel , ami az (Ő) méhében nyugszik . A kavarás (folytatódik) egy ideig valójában Śakti testében való pörgő erővel (amíg) a (Bindu) átfúrásával (további) Bindu-k --fénycseppek-- jönnek létre először . Ezek --a Bindu-k vagy fénycseppek-- csodálatosan fénylenek, és csordultig tele vannak a hatalmas ragyogással .

Habár , amikor a finom Kalā Kuṇḍalī--azaz a gyűrű-szerű Kalā vagy Śakti-- felébred általa --azaz a legmagasabb tudás vibrációja által-- , (akkor) óh kedves !, a fenséges  négy-rétű   Vindu   (mely) Śakti méhében szunnyad , kiegyenesedik a kavaró --Śiva a Vindu formájában-- (és) a kavart --Śakti-- egyesülése által  . A Śakti vagy erő mely pontosan a Vindu-k párosa --azaz Śiva és Śakti-- közé helyezkedik , úgy nevezett , mint Jyeṣṭhā .

(Ezen kívül) amikor Ő izgatottá válik a Vindu miatt , a teljesen egyenes vonalat (úgy nevezzük) Amṛtakuṇḍalī . (Valamint), Ő Rekhiṇī néven is ismert --azaz akinek formája egy egyenes vonal--, aki mindkét Vindu --Śiva-é felül, míg Śakti-é alul-- a végeken --Rekhiṇī végén-- . Ő úgy nevezett , mint Tripathā --azaz kinek három útja van-- (és) ki Raudrī néven (is) ismert . Ő is jelölt, mint Rodhinī , mert ő akadályozza a Végső Felszabadulás útját .

(Végül) Ambikā , kinek formája a hold egy darabjából áll , s olyan, mint a fél-hold . Így a Legmagasab Śakti (aki) csupán egy , mindazonáltal három módon jelenik meg --azaz Jyeṣṭhā, Raudrī és Ambikā--. (Śakti e három formáján) keresztül , az összekapcsolás és szétválasztás által , kilenc (betű) csoport nyilvánul meg . És az Ő karakterisztikája a (betűk) kilenc csoportja , (és) kilenc módon jellemzett .

Óh istennő ! Ő van benne az öt mantra-ban (mely úgy ismert, mint) Sadyojāta , stb. rendre . Ez okból kifolyólag , óh istenek vezetője ! Ő öt módon jellemzett (és) ismert . Óh istennő ! Ő úgymond a tizenkettőben van (hiszen), Ő a tizenkét magánhangzóban létezik . Az 'a' betűtől a 'kṣa' betűig jelen van , az ötven változat formájában .

(Miközben) a szívben marad , Ő úgymond egy atomból áll ; (és) a torokban , Ő úgymond két (atomból) áll . Habár , mindig a nyelv tövében lakik , Ő úgy ismert , mint aki három atomból formázott . A nyelv hegyén , a betűk jönnek létre , (és) nincs kétség efelől . A szavak megnyilvánulása ezen a módon (történik). (A világ, ami) minden teremtett lény, akár élő, akár holt összessége , áthatott a szavak által "||

stb., ez és más megállapítások által , melyek ebben a könyvben kifejtettek --azaz a Tantrasadbhāva-ban-- , Mātṛkā Parāvāk-ból áll --a Legmagasabb Beszéd vagy Parāśakti, amiből minden betű kiárad--, aki a Śakti-ja vagy Ereje a Legmagasabb Bhairava-nak --A Legmagasabb Úr-- . Ezért , mivel az el lett mondva (a Tantrasadbhāva-ban) , hogy minden betű megnyilvánulása vagy megjelenése , figyelembe véve az ötven változatott , a Śakti-k kiterjedésének összekapcsolódásából (származik) , kiknek nevei Jyeṣṭhā , Raudrī (és) Ambā vagy Ambikā , (ez) csupán a szerencsés Vidyāśarīrasattā --(ragyogó) Létezése vagy Létezője (a Tökéletes Én-tudatosságnak) , (mely a szavak sokaságából áll), minek természete (a legmagasabb non-dualitás) tudása --, ahogy az (már) ki lett fejtve , (s) ami a mantra-k titka , mely a betűk közeli egyesülésében ölt testet . Ezt mutatta és tanította (a híres Tantrasadbhāva fenti idézete) |

Minden Āgama-ban --kinyilvánított szöveg-- , a mantra-k megnyilvánulásával kapcsolatos állításnak ez a szándéka , miszerint azok Mātṛkā-ból és Mālinī-ből áradnak ki 6 |

Megtettük a nehéz munkát (hogy megmutassuk) az összhangot az Āgama-k   (és) a Śivasūtra-k közt , hiszen (utóbbi) egy rövid összefoglalása a titkos Āgama-k esszenciájának . Nos (senki) sem lehet elégedetlen velünk |

Így , még ha az Āgama-kkal kapcsolatos (minden) összhang után is (amit jeleztünk) , a titkos jelentés (még mindig) rejtett , akkor egy valódi Guru --spirituális vezető-- szolgálatának gyakorlata szükséges |

(Jelen) aforizma ezen jelentését megmutatja   a Spandakārikā-k eme kārikā --aforizma--   párja .

Megragadván azt az Erőt , a Mantra-k ...|
(Lásd Spandakārikā-k II, 1 és 2)

||3||

1 Lásd az Első Fejezet utolsó aforizmáját.Return 

2 A Bahuvrīhi összetételek jelzői fajták. Amikor eltűnnek, a "yad" szó (ami, aki) ragozva jelenik meg minden lehetséges esetben (kivéve megszólító mód). Itt egyes számú birtokos esetben ragozva van jelen : yasya (aminek, akinek). További információkért olvasd el a bevezetés a jelzői összetételekbe dokumentumomat.Return 

3 Kṣemarāja bőbeszédű kifejtése ellenére, ami sokakat összezavarhat, a tanítás egy egyszerű tényre mutat rá: Ha az Én-tudatosság vagy Śakti-ra való éberség nélkül recitálsz egy mantra-t, a mantra-d nem fog téged elvezetni a végső célhoz, azaz saját Énedhez. Ez az, amiért ez Śāktopāya (a Śakti-hoz tartozó út). A Śāktopāya-ban a koncentráció mindig a mantra gyökerén van, azaz az Én-tudatosságon és nem a mantra-n magán. Természetesen a praxis során számos fázison keresztül mész, de a végén a figyelmed az Én-tudatosságon (Śakti) kell, hogy nyugodjon különben a mantra nem lesz hatásos, hiszen kizárólag Ő (Śakti) a mantra-k titka. Ő az Erő, ami életet ad minden mantra-nak és efelől nincs semmi kétség! Ez a jelentés.Return 

4 Mātṛkā-val kapcsolatos további információkért olvasd el az Első Fejezet negyedik aforizmáját (és a kommentárját).Return 

5 Számtalan dolog jelentése jelen van ennek a Tantra-nak az idézetében, ami rendkívül mély és ezoterikus, ezért úgy döntöttem, hogy nem kommentálok mindent ezekről most. Ezt mélyen ki kell fejteni a tanulmányaiban a Trika szekció alatt. Az nagyon egyszerű: Ha nincs elég "alap" tudásod és tapasztalatod ebben (cakra-k, kuṇḍalinī, stb.), egy rövid kifejtés csak még több zavart és félreértést szülne. Túl hosszú megjegyzések pedig itt nem praktikusak. Ha elolvasod az idézett szöveg további részét, tökéletesen érteni fogod azt, amiről beszélek. Mindenesetre, ha elolvasod a Meditation 6 tanulmányt, rengeteg érvényes információt kaphatsz erről a témakörről (egyes nevek mások, de a lényeg ugyanaz).Return 

6 Mātṛkā és Mālinī jelentését tömören kifejtettem az I,22 harmadik megjegyzésében.Return 

fel


 4. Aforizma


(Amit a következő aforizma fejt ki az megnyilvánul) annak , akinek eme mantra ilyen potenciája , (ami --azaz a potenciál--) ugyancsak az említett Nagy Tóval 1 , való egyesüléshez vezető út , szívét nem érinti meg a Legmagasabb Úr, Akaratán keresztül , hanem inkább kinek elméje csak korlátolt természetfeletti erőkön áll , (melyek) Śakti-ból születnek , (mint) Vindu , nāda , stb 2 ,(amik) csupán másodlagosak —


Mentális kielégülés a (korlátolt) mayikus erőkben, (csupán) egy álom , (mely) alacsony tudáson (alapszik)||4||


Garbha vagy mayikus erők (a) primordiális tudatlanság --tudatlanság a saját Énről-- (úgy is ismert), mint nagy māyā . Ez a mentális kielégülés ebben ,  azaz a (Garbha-ban) ami a korlátolt természetfeletti erők megnyilvánulása , melyek a mantra-ból származnak , megelégedés egy (ilyen) feltételekhez kötött jelenségben --szó szerint egy jelenség, ami csak egy ilyen mértéket ér el--. Ez a tudás minden ember számára közös (és következésképpen) alacsony vagy nem különleges . (Ez) tisztátalan tudás mely csupán a 'keveset tudással' kapcsolatos . Valójában ez egy álom , azaz egy furcsa zavarodottság , mely gondolatokból áll (és) különbözőségen --azaz dualitáson-- alapszik |

Ez (is) kifejtésre került a Pātañjalayogasūtra-kban :

"Azok (a természetfeletti erők) akadályok a Samādhi-ban , (de) eredmények a Vyutthāna-ban --a hétköznapi tudatosság, melyben az elme fluktuál-- "||(III-37)

Ezt a bizonyos (igazságot) bemutatja ez (az aforizma a Spandakārikā-kban) :

"Ebből az (Unmeṣa-ból) , Vindu --isteni fény-- , Nāda --isteni hang--, Rūpa, --isteni forma-- (és) rasa --isteni íz-- hamarosan megjelenik a testet öltött létezőnek , mint zavaró tényező "||
(Lásd Spandakārikā-k III, 10)

||4||

1 Lásd I, 22 az Első Fejezet végén.Return 

2 Vindu (vagy Bindu) és Nāda ebben a kontextusban úgy került említésre, mint lényegtelen természetfeletti fények és hangok, mely a törekvő számára jelennek meg a spirituális praxisa során, ám mind zavaró tényező a végén. Természetesen, a szerző nem a Legmagasabb Vindu-ról és Nāda-ról beszél, amik az isteni pár, Śiva és Śakti.Return 

fel


 5. Aforizma


De amikor a Yogī , miután hasztalannak tartja még az elért korlátolt természetfeletti erőket is , és szilárdan (a) Legmagasabb (Śakti)-ra tekint, akkor —


A (Legmagasabb) Tudás spontán feltárulásával , a Tudatosság végtelen terében való mozgás (történik) , (mely úgy ismert, mint) Śiva  állapota ||5||


A (Legmagasabb) Tudás spontán feltárulása -- samutthāna-- által, melynek természete   korábban említve volt (jelen Fejezet első aforizmájában) , azaz a (legmagasabb non-dualitás Tudásának) természetes   felemelkedése (által) --samunmajjana-- , mely kizárólag a Legmagasabb Úr óhajából történik meg (és) ami csökkenti --azaz alacsonyabb szintre helyezi-- a korlátolt természetfeletti erőket , Khecarī mudrā  --azaz "ami Kha-ban (vagy) a Tudatosság terében mozog -- megnyilvánul |

Miféle Khecarī ? (Ő [Śakti]--Khecarī--) az állapot , mely egy ilyen állapot birtoklójához tartozik , azaz Śiva-hoz (vagy) a Tudatosság Urához . (Ez az állapot) az egyén saját Gyönyörének feltárulásából áll |

(Ebben a kontextusban, Khecarī) nem az , ami különböző formákból származik (melyet a test bizonyos részei vesznek fel) ilyen módon :

"Miután a lótusz pozíciót felvette , a Yogī  (mozdulatlanul maradva), mint egy bot , érzékeinek urát --azaz az elméjét-- a köldökre kell fixálnia ; (majd,) folytatván ezt , így kell vezetnie --az elmét-- , amíg (az eléri) a (Śakti-k) hármas csoportját , (mely) a fej1  belső terében mozog. Itt tartván (elméjét) --ebben az állapotban-- , mozdítania kell (az elméjét) --előre vezetnie-- gyorsan (a korábban említett) Khatraya vagy (a fej) belső terében mozgó (Śakti-k)  hármas csoportja által . Amint elérte --szó szerint magára vette-- (a Khecarī) eme (kondícióját) , a nagy Yogī  az égen való mozgást eléri --azaz tud repülni az égen--"||
(Lásd Mālinīvijayatantra VII, 15-17)

de (Khecarī valójában) az, aminek esszenciája a Legmagasabb Tudatosságból áll , ahogy az definiálva lett a tiszteletreméltó Tantrasadbhāva-ban :

"..(a Yogī) valójában mindig   a kula --azaz Śakti-- útja által éri el a Legmagasabb Állapotot . (Amikor) az (állapota --a Yogī-é--) minden létezőben mozog , (akkor) azt a Khecarī névvel illetik "||

Így, itt --ebben a kontextusban-- (mind) a mantra-k potencialitása , (és) (mind) a mudrā2  potencialitása jelezve van , mint aminek egyetlen formája az egyén esszenciális természetének felvillanásaként (jelenik meg), ami a Tudatosság , ami enyhíti a Māyā-ból származó összes zavart , ami --azaz Māyā-- a különbségekkel kapcsolatos --azaz a dualitással-- röviden, mind a mantra potencialitása, mind a mudrā potencialitása esszenciálisan Khecarī--|

Ez (a tanítás) (is) említve van a Kulacūḍāmaṇi-ban :

"(Csak) egy mag --vagy mag mantra-- van, melyből (az egész univerzális) megnyilvánulás áll , és (csak) egy mudrā (van), (nevezett) Khecarī . Az akiben e kettő megtörténik , megszilárdult az Atiśānta állapotában 3 "||

A Spandakārikā-kban a mudrā potencialitása össze van foglalva a mantra-k potencialitásának esszenciális természetének definiálása által :

"Amikor a nyugtalanság … maradéktalanul feloldódik , akkor a Legmagasabb Állapot jelenik meg "||
(Lásd Spandakārikā-k I, 9)

Ezen (aforizma) felével közvetett módon jelezve van a khecarī természete , mint ahogy a Kulacūḍāmaṇi-ban ki van fejtve , habár egy másik nézőpontból ||5||

1 Khatraya vagy "a tér hármasa" a három erő (śakti) csoportja, amit Śakti-nak, Vyāpinī-nek (vagy Vyāpikā-nak) és Samanā-nak neveznek. Olvasd el a kifejtésemet a 9., 10., és 11 szintről a Meditation 6 dokumentumban, hogy még több érvényes információhoz juss.Return 

2 A mudrā kifejezés itt nem úgy értelmezendő, mint a Haṭhayoga-ban, ahol is az a fizikai test bizonyos részeinek pózait jelöli (vagy az egész fizikai testet). Nem, ez nem igaz ebben az esetben. Ebben a kontextusban, a mudrā egy olyan állapot, mely Gyönyört ad, feloldja a köteléket és leválaszt  azaz egyesíti az elmét a Legmagasabb Énnel. Tehát Khecarī mudrā a mudrā vagy gyönyör teli állapot, mely a Tudatosság végtelen terében mozog. Más szavakkal, a Khecarī mudrā Śiva állapota, ahogy arra jelen aforizma rámutat. Ugyancsak, mivel Śiva egyik jelzője a Khecara, a Khecarī mudrā kifejezés értelemszerűen az Ő állapotát jelöli.Return 

3 Az "Atiśānta" szó két módon fordítható. Először is, ha vesszük a 'különösen' jelentését az "ati" előtagnak a kifejezés azt jelenti: "különösen śānta vagy békés". Majd, ha a "túl, múlt" jelentést vesszük, akkor a kifejezés ezt jelenti: " śānta-n túli vagy ami nyugodt (azaz mozdulatlan)." Ebben az értelemben az Atiśānta állapot eléretik a nagy Yogī által, akiben e kettő (a mag --ahaṃ vagy Én-tudatosság-- és Khecarī) megtörténik, az csordultig tele van spanda-val vagy az Én isteni Vibrációjával. Spanda nem más, mint Śakti azaz az Én-tudatosság, így következésképpen sohasem mozdulatlan, hanem konstans mozgásban van. Ez a jelentés.Return 

fel


 6. Aforizma


És most , a mantra (és) mudrā potencialitásának elérésével kapcsolatban , (Śiva azt mondja)


A Guru a módszer ||6||


Guru (az, aki) kihirdeti (és) tanítja a valódi jelentést . Itt Ő a módszer , a Vyāpti megmutatásában 1 |

Ezt (tad) mondja (uktam) a tiszteletreméltó Mālinīvijayatantra (śrī-mālinīvijaye) (ahol Śiva elmondja Pārvatī-nak):

""(Továbbá), ő úgymond egy guru , (aki) egyenlő Velem   (aki ismer minden tattva-t, azok valódi értelmében, és következésképpen) feltárja a mantra-k potencialitását vagy férfiasságát "|2 
(Lásd Mālinīvijayatantra II, 10)

Mivel ez a témakör jól ismert --azaz a guru, stb-- a Spandakārikā-ban ez nem került összefoglalásra |

Mindazonáltal , ez a (témakör)   (valahogy) mégis össze lett foglalva a végső szavakban (ebben a szövegben) --azaz a Spandakārikā-k utolsó stanzájában--:

"Hódolatom a Guru csodálatos beszédének , ami (csordultig tele van) változatos szavakkal --pada--   (és azok megfelelő) jelentésével , (és) lehetővé teszi (az egyén számára) , hogy biztonságosan átkeljen a kétségek kifürkészhetetlen óceánján "||
(Lásd Spandakārikā-k IV, 1)

Vagy a guru (úgy is definiálható, mint) a Kegyelem-adományozó Ereje a Legmagasabb Úr-nak |

Ahogy a tiszteletreméltó Mālinīvijayatantra-ban említve van :

"Ez a (Kegyelem-adományozó Erő) úgymond az erők csoportja , (és) ami úgymond a guru szája "|

És a Tiszteletreméló Mantriśirobhairava-ban :

"A guru szájában lakozó erő nagyobb , mint a guru (maga) "|

Ez a bizonyos (Kegyelem-adományozó Erő) ami a kívánt lehetőséget megadja , a módszer ||6||

1 Ebben a kontextusban a " Vyāpti" (szó szerint átfúrás, áthatás) úgy interpretálandó, mint, "ami a mantra-k és a mudrā potencialitásának természete".Return 

2 Ez a hiányzó sora a stanzának: " " - "Yaḥ punaḥ sarvatattvāni vettyetāni yathārthataḥ|"ami érthetővé veszi, hogy miért adtam a "Továbbá…aki ismer minden tattva-t, azok valódi értelmében)" hozzá ezt zárójelben a fordításomhoz. OK, most már tiszta.Return 

fels


 7. Aforizma

Ezt az aforizmát és a hozzá tartozó kommentárt teljesen kifejtettem az Első Lépések (4), Első Lépések (5) és Első Lépések - 1 dokumentumokban. Ezért hiányoznak a megjegyzések.


Ezért , egy megelégedett Guru-tól —


(Egy megelégedett Guru-tól) a betűk csoportjával kapcsolatos megvilágosodás (jön létre)||7||


"Jön létre a tanítvány számára "; ez (az aforizma) fennmaradó része |

A Tiszteletreméltó Parātriṁśaka  , stb. (szövegek) által jelzett folyamat szerint , Anuttarākula  az Én-tudatosság első aspektusának esszenciális természete .

(Majd, az Én-tudatosság első aspektusa, ami tiszta Śakti) kiterjed az Ānanda ("ā" magánhangzó) formájában , és Megnyilvánító Ereje által --ami az Icchā ("i" magánhangzó) és Īśana ("ī" magánhangzó) szintjeiként jelenik meg-- megjeleníti az Unmeṣa ("u" magánhangzó) állapotát , minek esszenciája a Jñāna  . És Gazdagsága folytán , ami az objektumok szikrázó megnyilvánulásának eredete  , (ez a bizonyos tiszta Śakti létrehozza) az Ūnatā-t ("ū" magánhangzó) (azaz létezővé teszi).

(Ezt követően, ez a bizonyos Śakti) megnyilvánítja az Akaratot --aminek két formája van (azaz "i" és "ī")-- kombinálva azzal, ami csupán "fény" , hasonlóan a  villám felvillanásához (azaz a "tűz" elem, minek teste vagy kula-ja a "r". Ő) ugyancsak (megnyilvánítja az Icchā-t vagy Akaratot) kombinálva azzal, aminek természete a szilárdság   (azaz a "föld" elem, minek teste vagy kula-ja az "l". E kombinációkból, a "ṛ, ṝ, ḷ és ḹ" jönnek létre. Ezek a magánhangzók valójában nem teremtett betűk, csupán hallott hangok), melyek (csupán) színezettek vagy árnyaltak a "ra" (és) "la" hangok által (azaz a tűz és a föld betűi által rendre; figyeld meg, hogy "ra" egyszerűen "r" --mag betű-- plusz "a", és "la" pedig "l" --mag betű-- plusz "a". Nem csupán amiatt) ami az előző mondatban tételezve lett , de emellett azért is, (mert) (ṛ, ṝ, ḷ és ḹ magánhangzók) úgy jelennek meg , mint (finom) objektumok , melyek saját fényükbe olvadnak , ezeket úgy nevezzük, mint Halhatatlan (betűk) . És miután csupán árnyaltak az objektív megnyilvánulás által , nem képesek életet adni más mag vagy gyökér betűnek . (Ennek eredményeképpen,) e négyes mag-betű csoport úgy is ismert , mint Nemzőképtelen (betűk).

(Ezután, e Śakti) megnyilvánítja a Trikoṇa  --az "e" magánhangzó" mag-betűt az Icchā  --azaz "i"-- , Anuttara-val --azaz "a"-- és Ānanda-val --azaz "ā"-- való összekapcsolásának útján , amiket korábban már említettünk (azaz Anuttara-t és Ānanda-t). És az Unmeṣa --azaz "u"-- Anuttara-val --azaz "a"-- és Ānanda-val --azaz "ā"-- való egyesülésével , (Ő megnyilvánítja) az "o" betűt , minek természete jelzi a Kriyāśakti (megjelenését) . (Ezután) az említett két mag-betűből álló --azaz az "a- ā" és az "e-o" csoportok egyesítésén keresztül -- (Śakti) megnyilvánítja a Ṣaṭkoṇa-t --azaz az "ai" magánhangzót"-- és a Śūla  mag betűt --azaz "au" magánhangzót"--. Mert (az "au" betűben) a Kriyāśakti domináns --legmagasabb állapotában-- (mely) át van hatva Icchāśakti és Jñānaśakti által , (az Istennő megnyilvánítja eme betűt), ami a három   (fent említett) Śakti kombinációjából vagy egyesüléséből áll (azaz Icchā, Jñāna és Kriyā).

(Továbbá, Śakti) megjeleníti a Bindu-t , minek természete az univerzum egy osztatlan Tudása , mely annak (valójában) a határa . (Ezután, e Śakti) bemutatja a Visarga szintjét , mely egy pont párból áll , mely csordultig tele van egyidejű kifelé (és) befelé áradással . (Tehát,) mindezek miatt (amiket említettünk) , (A Legmagasabb Istennő) --belső Éberségén keresztül -- megjeleníti ezt az univerzumot , mint ami kizárólag Anuttara-n nyugszik --azaz az "a" betűn--; de az Ő külső Ébersége folytán , (Ő) megnyilvánítja --az a-i-u-ṛ-ḷ Śakti-kon vagy erőkön keresztül -- öt betű öt csoportját --kezdve a "ka" betűvel és befejezve a "ma" betűvel -- mint ami egy összessége (az öt tattva-ból létrejövő öt csoportnak)--(kezdve a 36. tattva-val vagy föld elemmel) és befejezve a Puruṣa-val --tattva 12-- |

És mindegyik Śakti-nak (vagyis az öt betű mindegyikének --a, i, ṛ, ḷ és u--) van egy öt Śakti-ból álló csoportja . Így (e Śakti-k) mindegyikéből , öt (betű) feltárulása (történik meg)|

(Ezután,) ugyanezen Śakti-kból --kezdve "ā"-val-- (A Legmagasabb Erő) megnyilvánítja a négy betűt , melyek Antastha-ként ismertek (ezek a "ya, ra, la és va" betűk) --megfelelve a Śikṣā-ban (a hangtan tudománya) használatos terminológiának -- mivel ezek a Niyati-val és a többi Kañcuka-val együtt  a Puruṣa-ban állnak . (Másrészt), a kinyilvánított szövegekben ezek a Dhāraṇā fogalom által vannak meghatározva , mert támogatják az univerzumot , a "korlátolt tudó vagy tapasztaló" szintjének fenntartásával . E (Māyātattva) felett , (a Tiszteletreméltó Śakti) megnyilvánítja a négy betűt , melyek Ūṣmā-ként ismertek (ezek a "śa, ṣa, sa és ha" betűk), miután ezek a különbözőség megszűnésében és a nem-különbözőség későbbi megjelenésében mutatkoznak meg |

És itt , (azaz, az Ūṣmā betűkben, Śakti vagy az Én-tudatosság) végül megjeleníti a teljesen tökéletes Amṛta    betűt (a "sa" betű), ami az egész Megnyilvánulás végén honol . Ez után , (Ő- Śakti) bemutatja a Prāṇabīja-t , (a "ha" betűt, s teszi ezt) azért, hogy az egyénnel felismertesse vagy realizáltassa , hogy ez az univerzum [minek formája a Vācaka-t --(szavak)-- (és) Vācya-t --(a szavak által jelölt objektumok) tartalmazza -- és ami a hat folyamat kiterjedéséből áll ] s teljesen felépül az Anāhatamaya-ban (a "ha" betű egy jelzője), Anuttaraśakti (az "a" betű vagy Śiva) miatt |

Ezért az Én-tudatosság princípiuma vagy esszenciája , minek természete a Férfiassága vagy Ereje a Nagy Mantra-nak , (a következő): "Az univerzum a Pratyāhāra által , áthatott Anuttara-val és Anāhata-val (azaz az "a" és "ha" betűkkel rendre, amik) valójában Śiva és Śakti . (Ez okból kifolyólag,) ez --azaz "az univerzum"-- kizárólag Ebből áll --azaz " Śiva-ból és Śakti-ból"--"|

Ahogy az el lett mondva a mi kimagasló (és) hatalmas Mesterünk , Utpaladeva verseiben :

"A Megpihenése vagy Megnyugvása a Tudatosság Fényének Önmagában kétségtelenül az Én-koncepcióként ismert . Ezt bizonyosan úgy nevezzük Megpihenés vagy Megnyugvás , mivel ez kizár minden elvárást . Továbbá , ez az Abszolút Szabadság , Fő Cselekvőség , valamint Teljes Függetlenség "|

Ezért , az ami (úgy neveztetett eddig, mint)   " Mātṛkā  esszenciája ", az valójában a legvégén mutatkozik meg a Kūṭabīja-n keresztül -- Kṣa betű-- . (Ez a Kūṭabīja) egy Pratyāhāra-ja a "ka" betűnek (és) a "sa" betűnek . (Így e Kūṭabīja) Anuttara (és) Visarga esszenciájának --sāra-- egyesüléséből formálódik , (rendre). Elég e titok feltárásából !|

(Sambodha, ebben az aforizmában) a Teljes Megvilágosodás , mely az egyén Esszenciális Természetébe való Beolvadásából áll , ami a Tudatosság   (és) Gyönyör Összetett Egysége . (Teljes Megvilágosodás) az említett erők csoportjával kapcsolatban (melyekhez szervesen hozzátartozik) Anuttara , Ānanda , Icchā , stb. , (és ami) kapcsolódik Mātṛkā-val , kinek –azaz Mātṛkā-nak-- Hatékonysága vagy Ereje jelezve van a Kinyilvánított Szövegekben , a következő módon :

"... Nincs tudás , mely magasabb (mint) Mātṛkā "|

Ez itt most csak érintőlegesen lett kifejtve |

(Ez) bizonyosan ki lett fejtve (és) fel lett tárva a mi Mesterünk versein keresztül a Tiszteletreméltó Parātriṁśakāvivaraṇa-ban , Tantrāloka-ban , stb |

A Tiszteletreméltó Siddhāmṛta-ban (ez) ugyancsak meg van határozva (Maga Śiva által, feleségének Pārvatī-nak):

"Itt, eme Kuṇḍalinī a Mag, ki az Élet (és) kinek esszenciája a Tudatosság. A hármas, miknek neve Dhruva --az 'a' magánhangzó--, Icchā --az 'i' magánhangzó-- és Unmeṣa --az 'u' magánhangzó-- születik Belőle, (és) eme (hármasból), megint, (feltárul a többi) betű.

A Visarga-ból (létrejön a betűcsoport) ami a "ka" betűvel kezdődik (és) végződik --anta-- a "sa" betűben. És, (emellett,) eme (Visarga) öt módon (jelenik meg):

(1) Kívül, (az univerzum formájában) és (2) belül, (3) a szívben, (4) a Nāda-ban --vagyis ebben az esetben a torokban-- (és) bizonyosan (5) a Legfőbb Szinten --vagyis a szemöldökök között--. (Továbbá,) a Bindu --vagyis Visarga-- kétségtelenül áthat a szívtől a koponya tetejéig, (azaz,) (Magáig) az Énig.

Bár, a mantra-k híján vannak a kezdeti 'a'-nak (és) a végső 'ma'-nak --vagyis híján vannak az 'aham'-nak vagy 'Énnek', azaz Śiva-nak--, olyanok , mint az őszi felhők.

Egy Guru (esszenciális) természete (az, hogy) ő kifejti (tanítványainak), (eme Mahāmantra-t vagy Nagy Mantra-t), minek mértéke (a következő:) Az 'a'-val kezdődik (és) 'ma'-val végződik --azaz 'Aham' vagy Én, vagyis Śiva--. Az Ismerő, Bhairava, úgy imádandó, mint Én Magam.

Látván ezt --egy ilyen Guru-nak-- bármilyen dolog, legyen az dicshimnusz, egy magasztaló dal, stb., egyesült vagy összekapcsolt (a Mahāmantra-val vagy Nagy Mantra-val) kezdve 'a'-val (és) végezve 'ma'-val; ezért, (egy ilyen Guru) így tudván, mindent csupán Mantra-ként lát "|

Ez ugyancsak (tételezve lett) a Spandakārikā-kban is :

"Ez a bizonyos Ereje vagy Śakti-ja Śiva-nak , kinek természete az aktivitás , benne áll a paśu-ban vagy korlátolt létezőben (és) megvakítja (őt) . (Habár, amikor Śakti) ismert vagy realizált miközben megmarad (az említett paśu-ban) útként az egyén saját Énje felé , akkor sikert adományoz "||
(Lásd Spandakārikā-k III, 16)

(így,) ezen (idézeten) keresztül van jelezve (ugyanez a tanítás) ám közvetett módon ||7||

fel

 8. Aforizma


Egy ilyen (Yogī-nak) , aki elérte a megvilágosodást a betűk csoportjával kapcsolatban—


A teste (annak a személynek, akibe a fent említett megvilágosodás bele lett öntve) áldozattá (válik) ||8||


A test , melynek természete durva --fizikai-- , finom , stb. (és) mi színezve van a tudó állapotával --az Énséggel-- minden (létezőben) , a nagy Yogī esetében , az áldozattá (válik), amit a Tudatosság legmagasabb tüzébe ajánl , hiszen szüntelen lovagol (egy olyan állapotban, ahol kizárólag)  a Cit --Tudatosság-- (tapasztalt mint) tapasztaló vagy tudó --Mātṛ-- , a testet ismerőnek vagy tudónak --pramātṛ-- tartó (képzet) megszűnése miatt 1 |

Ezt a Tiszteletreméltó Vijñānabhairava kifejti:

"(Amikor) az elemek , érzékek , érzékek tárgyainak , stb. (összessége), az elmével együtt beleömlik abba a tűzbe , ahol a nagy üresség teljes eltűnése van jelen , (akkor) ez (valódi) áldozat . A kanál a Cetanā   2 "||

Ugyancsak a Tiszteletreméltó Timirodghāṭa-ban :

"(Annak esetében), aki kedves , aki egy barát , rokon , adományozó , (vagy) akit nagyon szeretnek , óh istennő , felemésztésével (annak a képzetnek, hogy) a test Az --az Én-- , a Nő --azaz Śakti-- feltámad a Tudatosság Éterében kétségtelenül "||

Itt , a teljes jelentés , a pusztulása (annak a képzetnek, miszerint) a test a Tudó vagy Megismerő  --pra mātṛ-- |

Még a Tiszteletreméltó Bhagavadgītā-ban :

"Mások feláldozzák az Indriya-k --a tapasztalás és cselekvés Erői--  minden tettét és az életerők tetteit , az ön-kontroll --vagy "az elme kontrollálása" Yoga-jának tüzébe , amit a tudás lobbant lángra "||
(Lásd Bhagavadgītā IV, 27)

A Spandakārikā-ban (ugyanez a tanítás) van összefoglalva ezzel (az aforizmával) :

"Amikor a zavarodottság … teljesen feloldódik , akkor a Legmagasabb Állapot jelenik meg "|
(Lásd Spandakārikā-k I, 9)

"A zavarodottság annak a képzete , hogy az Én   a test , stb ", a Tiszteletreméltó Kallaṭa (Spandakārikā-hoz írt) kommentárja (szerint) ||8||

1 Ebben a kontextusban a test nem csupán a fizikai testet jelenti, de a finom, okozati és a szuperokozati testeket is. A szuperokozati test a Bindu vagy egy kék Fény-pont, ahol az egész, hatalmas univerzum a tiszta Tudatosság egy picike tömegeként jelenik meg. A négy test összessége általában (színezve) van az egóval vagy Énséggel, azaz az emberek nagy része azt hiszi, hogy ők ezek a testek. Habár, a nagy létezővel nem ez e helyzet, ugyanis számára még a spirituális (szuperokozati) test is, ami a fizikai testhez viszonyítva rendkívül finom, áldozattá válik, amit Isten tüzébe önt, csakúgy, mint ahogy a tisztított vajat, stb., feláldozzák a tűzbe a papok egy szertartás során. Miért? Mert ez a szent létező elérte az élet célját, azaz realizálta, hogy a valódi tudó vagy tapasztaló a Cit (A Legmagasabb Én) és nem a test. Tehát, a végső Felszabadulás után, egy ilyen nagy-lelkű személyt nem érdekli már a testébe vetett hite. Ezért azt Isten kezébe adja.

Az Isteni Én képes arra, hogy megtartsa a testét (e Nagy Yogī-nak) és ezt az állapotot "Jīvanmukti-nak" nevezzük, vagy képes eldobni a testét (Videhamukti). Mindent egybevéve, azok a szent létezők az emberek közt maradnak, megtartván mind a négy testüket, vagy hármat vagy kettőt, vagy csupán egyet (a szuperokozati testet); vagy nem tartanak meg egyáltalán testet és a formátlan Cit-be oldódnak. Amikor megtartják négy testüket vagy csak egyet, az mindig az emberek jóléte miatt van, az Úr Együttértésének köszönhetően. Néhányuk megtart négy testet egy darabig, majd amikor elhagyják fizikai testüket a halál pillanatában, megtartják kizárólag a szuperokozati testüket, hogy Siddhaloka-n éljenek (a tökéletes létezők világa). Mindenesetre, egy felszabadult létező szemszögéből, egyáltalán nincs test megtartása vagy elvetése. Ez csupán a korlátolt létező nézőpontja, aki színezve van az Énséggel (egóval), amikor ezek a folyamatok megtörténnek. OK, elég e misztériumok feltárásából!Return 

2 Ki kell fejtenem e komplex stanza jelentését neked, legalább egy kicsit: A fogalom "Ālaye" azt jelenti "Ālaya-ban". Ha rákeresel az "Ālaya" szóra a szótárban, azt fogod kapni, hogy "tartály, ház, tartózkodás, stb." Mindazonáltal, itt úgy kell értelmezni ezt, mint "ā + laya" vagy "teljes + feloldódás". Más szavakkal, az "ā" rész egyenlő a "Samantāt"-al (teljesen, maradéktalanul, stb.). Nos, a végső eredmény nem "teljes feloldódás" hanem "az, ahol a teljes feloldódás van" hiszen a szavak Bahuvrīhi-ként működnek (további információért keresd fel az Attributive compounds dokumentumot). Ok, ez az értelmezés nem egy tőlem származó ötlet, ami ma reggel jutott eszembe, amikor felébredtem. Nem, ez ahhoz a Szenthez tartozik, aki jelen szöveget is kommentálja, azaz Kṣemarāja-hoz. Ő írt egy kommentárt a Vijñānabhairava-hoz is. A 149. stanzában (amit idézett itt) így kommentál:

" " - "Mahāśūnyasya śūnyātiśūnyapadasya ā samantāllayo yatra paratattvātmani vahnau..." — "A tűzbe (a legmagasabb tattva, azaz Śiva), ahol a nagy üresség teljes feloldódása van jelen, azaz az ürességen túli üresség állapota…"

A "Mahāśūnya" vagy nagy üresség úgy van definiálva a bölcs által, mint" " - "śūnyātiśūnyapada" vagy az állapot, ami az ürességen túl van. Kṣemarāja nem fejti ki itt részletesen ezt a kifejezést, de ahogy jelezte, a Svacchandatantra (egy nagyon fontos tantrikus szöveg) kommentárjában, hogy "Śūnyātiśūnya" (az ürességen túli üresség) nem más, mint " " - "Mahāmāyā" (nagy māyā), és ez az interpretáció itt is használható. A tattva vagy katógóra, amit "Māyā"-nak hívnak, a hatodik. Ez a Māyā az üresség. Miképp " Mahāmāyā" a 3.-tól 5.-ig tartó tattva-kban operál, mondható, hogy ő (Mahāmāyā) az ürességen túli üresség valóban. Mahāmāyā különbséget teremt, de kizárja az elkülönülést (azaz Én vagyok az univerzum - vagyis Én különbözök tőle, de nem különülök el), míg Māyā különbséget és elkülönülést is generál (azaz Én nem vagyok az univerzum - vagyis Én különbözök és el is különülök (szeparálódok) attól. OK, ez már így elég tiszta, úgy gondolom.

"Cetanā" a "Sruk" vagy kanál, mert miképp a kanál önti a tisztított vajat, stb. az áldozati tűzbe, úgy Cetanā önti a Citta-t (elme és szaporulata, az elemek, érzékek, érzékek tárgyainak, stb. formájában) a Cit vagy tiszta Tudatosság-ba (Śiva). Bár a "Cetanā" szó nem fordítható le helyesen angolra (és egyéb más nyelvre sem), Kṣemarāja megemlíti, hogy:

" " - "... cetanā viśvānusandhātrī śaktireva sruk..." — "Cetanā, a mindent-felfedező Śakti vagy Erő, a kanál valójában"

A "felfedezéstől" eltekintve, az "anusandhātrī" szó jelentése "egyesítés", röviden, Cetanā egyesíti az elmét, érzékeket, stb. a Legmagasabb Úrral. Remek, itt meg kell állnom, különben ez a megjegyzés túl hosszú lesz. Pedig csak megkarcoltam a felületet.Return 

fel


 9. Aforizma


És e (Yogī-nak) És e (Yogī-nak)


A (korlátolt) tudás az étel ||9||


Ez a (korlátolt tudás) ami le lett írva korábban  (így:) "A (korlátolt vagy csökkentett) tudás kötelék " az első Fejezet második (aforizmája) által (1-2), a Yogī étele , mert megeszi vagy felfalja (ő) azt 1 |

(Ez a tanítás) egyetért azzal , ami előzőleg (deklarálásra került a Bhargaśikhā stanzájában):

"Akkor , (amikor az univerzum ilyen feloldódása következik be,) ő --a fenséges Yogī-- felemészt mindent --azaz mindennel egy lesz-- (legyen az akár) halál és idő -- Kāla a halálban nyugvó isteniség is-- , az aktivitások köre , a változások hálója , önazonosítás a tudás (tárgyával) , a (Legmagasabb Énnel való) egységről szóló gondolatok sokasága (vagy) változatosság "||

Továbbá, (van egy másik magyarázata ennek az aforizmában a fent említett jelentés látókörén belül) : Ez a tudás , ami Én-tudatosságból áll , az ő étele , (hiszen) mivel az teljes megelégedést nyújt számára , így okává válik az egyén saját Énjében való megnyugvásnak |

Ez tételezve van a Tiszteletreméltó Vijñānabhairava-ban :

"A megelégedés , beteljesülést okoz , mely napról-napról tárul fel abban, aki megszilárdult 2 a sok közül egy Yukti-ban (vagy Yoga-ban) itt --azon koncentrációs technikák közül, melyeket a szöveg tanít--, ebben az értelemben abszolút tökéletességet (jelent) "||

(A kifejezés) Yukti , (összességében) e stanzában (a Yoga) száztizenkét állapotának vagy szintjének tudását jelenti valójában 3 |

Ez összegzésre került ezen aforizma által :

"…az egyén mindig legyen éber ..."||4 
(Lásd Spandakārikā-k III, 12)

||9||

1 "Felemészteni" a Trika kontextusában ugyanaz, mint "realizálni az egységet". Például, "felemészteni a korlátolt tudást" nem más, mint "realizálni, hogy az egyén az". Amikor nincs "más", aki zavarna, a konfliktus megszűnik, és a béke eléretik. Ezt alátámasztja a Spandakārikā-k III,12, amit a kommentátor idézett jelen aforizma kommentárjának végén.Return 

2 Kṣemarāja röviden így kommentálja a Vijñānabhairava jelen stanzáját:

" " - "Ekatamayuktisthe yogini iti śeṣaḥ||148||" —"Abban, aki megszilárdul a sok Yukti (vagy Yoga) valamelyikében, azaz a Yogī-ban. Ezt kell mellékelni (a stanza mellé, hogy az értelme teljes legyen)||148||""Return 

3 A Vijñānabhairava híres arról, hogy 112 fajta koncentrációs technikát tartalmaz.Return 

4 Igen, megnézheted a Spandakārikā-t és elolvashatod az egész stanzát. Mindenesetre, itt megmutatom a fordítását:

"Látván mindazt, ami az egyén számára tapasztalható, mindig ébernek kell lennie (és) mindent egy helyre tennie --a Spanda-ba--. Következésképpen, nem bánthatja más||12||Return 

fel


 10. Aforizma


De amikor (a Yogī) nem éber így folyamatosan , akkor még eme (Én) ismerőjének esetében is , (az történik, amit jelen aforizma tanít), köszönhetően a gyengülő vagy lanyhuló éberségének —


A (Tiszta) Tudás csökkenésekor , megjelenik a mentális módosulás (mint egy álomban) felemelkedése emiatt , (azaz "felemelkedik az előzőleg csökkenő Tiszta Tudás miatt")||10||


A Tiszta Tudás csökkenése (vagy) elmerülésekor , ami egy kiterjedése az előzőleg kifejtett tudásnak --amit az előző aforizma említett--1 , a svapna --szó szerint álom-- megjelenése (vagy) tiszta feltárulása következik be , azaz a sokrétű megnyilvánulás , (mely) tele van a mentális módosulás különbözőségével (mint egy álomban. Ez a svapna) emiatt tárul fel , azaz mert a (Tiszta) Tudás visszamaradó lenyomatai fokozatosan elhomályosulnak 2 |

Ez ki van fejtve a Tiszteletreméltó Mālinīvijayatantra-ban (az Úr által), kezdve (a következővel)   (miközben Ő a Śivatā vagy Śiva állapotának eléréséről beszél, ami ugyanaz, mint a Tiszta Tudás feltárulása):

"Ezt Śaṅkara --azaz Śiva-- tanította , amikor (Ő) valóban meg van elégedve !3 (De) még   amikor ezt tanítja is valahogyan , a (Tiszta Tudás vagy Śiva állapotának) lenyomata nem marad meg "||

(Ezután, a Mālinīvijayatantra ezt tételezi:)

"(Habár), annak , aki nem marad éber , még akkor sem, amikor eléri --szó szerint az eléréskor-- a csupán látens benyomásokat --(melyek korlátolt természetfeletti erőket generálnak) , a Vināyaka-k --bizonyos fajta démonok-- múló élvezetek felé ösztökélnek és sürgetnek "||

Ez a konkrét (instrukció) össze van foglalva a Spandakārikā-k ezen (aforizmája) által :

"Egyébként 4 , a megnyilvánító Erő , karakterisztikája szerint mindig szabad (a cselekvéshez), mint a hétköznapi emberek esetében , az ébrenlét és álom két állapotában "||
(Lásd Spandakārikā-k III, 3)

E bizonyos (okból) kifolyólag , a tanítás az , (hogy) "(az ő esszenciális természetében való megmaradás aktivitását) szüntelen gyakorolnia kell a Yogī-nak , kinek fő célja a Tiszta Tudás ébersége "|

A Tiszteletreméltó Pūrva-ban --azaz a Mālinīvijayatantra-- tételezettek szerint --a harmadik sorban, mely lezárja a fenti stanzát kezdve ezzel "(Habár annak, aki nem marad éber…"--:

"Ezért a Legmagasabb Valóság (elérésének) vágya által , (egy ilyen Yogī) nem kerülhet közeli kapcsolatba ezekkel (a múló élvezetekkel) "|

Ugyancsak , a Spandakārikā-kban (ez van kimondva:)

"Ezért , az, aki szüntelen fel van készülve a Spanda princípium felismerésére , az eléri saját (esszenciális) állapotát vagy természetét hamar  (még az) ébrenlétben is "||
(Lásd Spandakārikā-k I, 21)

Így , (a Második Fejezet) kezdve ezzel (az aforizmával): "Az elme (azé, aki szüntelen a Legmagasabb Valóságot fürkészi) (a) Mantra "-- a második Fejezet első aforizmája-- (2-1), (először) bemutatja --szó szerint "miután megmutatja" vagy "mutatja"-- e Śāktopāya-t , ami a kinyilvánított szövegekben -- Āgama-k-- (a következő módon van) definiálva:

"Az, aki elméjével a Valóságot fürkészi , ami a kimondhatóság körén kívül van , elér egy beolvadást (a Legmagasabb Énbe) . Itt , ez (a beolvadás) úgy tekintendő , mint Śākta --azaz ami a Śāktopāya-n keresztül éretett el-- "||
(Lásd Mālinīvijayatantra II, 22)

ami főleg a mantra és mudrā potencialitásának intenzív éberségéhez kapcsolódik. (Ezután jelen Fejezet utolsó) aforizmája által --a második Fejezet 10. aforizmája--(2-10): " A (Tiszta) Tudás csökkenésekor , megjelenik a mentális módosulás (mint egy álomban) felemelkedése emiatt , (azaz "felemelkedik az előzőleg csökkenő Tiszta Tudás miatt")", ami egy gyenge éberségű (kereső) felé irányul , (s) egy lehetőség adatik ebben a kapcsolatban , az Āṇavopāya bemutatására , (azaz az upāya vagy módszer, mellyel a következő Fejezet foglalkozik)5 |

Jöjjön jólét minden (létező számára)! !||10||

1 A Tiszta Tudás nem egyéb, mint a korlátolt tudás kiterjedése, vagy másképp, az utóbbi az előbbi lecsökkent formája. Ha valaki azt hiszi, hogy e kettő különbözik egymástól, akkor még nem realizálta a Valóság magját.Return 

2 Természetesen, a fordításom az utolsó részhez egy alkalmazkodó fordítás, mert a magyar nyelv struktúrája nem illeszkedik a Szanszkrithoz. Szó szerint ez így nézne ki Szanszkritul: "tadutthasya kramātkramanyakkṛtavidyāsaṁskārasya" - " annak, ami feltárul emiatt, abban, akiben a Tudás fennmaradó lenyomatai fokozatosan elhomályosulnak". Ez helyes Szanszkritul, de nehezen olvasható magyarul, ezért más szórendet kellett használnom és hozzáadnom kifejezéseket zárójelben, hogy az értelme teljes legyen: "(Ez a svapna) emiatt tárul fel, azaz mert a (Tiszta) Tudás visszamaradó lenyomatai fokozatosan elhomályosulnak..Return 

3 A "na ca…aprasannena" kifejezés, amikor szó szerint van fordítva, azt jelenti "Nem…az által, aki nincs megelégedve". A "ca" rész it nem "és-t" (a kötőszót) jelenti, hanem egy olyan hozzáadott töltelékszó, mely a kifejezésnek hangsúlyt ad, de fordítatlanul marad. Emellett, amikor a "na +na" vagy "na + egy tagadó szó" kombinációja van jelen, akkor az eredmény egyfajta határozott megerősítés. A tagadó vagy fosztóképző ebben az esetben az "a" az "a-prasannena"-ban. Így lefordítottam minden igenlő formában és hozzáadtam a "valóban" szót, hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon: "amikor (Ő) valóban meg van elégedve!". Óh, nos csak egy nyelvtani komment a Szanszkrit tanulóknak, akik csodálkoznak miért fordítottam így.Return 

4  "Egyébként", vagyis "amikor a Yogī elhanyagolja a célját és megszűnik tudatosnak lenni saját természetéről". Olvasd el az ezt megelőző két aforizmát a Spandakārikā-kból hogy teljesen megérthesd a lényeget itt.Return 

5 E fejezet utolsó aforizmája megadja a lehetőséget vagy alkalmat (anuṣaṅga) az Āṇavopāya bemutatására, ami azt jelzi, hogy a Śuddhavidyā vagy Tiszta Tudás eltűnt. A Tiszta Tudás alapvető a Śāktopāya-ban való sikerhez, de a kereső, kinek figyelme gyenge, elveszíti szem elől e Śuddhavidyā-t. Nos, milyen módszerhez vagy upāya-hoz kell folyamodnia a keresőnek? A válasz: Āṇavopāya. Ez a jelentés.Return 

fel


 A Második Fejezet vége


E (szöveg) kezdetétől , az aforizmák száma   (a mostanival együtt) harminckettő (32) --22 az első Fejezetben és 10 a második Fejezetben--||

Itt ér véget a második Fejezet , melynek neve Śāktopāyaprakāśana --(a Fejezet) mely feltárja a Śakti-hoz tartozó módszert-- a Śivasūtravimarśinī-ben , melyet a tiszteletreméltó Kṣemarāja írt , aki a fenséges spirituális vezető Abhinavagupta lótuszlábától --szép, mint egy lótusz-- függ , aki a Nagy Úr --Śiva jelzője-- nagy imádója||2||

fel


 További információk

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.