Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Śivamahimnaḥ stotram (Shiva Mahimna Stotram) (Magyar)

Himnusz Śiva nagyságának dicsőítéséről


 Bevezetés

Gabriel Pradīpaka újra. A szerzője ennek a jól ismert szövegnek Puṣpadanta, a híres Gandharva (mennyei muzsikus), ki azért írta ezt a himnuszt, hogy lenyugtassa Śiva haragját. Miért volt Śiva mérges? Mert Puṣpadanta, miközben el kívánt csenni néhány virágot egy király kertjéből, rálépett egy bizonyos "fűre", ami Śiva-nak szent. Ez egy hosszú történet. Mindenesetre, a fontos jelen himnuszban, hogy egy sor részletes kifejtést ad olyan történésekről, amik Śiva-val kapcsolatosak. Emellett ez egy olyan himnusz, mely telve van odaadással. Ez az, amiért kimondottan ajánlott a Svādhyāya (Szent Szövegek Tanulmányozása és Recitálása, Patañjali szerint) gyakorlásához.

Figyeld meg, mintha, két fajta Śiva lenne: (1) Vedikus Śiva, aki a Veda-kban Rudra-ként jelenik meg. Bár, a Veda-ra alapozó irodalomban (vagyis a Purāṇa-k, Itihāsa,stb.) a közönséges "Śiva" jelenik meg. Ez a Śiva egy isten a jól ismert hármasból (Brahmā --Teremtő--, Viṣṇu --Fenntartó--, Śiva --Pusztító--). Ő egy "személyes" Śiva, aki leginkább "mitologikus". (2) A Trika Śiva-ja, ki azonos az egyén saját Énjével. A Trika (Nem-duális kashmiri shaivizmus) azt állítja, hogy Śiva a valódi Létező mindenkiben és mindenben. Ő "formátlan és személytelen" Śiva, ami egy igen hosszú fejlődés eredménye, ami a Védikus Śiva-val kezdődött. Ha nem érted, hogy mi a különbség, akkor soha nem fogod megérteni, miért mondom, hogy "Te vagy Śiva", de nem a "pusztító isten a fenti hármasból", és így tovább. A Védikus Śiva személyes, míg a Trika Śiva-ja személytelen és univerzális.

Ahogy látod, a Trika Śiva koncepciója sokkal átfogóbb és minden magába foglal (a Védikus Śiva-t is). Általában a Trika Śiva-járól beszélek és nem a Védikusról. Stim?...remek. Természetesen tény, hogy nincs két Śiva, csak az Ő két koncepciója, ám meg kell értened a kettőt, hogy ne vétsd el a lényeget. Más szavakkal, amikor Śiva-ról beszélek, aki egy barlangban él, stb., akkor a "Védikus Śiva-ról" beszélek, de amikor Śiva-ról, mint örök Szemlélőről, aki mindenkiben jelen van, stb., akkor a "Trika Śiva-járól" beszélek. Nos, a szavak korlátoltak, ahogy azt biztosan tudod, de remélem értetted a lényegét a mondandómnak. És most, a himnusz

Fontos: Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy vagy bizonyos kifejezés mondat lényegét érthetőbbé tegyem.Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett. Innentől kezdve néhány fontos dolog színnel lesz kiemelve.

fel


 Stanzák 1 - 7 (bevezető stanzával Gaṇeśa tiszteletére)-Himnusz Śiva Hatalmasságának -

Leborulok az Úr lótuszlába előtt (ki feloldja) az akadályokat (és) elhozza minden szomorúság megszűnését , ki az elefánt-fejű fia Umā-nak --Śiva felesége--, kit (Śiva) társai, mint szellemek, stb. szolgálnak, és ki gyönyörűen  fogyasztja a birset és a jambóza gyümölcsét .


A tiszteletreméltó Puṣpadanta --szó szerint "virág-fogú"-- szólt :

Ha a Te hatalmasságod kiterjedését egyáltalán nem ismerő személy imája haszontalan, úgy még a Brahmā, stb. --ādi-- (által) hangoztatott imák Rólad is szinték alantasak. Továbbá, ha mindenki, aki magasztal (Téged), saját intellektuális fejlettségéhez mérten, nem hibáztatható, (úgy) óh Hara --Śiva--, eme "Parikara" --jelzők hosszú sora--
(a Te dicsőségedre), melyet én (írtam) a himnuszban, szintén nem rejthető el ||1||


A Te hatalmasságod , bizonyosan túl van a szavak és az elme --mānasa-- körén.
Még a Śruti-k is --ez a kifejezés általában szinonimája a "Veda-knak", bár csupán az említett Veda-k Mantra és Brāhmaṇa részlegének megjelölésére szolgál-- remegve írják le eme (hatalmasságot), kirekesztve (minden más nevet), (mint) "nem az". (Tehát,) ki által lehet Őt --Śiva-t-- imádni? Mennyi jellemzője van (Śiva-nak?) Ki által lehet (Śiva-t) tapasztalni? Bár, (hol az a személy) kinek elméje (és) szavai nem esnek szét  , abban az állapotban, amikor (Te) megjelensz? ||2||


Óh Brahma --az Abszolút--! meglepő, hogy még az istenek guru-ja --tanítója-- is --azaz "Bṛhaspati" szavakat (mond, hogy dicsőítsen) Téged, ki a szerzője --nirmitavān-- a Legmagasabb Nektárnak -- azaz a "Veda-knak" amik (a tudás) mézében fürdő szavakból állnak? "Megtisztítom beszédemet valóban a Te jellemzőid leírásának érdemszerző aktusával  "…ezért, intellektusom bizonyosan megoldja eme (feladatot), óh Pusztítója a (három) városnak! --azaz Śiva itt "puramathana", mert Ő elpusztította a három várost, melyek Tāraka démon három fiához tartoznak--||3||


A Te Hatalmadnak , ami áll: (1) "abból, ami létrehozza a világ megnyilvánulását " --azaz "Brahmā"--, (2) "ami létrehozza a világ fenntartását " --azaz "Viṣṇu"--, (3) "ami létrehozza a világ visszavonását "--azaz "Rudra"--, van egy háromrétű esszenciája ami elkülönül (a Veda-kban) a háromrétű test vagy forma szerint, mely különböző Guṇa-kból --a "Prakṛti" minőségei-- áll. Óh áldások Adományozója! , ebben a világban, néhány ostoba ember, támadó (és) kellemetlen (kijelentéseket) tesz, hogy zavart keltsen.
(Ezeket csak) azok élvezik, akik istentelenek és profának ezzel kapcsolatban --azaz Śiva Hatalmával kapcsolatban--||4||


"Miféle vágyat teljesít Ő ?; milyen testet ölt Ő ?; (és) milyen módszert , támaszt és anyagot használ a Teremtő, hogy megnyilvánítsa a három világot ?", --"iti" most idézőjelként működik és a "ca" egyszerű töltelékszó--. Eme csalóka érvelési mód, ami nem bölcs és nem szerencsés, Rólad és a (Te) Szabadságodról, Ami felülmúlja a szavakat és érveléseket, egy összezavart (tudatlan) személytől (származnak). (Eme csalóka érvelési mód) néhány embert rávesz arra, (hogy szüntelen csupán) a világért beszéljenek , hogy elveszítsék éberségüket és a káprázat imádatába merüljenek ||5||


"A világok forrás nélkül (léteznek), annak ellenére, hogy számtalan részből állnak?
A világok  születése függetlenül van jelen annak létezésétől, aki mindezen világok felett áll? Vagy , (ha) nem létezik az Úr, akkor miféle segítő segédkezik a világok megnyilvánításában ?" (Ilyen érvelésben) megalapozódva, óh Te, ki legcsodálatosabb vagy minden isten között !, az ilyen ostoba és homályos értelmű emberekben kétségek ébrednek Veled kapcsolatban ||6||


"A három Veda, Sāṅkhya , Yoga, a Paśupati doktrína --azaz Śaiva doktrína-- (és) a Vaiṣṇava (doktrína) --ami az Úr Viṣṇu-hoz tartozik-- "; (ezekben) a különböző forrásokban ez és az az út létezik a Legmagasabb (Állapot) felé --vagyis több módon lehet realizálni a Legmagasabb Én-t vagyis Śiva-t--. Azoknak, akik több ösvény felé elhivatottak, egyenesek és kanyargósak felé, vágyaik sokrétűségének megfelelően, Te vagy az egyetlen elérendő cél, mint óceán a víznek --azaz a folyók, esők, stb. vize végül az óceánba folyik-- ||7||

fel


 Stanzák 8 - 14

Egy nagy bika, egy bot, minek formája egy ágy lába --azaz egy bot, tetején egy koponyával--, egy balta, tigris prém, hamu , csuklyás kobrák és egy koponya --iti idézőjelként működik--; csak ezek a dolgok a Te fő és jellemző eszközeid , oh áldások Adományozója! Még az istenek különböző birtokolt "Ṛddhi"-jei --azaz jóléte, gazdagsága, sikere, stb.--, (is) a Te szemöldökök közt való (merő) koncentrációdból (születik). Kétségtelen, (hogy) az objektumok ragyogása nem bizonytalanítja el azt, aki saját Énjében örvend ||8||


Egyesek (állítják, hogy) minden örök ; bár mások (mondják) mindez nem örök. (Emellett, megint) mások azt állítják eme világgal kapcsolatban, mely különböző objektumokból és jellemzőkből áll, hogy az örök is és halandó is --adhrauvya--. Óh Pusztítója a (három) városnak !, meglepnek úgymond ezek (a látásmódok) mindezen (Teremtéssel) kapcsolatosan, mégsem szégyellek dicsőíteni Téged …(bár) beszédem valóban vakmerő !||9||


Brahmā --a Teremtő-- felülről (és) Viṣṇu --a Fenntartó-- alulról elindult erőfeszítéssel , hogy a Te Szabadságodat pontosan meghatározzák, (amikor Te felöltötted) a tűzoszlop formáját ; (de) ez nem volt elég --vagyis ők elbuktak--. (Mindazonáltal,) ezután (csupán akkor,) amikor mindketten dicsőíteni kezdték (Śiva-t) kimagasló imádattal és hittel, oh Girīśa --azaz "Hegy-úr", Śiva egy jelzője--, Ő --Śiva-- megmutatta a Saját (esszenciális természetét) nekik. Miféle tiszteletteljes aktus a Te dicsőségedre, (mint az, amit Brahmā és Viṣṇu hajtott végre) ne lenne (végül) gyümölcsöt hozó ?||10||


Megszüntetve minden ellenséges behatolást --azaz ellenséget-- a három világból --szó szerint "felemelve a három világot egy kondícióba, (melyben) nincs ellenséges behatolás "-- erőfeszítés nélkül, a tíz-szájú (démon) --"Rāvaṇa", Rāmacandra ismert ellensége-- (húsz) karját, (még mindig) a harc vágya --szó szerint viszketése-- uralta . (Ezután,) óh Pusztítója a három városnak !, (Rāvaṇa) felállította (az ő tíz) lótusz-fejéből álló sort, mint felajánlás --bali-- a (Te) lábaid előtt, amik olyan (szépek), mint egy lótusz. (Azért tette ezt,) mert odaadása Feléd szilárd (volt). Eme (önmegadás aktusa) teljesen spontán történt ||11||


(Mindazonáltal,) eme (bizonyos démonnak) nem volt nyughelye még a legalacsonyabb pokolban
--vagy "alsó régióban" sem, amikor (Te) lustán megmozdítottad saját --tava--  nagy lábujjad hegyét --śiras--, (mert ő) akkor is a Kailāsa, a Te Lakhelyed --adhivasati-- ellen indult, (és igyekezett elkapni azt) (számtalan) erdőszerű karjának erejével, miknek ereje a Te szolgálatod által éretett el. A csintalan ember bizonyosan összezavarodik a gazdagság miatt ||12||


Óh áldások Adományozója !, Ami Bāṇa-t illeti, aki a három világot tanulékony szolgákká tette, szintén (élvezte) Sutrāman --Indra egy jelzője, a mennyek ura, azt jelenti "a sikeresen védelmező"-- jólétét , ami nagyra becsült az alsó világban (ahol ő királyként uralkodott). Ez nem meglepő (valójában), (mert) eme (démon király) a Te lábadat imádta. Miféle jólét ne lenne elérhető (az egyén saját) fejének, Előtted való meghajtása által? --azaz nincs elérhetetlen jólét, ha valaki meghajtja fejét Előtte--||13||


Óh Háromszemű !, a (kék) folt a Te torkodban , ami megjelent , mert (Te) megtartod (ott) a mérget (minek neve Kālakūṭa), amikor ellenállsz annak, az istenek és démonok iránti könyörületből, akik megrémültek az univerzum váratlan pusztulása miatt, valóban díszít (Téged). Ah! még az (említett) testi elváltozása is eme (Legmagasabb Istenségnek), ki elhivatott, hogy megszüntesse a félelmet a világban, dicsőítésre méltó ||14||

fel


 Stanzák 15 - 21

Óh Uram !, ő --Kāmadeva vagy a szerelem istene--, kinek nyilai mindig győzedelmesek és nem vétik el a célt sehol ebben a világban, (amit) istenek, démonok (és) emberek --nara-- formálnak , (egyszerűen) Téged egy alantas istenhez hasonlónak lát, és (ezért) ő emlékké válik , ami (csupán az ember) emlékezetében létezik. Kétségtelen, (hogy) egy támadás az Én-kontrollált személyek felé, nem vezet jóléthez ||15||


A (Te) lábaid sújtásakor , a föld hirtelen aggódni kezd ; (tény, hogy az egész) három világ --szó szerint "Viṣṇu (három) lépése--, ami bolygók sokaságából áll, összetörik a (Te) karjaid által, (mik) olyanok, mint a vasrudak, s zavart tapasztal. Hirtelen, az ég baljóssá válik (mert) lejtős szélei lezúzatnak a (Te) hullámzó, csavart hajtincseid által, amikor (Te) táncolsz , hogy védelmezd a világot. Bizonyosan, (a Te saját) Erőd és Szabadságod nem kívánatos (ebben a pillanatban), ez kétségtelen ||16||


A szüntelen folyása a vizeknek --ez a mennyei folyó azaz "Mandākinī" egyik jelzője--, ami kiterjed a mennyeken keresztül, (és) minek szépségét (,ami) habként látszik , erősíti a csillagok sokasága , úgy látszik, (mint) ami olyan kevés, (mint) egy vízcsepp a Te fejedben . A világ eme (bizonyos szent folyóból) ered, a (hét) sziget formájában , mit körülvesz az óceán. Így ,eme (állításból), a Te Isteni Formád, mely a stabil és szüntelen hatalmassággal rendelkezik (könnyedén) jelezhető analógiával ||17||


(A Te) hintód volt a föld, a hajtó (volt) Brahmā --más néven "Śatadhṛti", szó szerint "kinek száz áldozata van"--, a Meru hegy --más néven "Agendra", szó szerint
"a hegyek királya"--, (volt a Te) íjad ; így, a két kereke a (Te) hintódnak (volt) a nap --arka-- és a hold --candra--, (és) Viṣṇu --más néven "Rathacaraṇapāṇi", szó szerint "kinek kezében van a hintó kereke"-- (volt a Te) nyílvessződ, amikor Te --tvam-- fel akartad égetni --didhakṣu-- a három várost, (amik Számodra) fűszálak (voltak). (Mégis), mi az értelme ennek a harsogó tettnek ? (Tény, hogy) az Úr Gondolatai nem függnek semmi mástól, (csak) játszottak olyan dolgokkal, amik Azok rendelkezésére állnak ||18||


Óh! a három város Pusztítója !, Hari --azaz Viṣṇu-- elhelyezvén ezer lótuszból álló felajánlását a Te lábaid előtt, (észrevette), hogy egy (lótusz) hiányzik ebből (a felajánlásból). (Így,) kiszakította (egyik) lótusz-szemét (, hogy a problémát orvosolja. Következésképpen,) imádatának bősége (Általad) eme csodálatos Kerékké vált (melynek neve "Sudarśana") ami éber maradt, hogy védelmezze a három világot ||19||


Amikor az áldozatnak --kratu-- vége van --szó szerint "elalszik"--, Te ébren maradsz , hogy megjutalmazd az áldozót. Hogyan lesz gyümölcshozó egy áldozati rítus, mely véget ért, a Puruṣa vagy Legmagasabb Személy --azaz Śiva-- imádása nélkül? Ezért, éberré válni Rólad, mint gyümölcs-adó az áldozatokban, és hitet tartani a Śruti-kban --a Veda-k--, az embereknek (nem más, mint) bizonyosan áldozati aktus bemutatása ||20||


Óh menedék Adományozója !, Te --tvam--, aki örömmel adományozod szüntelen az áldozatok gyümölcsét , tönkretetted --ababhraṁśas vagy abhraṁśayas-- (eme híres) áldozatot (,amiben) Dakṣa --Satī apja; Satī volt Śiva első felesége--, az áldozati aktusok egy szakértője és minden testet öltött létező mestere volt az áldozó ; (emellett,) a "ṛtvij" --áldozati papok-- feladatát a Védikus Bölcsek --Ṛṣi-k-- végezték, (míg) az istenek kísérői (voltak) a felügyelő papok. Kétségtelen , (hogy azok az) áldozatok (azért lettek végrehajtva), hogy elvarázsoljanak (másokat), (igazolják), hogy kedvezőtlen a végrehajtó hitének ||21||

fel


 Stanzák 22 - 28

Óh Uram! A Te erőszakos őrjöngésed egy vadász formájában, még most sem engedi el a (minden) létező urát --azaz Brahmā vagy a jól ismert hármas Teremtője--, aki megsérült (az említett) vadász (nyilaitól), kinek kezében íj van (és) elfutott még
a mennyekig is (mert) félt (Tőled). (Mindez azért történt, mert Brahmā) rendkívül vággyal telt lett saját lánya iránt.
(Valójában, ő felöltötte) a formáját --vapus-- egy fehér-lábú antilopnak , hogy közösüljön (vele) (amikor ő) egy vörös szarvassá vált (, hogy menekülhessen előle)||22||


Óh! (három) város Pusztítója !, ha (Pārvatī) Úrnő, (kinek) reménye nyugszik saját szépségén és báján, még ha korábban látta is, hogy Puṣpāyudha --szó szerint "virág-kezű", Kāmadeva, a szerelem istenének egy jelzője-- felfegyverezve egy íjjal, (miképp) perzselődött meg azonnal (Általad), mint egy fűszál, (még mindig) azt hiszi Rólad, hogy (Téged) egy nő irányít, óh Te, ki imádsz (minden fajta) önuralmat !, mert (ő) kitölti a (Te) tested felét …(nos,) óh áldások Adományozója, a fiatal nők bizonyosan tapasztalatlanok és egyszerűek ||23||


Óh Smara --Kāmadeva, a szerelem istenének egy jelzője--! Pusztítója !, (A Te) játszótered a halottégető, (és) a Piśāca-k --a démonok egy osztálya-- (a Te) társaid. (Te) bekened (Saját tested) a hamvasztó tüzek hamujával , (és) még (hordasz is) egy nyakláncot, mi emberi koponyák sokaságából (áll). Így, (bár) a Te összes viselkedésed nevezhető "kedvezőtlennek" !... mégis, óh áldások Adományozója !, Te vagy a Legmagasabb Jólét azoknak, kik (Rád) emlékeznek ||24||


Elmerítve elméjüket az Énben, a szövegek előírásai szerint, (és) irányítva a légzést, szemük könnybe lábadva
(mikor tapasztalnak) egy Gyönyört, ami a (test) szőreit égnek állítja, az Én-vezérelt (bölcsek), amikor látják a Fényt (és) elmerítik (magukat), úgymond, eme Tóban, mely Nektárból való --mayaḥ--, megtartják --éberré válnak értelmében-- a Belső Princípiumot jelentős mértékben. Te (vagy) bizonyosan eme (Belső Princípium) ||25||


"Te (vagy) a nap, Te (vagy) a hold , Te (vagy) a levegő, Te (vagy) a tűz
--szó szerint "az áldozat vivője"--, Te (vagy) a víz, Te (vagy) a tér ; (és tény, hogy) Te (vagy) valóban a föld és Te (vagy) az Én " --"iti" itt idézőjelként szolgál--. Így, (bár) kik átalakuláson mentek át --azaz a bölcsek-- dédelgetnek korlátolt kifejtéseket --szó szerint "szavakat"-- Rólad! Mindazonáltal, ezen a világon, mi nem ismerünk olyan valóságot , ami Te nem vagy ||26||


Óh menedék Adományozója !, az Om szó Téged jelöl, elkülönülve (annak) három betűjén keresztül, (mely áll különböző) formákból, stb. , (amik jelentik) a három Veda-t, a három (tudat) állapotot --ébrenlét, álom és mély-alvás--, a három világot, valamint a három istent. (Így, Te) úgy vagy leírva, mint (az a Valóság), ami keresztülmegy (sokféle) módosuláson vagy változáson. (Emellett,) (eme bizonyos három) finom hang --dhvani-- által, (az Om szó Téged jelöl), mint egy teljesség, (mivel) az tartalmazza a Negyedik (tudatállapotot)
--azaz a többi állapot Szemlélőjét--, (ami) a Te (Transzcendentális) Lakhelyed vagy Állapotod ||27||


"Bhava, Śarva, Rudra, Paśupati ; és hasonlóan Ugra Mahādeva-val ;
valamint Bhīma és Īśāna "--"iti" idézőjelként működik--. Ez a nyolcas csoport (mely) eme (Śiva) neveiből áll. Óh Isten !, bár a Śruti --a Veda-k-- pontosan elemzik e csoport mindegyikét , én hódolatomat teszem eme kedves (Transzcendentális) Lakhelynek vagy (Legmagasabb) Állapotnak --dhāma--, (ami) Te (vagy) --bhavān-- (esszenciálisan) ||28||

fel


 Stanzák 29 - 35

Óh Te, aki kedveli a tüzet !; hódolat a Legközelebbinek ; és hódolat a Legtávolabbinak. Óh Kāmadeva --a szerelem istene-- Pusztítója !; hódolat a Legkisebbnek ; és szintén hódolat a Legnagyobbnak. Óh háromszemű (Śiva) !; hódolat a Legöregebbnek ; és szintén hódolat a Legfiatalabbnak. Hódolat Neked, aki minden vagy --sarva-- ; és szintén hódolat Sarva-nak --Śiva egy jelzője-- (mivel Ő megjelenik, mint formája) "annak és ennek " --a jelentés itt annyi, hogy eme Śiva neve "Sarva", mert Ő ebben és abban a személyben is benne van, ebben és abban az állatban, ebben és abban az objektumban, stb…röviden, Ő minden és mindenki--||29||


Hódolat újra és újra Bhava-nak --Śiva egy jelzője, azt jelenti "Létezés"-- (mely megjelenik) Viśvotpatti --szó szerint "aki életet ad az univerzumnak", ez Brahmā, a Teremtő-- (formájában), (kiben jelen van) bőségesen a Rajoguṇa --azaz a "Rajas"-ként ismert minőség--. Hódolat újra és újra Hara-nak --Śiva egy jelzője, jelentése "Pusztító"--, (mely megjelenik) Tatsaṁhāra --szó szerint "ki elpusztítja (e bizonyos univerzumot)", ez Rudra, a Pusztító-- (formájában), (kiben jelen van) bőségesen a Tamoguṇa --azaz a "Tamas" minősége--. Hódolat újra és újra Mṛḍa-nak --Śiva egy jelzője, jelentése "Könyörületes" vagy "Megkegyelmező"-- (ki megjelenik) Sattvodrikti --szó szerint "aki a Sattvaguṇa-ban áll, vagy a Sattva minőségében", ez Viṣṇu, a Fenntartó-- (formájában) (minden) létező boldogságának kedvéért. Hódolat újra és újra Śiva-nak --szó szerint "Kedvező"-- (Ki megjelenik) a fénylő állapot (formájában), ami híján van a három Guṇa-nak vagy minőségnek ||30||


Milyen gyengén fejlett az elme, amit a Kleśa-k --a jól ismert öt szenvedés: tudatlanság, egó, ragaszkodás, irtózás és halálfélelem-- uralnak ; és milyen végtelen és örök a Te Jóléted , ami meghaladja a határokat (miket a három) Guṇa vagy minőség (jelöl)! Így, (bár azoktól) kimondottan rettegve , óh áldások Adományozója , az odaadás vett rá, hogy virágokat ajánljak szavak (formájában) a Te lábaid elé ||31||


(Ha egy adag) korom --tintaként használva-- mely megfelel egy fekete hegynek , (bele) lenne (öntve) az óceánba, mi kannaként szolgál --vagy "egy tintásüvegként"-- ; ha egy köteg az istenek legjobb fájából --az ünnepelt Kalpavṛkṣa-- (volna használva) tollként (és) (maga) a föld (volna) a levél, mire írni kell ; (és) ha Śāradā --azaz "Sarasvatī", a folyó-istennő, ki általában össze van kapcsolva az ékesszólással és tanulással--, birtokolná mindezeket (az eszközöket), (és írna) örökké ; még eme (lenyűgöző asszociáció), óh Uram, sem érne a Te jó minőségeid végére --más szavakkal, Śiva minden jellemzője vagy minősége akkor sem írható le, ha egy olyan nagy személyiség írná, mint Sarasvatī Maga örökké, a felsorolt dolgokkal--||32||


(A Gandharva vagy mennyei muzsikus), kinek neve Puṣpadanta --szó szerint "virág-fogú"--, aki a legjobb Śiva követőinek teljes csoportjában, szerezte ezt a csodaszép himnuszt , mi tele van hosszú versmértékekkel (tisztelegvén) az Úr előtt, Kinek Fején --mauli-- ott a hold és kit Indra --indreṇa--, bölcsek, istenek és démonok által imádott és kinek Hatalmassága (végtelen) jellemzőkből áll egymás után fűzve, (mint szemek a nyakláncon) (annak ellenére, hogy Ő teljes mértékben) híján van mindenféle jellemzőnek vagy minőségnek --nirguṇa-- ||33||


Egy tiszta-elméjű emberi létező, aki recitálja a legmagasabb odaadással , nap, mint nap, hibátlanul, eme himnuszt Dhūrjaṭi --Śiva egy jelzője, azt jelenti "kinek tincsei olyanok, mint a teher"-- (tiszteletére), azonossá válik Rudra-val azaz Śiva-val Śiva világában (miután elhunyt). Azonban, híres (lesz), (sok) gyerekkel, (hosszú) életet (élvez) és még több jólét bőségét kapja ebben a világban ||34||


Beavatás, adakozás, lemondás, zarándoklat, (és hasonló) aktivitások, (mint) Yoga, áldozatok, stb. nem érik (még) tizenhatod részét (sem annak), amit (eme) himnusz recitációja (Śiva) Hatalmasságának (tiszteletére) (ér) ||35||

fel


 Stanzák 36 - 42

Ez a szent himnusz, amit a (jól-ismert) mennyei muzsikus (kinek neve Puṣpadanta) beszélt el
(és ami tartalmaz számos) példátlan, lenyűgöző és kedvező jellemzést az Úrról, véget ért ||36||


Nincs isten, ami nagyobb, mint Maheśa--Śiva egy jelzője, azt jelenti "nagy Úr"--, nincs dicshimnusz, ami nagyobb, mint (ez a) "Śivamahimnaḥ stotram". Nincs Mantra --szent szó--, mi nagyobb, mint Aghora --Śiva egy jelzője, azt jelenti "nem félelmetes"-- ; (és) nincs princípium , ami magasabb, mint a Guru --Śiva ötödik aktusa vagy tette "kṛtya" értelmében, ami isteni Kegyelmet adományoz a korlátolt létezőnek-- ||37||


Minden mennyei muzsikus királya , kinek neve Kusumadaśana --egy kifejezés, ami szinonimája a "Puṣpadanta"-nak, azaz "virág-fogú"-nak, hiszen kusuma = puṣpa (virág) és daśana = danta (fog)-- az Istenek Istenének szolgája, aki elhozza a félholdat az Ő fejére --mauli--. Ő --azaz Puṣpadanta--, ki bizonyosan kiesett saját (korábbi) ragyogásából, Śiva haragja  miatt --mivel Puṣpadanta rálépett egy Śiva számára szent fűre--, alkotta ezt a szép és isteni dicshimnuszt (eme bizonyos Śiva) Hatalmasságának (dicsőítésére) (így talán elnyeri áldását)||38||


Ha egy emberi létező, kinek elméje teljesen egyhegyű, recitálja összetett, üreget formáló kezekkel, eme csalhatatlan dicshimnuszt, amit Puṣpadanta írt, amit az istenek és a legjobb bölcsek imádnak, és ami az egyetlen ok a mennyei Felszabaduláshoz , (majd e személy kit) a Kinnara-k --az isteni létezők egy osztálya-- dicsőítenek , halad tovább Śiva felé ||39||


Maheśa --szó szerint "nagy Úr"--, az Ura (minden) létezőnek nagyon elégedetté válik eme himnusz (recitációján) keresztül, ami kijött --nirgata-- a Tiszteletreméltó Puṣpadanta száj-lótuszából , ami elpusztítja --hara-- a bűnöket (és) kedves --priya-- Hara-nak --azaz Śiva--, (akár) megjegyzi azt --kaṇṭhasthita-- (vagy) recitálja --paṭhita-- (vagy egyszerűen) figyelj rá --samāhita-- --egy alternatív fordítás lehetne "(vagy egyszerűen otthon) tartja"--||40||


Így, ez a hódolat , mely szavakból áll, fel lett ajánlva a Tiszteletreméltó Śaṅkara lábainak --Śiva egy jelzője, azt jelenti "jólétet hozó, jótékony". Ezen (felajánláson keresztül) (talán) Sadāśiva --Śiva egy jelzője, azt jelenti "mindig kedvező"--, az istenek Ura, meg lesz elégedve velem ! ||41||


Minden szótag (vagy) szó, ami ki lett ejtve vagy --szó szerint "ca" azt jelenti "és"--  idő előtt ki lett mondva ; (talán) az Úr megbocsájtja mindet. Óh Legmagasabb Úr, légy elégedett! ||42||


Om̐, béke, béke, béke

fel


 További Információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.