Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


Jelek a Férfi (. - fekete), Női (. - vörös) és Férfi/Női (. - narancs) nevekhez
A lista a Szanszkrit ABC sorrendjét követi Lásd az ABC-t itt). Rövidítések f. és n. = férfi és nő. Vörös transzliteráció (zárójelben) Kövesd az IAST Transzliterációs rendszert Itt találod. Használhatod az Itranslator 99-et a választott neveddel ITRANS formában, hogy csodálatos eredményt kapj Itt találod.

 Nevek, melyek kezdőbetűje "I" és "Ī"

Csak egy oldal

 1. Icchāvasu (icChAvasu) (इच्छावसु) m.: Ki minden vágyott vagyon birtokosa
 2. Ijya (ijya) (इज्य) m.: Kit dicsőség vagy tisztelet illet, egy tanító - Bṛhaspati jelzője, az istenek Guru-ja. [bR^ihaspati - guru]
 3. Ijyā (ijyA) (इज्या) f.: Áldozat, Istennek való felajánlás
 4. Iṭa (iTa) (इट) m.: Egyfajta nád vagy fű, melyből szövet készül
 5. Iḍa (iDa) (इड) m.: Kit egy sor szent szóval kell dicsőíteni vagy imádni - Agni jelzője, aki a tűz istene. [agni]
 6. Iḍaspati (iDaspati) (इडस्पति) m.: A felfrissülés Ura - Bṛhaspati jelzője, az istenek Guru-ja. [bR^ihaspati]
 7. Iḍā (iDA) (इडा) f.: Felfrissülés, szent felszabadulás.
 8. Ina (ina) (इन) m., Inā (inA) (इना) f.: Képes, erős, út, mester.
 9. Indirā (indirA) (इन्दिरा) f.: Szépség, ragyogás - Lakṣmī jelzője. [lakSmI]
 10. Indirāmandira (indirAmandira) (इन्दिरामन्दिर) m.: Lakṣmī otthona vagy temploma - Viṣṇu jelzője. [lakSmI - viSNu]
 11. Indu (indu) (इन्दु) m.: Hold.
 12. Induja (induja) (इन्दुज) m.: A hold gyermeke - A Merkúr jelzője.
 13. Indubhṛt (indubhR^it) (इन्दुभृत्) m.: Ki a félholdat homlokán hordja - Śiva jelzője. [shiva]
 14. Indumatī (indumatI) (इन्दुमती) f.: Telihold napja.
 15. Indumauli (indumauli) (इन्दुमौलि) m.: Ki a holdat fején viseli - Śiva jelzője. [shiva]
 16. Induśekhara (indushekhara) (इन्दुशेखर) m.: Ki a holdat fején viseli - Śiva jelzője. [shiva]
 17. Indra (indra) (इन्द्र) m.: A legjobb, az első - Az ég és az atmoszféra Istenének neve.
 18. Indraṛṣabhā (indraR^iSabhA) (इन्द्रऋषभा) f.: Kinek Indra Isten a bikája - A Föld jelzője. [indra]
 19. Indrakarmā (indrakarmA) (इन्द्रकर्मा) m.: Ki Indra tetteit végzi - Viṣṇu jelzője. [indra - viSNu]
 20. Indraguru (indraguru) (इन्द्रगुरु) m.: Indra Guru-ja - Kaśyapa bölcs jelzője. [guru - indra- kashyapa]
 21. Indraghoṣa (indraghoSa) (इन्द्रघोष) m.: Kinek neve Indra. [indra]
 22. Indrajit (indrajit) (इन्द्रजित्) m.: Indra Isten legyőzője. [indra]
 23. Indrapālita (indrapAlita) (इन्द्रपालित) m.: Kit Indra védelmez. [indra]
 24. Indrabhaginī (indrabhaginI) (इन्द्रभगिनी) f.: Indra lánytestvére - Pārvatī jelzője, aki Śiva második felesége. [indra - pArvatI - shiva]
 25. Indralokeśa (indralokesha) (इन्द्रलोकेश) m.: Indra Világának ura - Indra jelzője. [indra]
 26. Indrasārathi (indrasArathi) (इन्द्रसारथि) m., Indrasārathi (indrasArathi) (इन्द्रसारथि) f.: Indra társa - Vāyu jelzője. [indra - vAyu]
 27. Indrasuta (indrasuta) (इन्द्रसुत) m.: Indra gyermeke. [indra]
 28. Indrasūnu (indrasUnu) (इन्द्रसूनु) m.: Indra gyermeke. [indra]
 29. Indrasenā (indrasenA) (इन्द्रसेना) f.: Indra serege. [indra]
 30. Indrānuja (indrAnuja) (इन्द्रानुज) m.: Indra öccse- Viṣṇu jelzője. [indra - viSNu]
 31. Indrāvaraja (indrAvaraja) (इन्द्रावरज) m.: Indra öccse - Viṣṇu jelzője. [indra - viSNu]
 32. Indrota (indrota) (इन्द्रोत) m.: Akit Indra támogat. [indra]
 33. Indriyātmā (indriyAtmA) (इन्द्रियात्मा) m.: Kinek esszenciája az érzékek - Viṣṇu jelzője. [viSNu]
 34. Idhma (idhma) (इन्ध्म) m.: Üzemanyag.
 35. Irā (irA) (इरा) f.: Minden iható folyadék, étel, élvezet, víz.
 36. Irāja (irAja) (इराज) m.: Aki a vízből született - Kāmadeva jelzője. [kAmadeva]
 37. Ireśa (iresha) (इरेश) m.: A víz ura - Viṣṇu jelzője. [viSNu]
 38. Irya (irya) (इर्य) m., Iryā (iryA) (इर्या) f.: Élénk, aktív.
 39. Iṣa (iSa) (इष) m., Iṣā (iSA) (इषा) f.: Kinek nedve és ereje van.
 40. Iṣira (iSira) (इषिर) m., Iṣirā (iSirA) (इषिरा) f.: Élénk, frissítő - Agni jelzője, aki a tűz Istene. [agni]
 41. Iṣṭakāmadhuk (iSTakAmadhuk) (इष्टकामधुक्) f.: Ki vágyakat ad - A bőség tehenének jelzője.

 Nevek, melyek kezdőbetűje "Ī"

 1. Īraja (Iraja) (ईरज) m.: Ki a szélből született - Hanumān jelzője, az Úr Rāmacandra nagy követője. [hanumAn - rAmacandra]
 2. Īraputra (Iraputra) (ईरपुत्र) m.: A szél gyermeke - Hanumān jelzője, az Úr Rāmacandra nagy követője. [hanumAn - rAmacandra]
 3. Īśa (Isha) (ईश) m.: Úr, irányító - Śiva jelzője. [shiva]
 4. Īśasakhi (Ishasakhi) (ईशसखि) m.: Śiva barátja - Kuvera jelzője, a kincsek Istene. [shiva - kuvera]
 5. Īśāna (IshAna) (ईशान) m., Īśānā (IshAnA) (ईशाना) f.: Irányító, mester - Śiva jelzője (Īśāna) és Durgā jelzője (Īśānā). [shiva - durgA]
 6. Īśvara (Ishvara) (ईश्वर) m., Īśvarā or Īśvarī (IshvarA or IshvarI) (ईश्वरा or ईश्वरी) f.: Mester, Úr - Śiva jelzője (Īśvara) és Durgā jelzője (Īśvarā or Īśvarī). [shiva - durgA]
 7. Īśvaradatta (Ishvaradatta) (ईश्वरदत्त) m.: Akit az Úr mutat be, vagy akit az Úr ad.
 8. Īśvarasena (Ishvarasena) (ईश्वरसेन) m.: Ki az Úr seregének birtokosa.


Vissza Ā Fel  Folytatás U és Ū