Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


Jelek a Férfi (. - fekete), Női (. - vörös) és Férfi/Női (. - narancs) nevekhez
A lista a Szanszkrit ABC sorrendjét követi Lásd az ABC-t itt). Rövidítések f. és n. = férfi és nő. Vörös transzliteráció (zárójelben) Kövesd az IAST Transzliterációs rendszert Itt találod. Használhatod az Itranslator 99-et a választott neveddel ITRANS formában, hogy csodálatos eredményt kapj Itt találod.

 Nevek, melyek kezdőbetűje "A" (1)

Első oldal

 1. Aṁsa (aMsa) (अंस) m.: Váll - Egy bizonyos király neve.
 2. Akaca (akaca) (अकच) m.: Hajatlan - Ketu neve - Asztronómiai szempontból Ketu a sárkány farkának a neve, de mitológiailag Saiṁhikeya démon testét jelenti, akit lefejezett Viṣṇu – Habár ez a démon később halhatatlan lett, amikor ivott az Amṛta-ból vagy a halhatatlanság nektárjából.. [ketu - saiMhikeya - viSNu - amR^ita]
 3. Akaniṣṭha (akaniSTha) (अकनिष्ठ) m.: Aki fiatalabb, mint mások.
 4. Akampita (akampita) (अकम्पित) m., Akampitā (akampitA) (अकम्पिता) f.: Biztos, megingathatatlan - Tīrthaṅkara Mahāvīra tizenegy tanítványának egyike – Mahāvīra volt a jelenkori Jainizmus legfontosabb tanítója. [tIrthaN^kara - mahAvIra]
 5. Akartā (akartA) (अकर्ता) m.: Aki nem cselekszik - A Puruṣa vagy az Én jelzője a Sāṅkhyadarśana rendszerben (Sāṅkhya philosophy).  [puruSa - sAN^khyadarshana - sAN^khya]
 6. Akalaṅka (akalaN^ka) (अकलङ्क) m., Akalaṅkā (akalaN^kA) (अकलङ्का) f.: Folttalan.
 7. Akula (akula) (अकुल) m.: Ki test nélküli, vagy akinek teste (kula) az 'a' magánhangzó - Śiva jelzője. [shiva]
 8. Akūpāra (akUpAra) (अकूपार) m., Akūpārā (akUpArA) (अकूपारा) f.: Kötetlen - A tenger jelzője - „egy teknős”, különösen az, amelyik az indiai mitológia szerint a világot a hátán hordja.
 9. Akṛśāśva (akR^ishAshva) (अकृशाश्व) m.: Kinek a lova sértetlen vagy jól táplált - Ayodhyā király neve (Rāmacandra királyságának fővárosa.) [ayodhyA - rAmacandra]
 10. Akṛṣṭa (akR^iSTa) (अकृष्ट) m., Akṛṣṭā (akR^iSTA) (अकृष्टा) f.: Felszántatlan.
 11. Akopa (akopa) (अकोप) m.: Kiben nincs kopa vagy harag - Daśaratha király minisztere [Rāmacandra édesapja]. [dasharatha - rAmacandra]
 12. Akrodhana (akrodhana) (अक्रोधन) m.: Ki az indulattól szabad.
 13. Akṣa (akSa) (अक्ष) m.: Lélek, tudás - Garuḍa jelzője [Az Úr Viṣṇu járműve]. [garuDa - viSNu]
 14. Akṣaja (akSaja) (अक्षज) m.: Gyémánt, villámlás - Viṣṇu jelzője. [viSNu]
 15. Akṣamālā (akSamAlA) (अक्षमाला) f.: Mag fűzér - Arundhatī neve [Vasiṣṭha bölcs felesége]. [arundhatI - vasiSTha]
 16. Akṣamālī (akSamAlI) (अक्षमाली) m., Akṣamālinī (akSamAlinI) (अक्षमालिनी) f.: Ki magokból készült fűzért visel - Śiva jelzője. [shiva]
 17. Akṣaya (akSaya) (अक्षय) m., Akṣayā (akSayA) (अक्षया) f.: Ki a megszűnéstől mentes - Egy bizonyos hegy neve.
 18. Akṣīṇa (akSINa) (अक्षीण) m., Akṣīṇā (akSINA) (अक्षीणा) f.: Elpusztíthatatlan - A híres Viśvāmitra bölcs fiának neve. [vishvAmitra]
 19. Agajā (agajA) (अगजा) f.: Ki a hegyen született - Pārvatī jelzője, aki az Úr Śiva második felesége. [pArvatI - shiva]
 20. Agasti (agasti) (अगस्ति) m.: Ki hegyeket dobál - Egy híres bölcs neve, aki Mitra és Varuṇa istenek, Urvaśī-tól származó fia. [mitra - varuNa - urvashI]
 21. Agastya (agastya) (अगस्त्य) m.: Aki hegyeket dobál.
 22. Agādha (agAdha) (अगाध) m., Agādhā (agAdhA) (अगाधा) f.: Kifürkészhetetlen.
 23. Agocara (agocara) (अगोचर) m., Agocarā (agocarA) (अगोचरा) f.: Elérhetetlen.
 24. Agni (agni) (अग्नि) m.: Tűz.
 25. Agniketu (agniketu) (अग्निकेतु) m., Agniketu (agniketu) (अग्निकेतु) f.: Kinek egyik jegye, jellemzője a tűz.
 26. Agnija (agnija) (अग्निज) m., Agnijā (agnijA) (अग्निजा) f.: Ki tűzből született - Viṣṇu jelzője. [viSNu]
 27. Agnijanma (agnijanma) (अग्निजन्म) m.: Tűzből született.
 28. Agnijvāla (agnijvAla) (अग्निज्वाल) m.: Aki olyan, mint a tűz lángja - Śiva jelzője. [shiva]
 29. Agnibāhu (agnibAhu) (अग्निबाहु) m.: Füst.
 30. Agnirājā (agnirAja) (अग्निराजा) m., Agnirājñī (agnirAGYI) (अग्निराज्ञी) f.: Kinek Agni vagy a tűz a királya. [agni]
 31. Agnivarṇa (agnivarNa) (अग्निवर्ण) m., Agnivarṇā (agnivarNA) (अग्निवर्णा) f.: Kinek színe a tűzé.
 32. Agniṣṭut (agniSTut) (अग्निष्टुत्) m.: Ki agni-t vagy a tüzet dicsőíti, vagy egy himnusz, mely agni-t vagy a tüzet dicsőíti.
 33. Agnisiṁha (agnisiMha) (अग्निसिंह) m.: Tűz-oroszlán, vagy "a tűz királya".
 34. Agraṇī (agraNI) (अग्रणी) m., Agraṇī (agraNI) (अग्रणी) f.: Legelső.
 35. Agrasena (agrasena) (अग्रसेन) m.: Kinek hadserege a legelső, a legjobb.
 36. Aghamarṣaṇa (aghamarSaNa) (अघमर्षण) m., Aghamarṣaṇā (aghamarSaNA) (अघमर्षणा) f.: Aki türelmesen viseli a bűnöket.
 37. Agharut (agharut) (अघरुत्) m.: Ki félelmetesen üvölt.
 38. Aghāśva (aghAshva) (अघाश्व) m., Aghāśvā (aghAshvA) (अघाश्वा) f.: Kinek lova veszélyes.
 39. Aghoraghorarūpa (aghoraghorarUpa) (अघोरघोररूप) m.: Kinek természete félelmetes és nem félelmetes egyszerre - Śiva jelzője. [shiva]
 40. Aṅgāra (aN^gAra) (अङ्गार) m.: Faszén.
 41. Aṅgāraka (aN^gAraka) (अङ्गारक) m.: Faszén.
 42. Aṅgula (aN^gula) (अङ्गुल) m.: Ujj.
 43. Acala (acala) (अचल) m., Acalā (acalA) (अचला) f.: Mozdíthatatlan. Śiva jelzője. [shiva]
 44. Acchoda (acChoda) (अच्छोद) m., Acchodā (acChodA) (अच्छोदा) f.: Tiszta vagy átlátszó vizet tartalmaz.
 45. Acyuta (acyuta) (अच्युत) m., Acyutā (acyutA) (अच्युता) f.: Aki sohasem hanyatlik - Viṣṇu és Kṛṣṇa jelzője. [viSNu - kR^iSNa]
 46. Acyutamanās (acyutamanAs) (अच्युतमनास्) m.: Kinek elméje nem hanyatlik.
 47. Aja (aja) (अज) m., Ajā (ajA) (अजा) f.: Születetlen.
 48. Ajagara (ajagara) (अजगर) m.: Aki kecskéket nyel.
 49. Ajapāla (ajapAla) (अजपाल) m.: Egy kecske csorda - Rāmacandra nagyapjának neve [rAmacandra]
 50. Ajaya (ajaya) (अजय) m.: Legyőzhetetlen - Viṣṇu jelzője. [viSNu]
 51. Ajātaśatru (ajAtashatru) (अजातशत्रु) m., Ajātaśatru (ajAtashatru) (अजातशत्रु) f.: Kinek nincs ellenfele - Śiva és Indra jelzője. [shiva - indra]
 52. Ajātāri (ajAtAri) (अजातारि) m.: Kinek vagy nincs ellenfele vagy egyenlőek.
 53. Ajita (ajita) (अजित) m., Ajitā (ajitA) (अजिता) f.: Aki legyőzhetetlen - Viṣṇu és Śiva jelzője. [viSNu - shiva]
 54. Ajitavikrama (ajitavikrama) (अजितविक्रम) m.: Kinek legyőzhetetlen ereje van.
 55. Ajina (ajina) (अजिन) m.: Egy antilop prémje.
 56. Ajira (ajira) (अजिर) m., Ajirā (ajirA) (अजिरा) f.: Agilis, gyors.
 57. Ajīgarta (ajIgarta) (अजीगर्त) m.: Kinek nincs mit lenyelnie.
 58. Ajeya (ajeya) (अजेय) m., Ajeyā (ajeyA) (अजेया) f.: Legyőzhetetlen.
 59. Añjana (aJNjana) (अञ्जन) m.: Egyfajta honos gyík.
 60. Añjasa (aJNjasa) (अञ्जस) m., Añjasī (aJNjasI) (अञ्जसी) f.: Egyenes, őszinte.
 61. Aṭṭahāsa (aTTahAsa) (अट्टहास) m.: Hangosan nevetni - Śiva jelzője. [shiva]
 62. Aṇu (aNu) (अणु) m., Aṇvī (aNvI) (अण्वी) f.: Perc, atomi, kicsi - Śiva jelzője. [shiva]
 63. Aṇḍa (aNDa) (अण्ड) m.: Tojás - Śiva jelzője. [shiva]
 64. Aṇḍajeśvara (aNDajeshvara) (अण्डजेश्वर) m.: A madarak ura - Garuḍa jelzője, a híres sas, aki az Úr Viṣṇu járműve. [shiva]
 65. Atanu (atanu) (अतनु) m.: Testetlen - Kāmadeva jelzője.
 66. Atala (atala) (अतल) m.: Kinek nincs alja - Śiva jelzője. [shiva]
 67. Atikāya (atikAya) (अतिकाय) m., Atikāyā (atikAyA) (अतिकाया) f.: Kinek teste óriási.
 68. Athiti (athiti) (अथिति) m.: Aki bármikor jöhet, mert nem követ semmilyen tervet - Rāmacandra nagyapjának neve, aki a híres Ayodhyā város királya volt. [rAmacandra - ayodhyA]
 69. Athitigva (athitigva) (अथितिग्व) m.: Kihez a vedégeknek mennie kell.
 70. Atithī (atithI) (अतिथी) m., Atithinī (atithinI) (अतिथिनी) f.: Aki utazik.
 71. Atibala (atibala) (अतिबल) m., Atibalā (atibalA) (अतिबला) f.: Nagyon erős.
 72. Atibāhu (atibAhu) (अतिबाहु) m.: Kinek rendkívüli karja van.
 73. Atibhāra (atibhAra) (अतिभार) m.: Egy mérhetetlen teher.
 74. Atirakta (atirakta) (अतिरक्त) m., Atiraktā (atiraktA) (अतिरक्ता) f.: Nagyon vörös.
 75. Atirātra (atirAtra) (अतिरात्र) m., Atirātrā (atirAtrA) (अतिरात्रा) f.: Ami egyik napról a másikra készült el.
 76. Ativiśva (ativishva) (अतिविश्व) m.: Aki mindenki másnál nagyobb vagy aki nagyobb, mint az univerzum (mert a „viśva” jelentése „minden” és „univerzum” egyszerre).. [vishva]
 77. Atka (atka) (अत्क) m.: Aki utazik.
 78. Atyadbhuta (atyadbhuta) (अत्यद्भुत) m., Atyadbhutā (atyadbhutA) (अत्यद्भुता) f.: Rendkívül lenyűgöző és gyönyörű.
 79. Atri (atri) (अत्रि) m.: Aki felfal, aki emészt.
 80. Adambha (adambha) (अदम्भ) m., Adambhā (adambhA) (अदम्भा) f.: Ki a megtévesztéstől mentes - Śiva jelzője.
 81. Aditi (aditi) (अदिति) m., Aditi (aditi) (अदिति) f.: Szabad, kötetlen, hibátlan.
 82. Adīna (adIna) (अदीन) m., Adīnā (adInA) (अदीना) f.: Aki nemes elméjű.
 83. Adbhuta (adbhuta) (अद्भुत) m., Adbhutā (adbhutA) (अद्भुता) f.: Csodálatos, gyönyörű.
 84. Adbhutasvana (adbhutasvana) (अद्भुतस्वन) m.: Kinek hangja fantasztikus - Śiva jelzője. [shiva]
 85. Adri (adri) (अद्रि) m.: Kő, hegy, és „felhő” (mert a hegyek szilárd felhők az ősi hindu hitvilág szerint).
 86. Adrija (adrija) (अद्रिज) m., Adrijā (adrijA) (अद्रिजा) f.: Aki a hegyek vagy kövek közt született ott találtatott meg (vagy csupán „felhők”).
 87. Adrijanayā (adrijanayA) (अद्रिजनया) f.: A hegy lánya -Pārvatī jelzője, aki az Úr Śiva második felesége. [pArvatI - shiva]
 88. Adridviṭ (adridviT) (अद्रिद्विट्) m.: A hegyek vagy feljők ellensége - Indra jelzője. [indra]
 89. Adripati (adripati) (अद्रिपति) m.: A hegyek vagy felhők ura - Himalaya jelzője (Himālaya). [himAlaya]
 90. Adribhit (adribhit) (अद्रिभित्) m.: Aki kettészeli a hegyeket vagy felhőket - Indra jelzője. [indra]
 91. Adrirāja (adrirAja) (अद्रिराज) m.: A hegyek királya - A Himalaya jelzője (Himālaya). [himAlaya]
 92. Adriśaya (adrishaya) (अद्रिशय) m.: Kinek a hegy az ágya - Śiva jelzője. [shiva]
 93. Advaya (advaya) (अद्वय) m., Advayā (advayA) (अद्वया) f.: Nem-duális, aki egy második nélkül létezik.
 94. Adharma (adharma) (अधर्म) m.: Hamisság.
 95. Adhiratha (adhiratha) (अधिरथ) m.: Aki a szekeret vezeti.
 96. Adhṛta (adhR^ita) (अधृत) m., Adhṛtā (adhR^itA) (अधृता) f.: Fékezhetetlen - Viṣṇu jelzője. [viSNu]
 97. Adhomukha (adhomukha) (अधोमुख) m., Adhomukhā or Adhomukhī (adhomukhA or adhomukhI) (अधोमुखा or अधोमुखी) f.: Kinek arca lefelé néz - Viṣṇu jelzője. [viSNu]
 98. Anaṅga (anaN^ga) (अनङ्ग) m., Anaṅgā (anaN^gA) (अनङ्गा) f.: Testetlen - Kāmadeva jelzője. [kAmadeva]
 99. Anaṅgadevī (anaN^gadevI) (अनङ्गदेवी) f.: A hegy lánya - Pārvatī jelzője, aki az Úr Śiva második felesége. [pArvatI - shiva]
 100. Anaṅgalekhā (anaN^galekhA) (अनङ्गलेखा) f.: Szerelmes levél.
 101. Anaṅgāsuhṛt (anaN^gAsuhR^it) (अनङ्गासुहृत्) m.: Anaṅga ellensége (Kāmadeva jelzője) - Śiva jelzője. [anaN^ga - kAmadeva - shiva]
 102. Ananta (ananta) (अनन्त) m., Anantā (anantA) (अनन्ता) f.: Végtelen - Viṣṇu jelzője [ez, Ananta] és Pārvatī (ez, Anantā), Śiva második felesége. [viSNu - ananta - pArvatI - shiva]
 103. Anantadṛṣṭi (anantadR^iSTi) (अनन्तदृष्टि) m.: Kinek látása végtelen - Śiva jelzője. [shiva]
 104. Anantavijaya (anantavijaya) (अनन्तविजय) m.: Kinek győzelme végtelen (vagyis aki győzedelmes) - Yudhiṣṭhira kagylókürtje - Yudhiṣṭhira volt Arjuna legidősebb bátyja, aki a híres herceg, aki a Bhagavadgītā-ban Kṛṣṇa-tól kapta az instrukciókat. [yudhiSThira - arjuna - kR^iSNa - bhagavadgItA]
 105. Anantaśīrṣā (anantashIrSA) (अनन्तशीर्षा) f.: Kinek végtelen számú feje van.
 106. Ananyaguru (ananyaguru) (अनन्यगुरु) m.: Kinek számára csak a guru-ja létezik - Kṛṣṇa jelzője. [kR^iSNa]
 107. Anapāya (anapAya) (अनपाय) m., Anapāyā (anapAyA) (अनपाया) f.: Kiben nincs gonoszság vagy csintalanság - Śiva jelzője. [shiva]
 108. Anamitra (anamitra) (अनमित्र) m., Anamitrā (anamitrA) (अनमित्रा) f.: Kinek nincs ellensége.
 109. Anala (anala) (अनल) m.: Tűz, a tűz istene.
 110. Anavadya (anavadya) (अनवद्य) m., Anavadyā (anavadyA) (अनवद्या) f.: Hibátlan, megkérdőjelezhetetlen.
 111. Anasūya (anasUya) (अनसूय) m., Anasūyā (anasUyA) (अनसूया) f.: Ki az irígységtől mentes.
 112. Anāga (anAga) (अनाग) m., Anāgā (anAgA) (अनागा) f.: Bűntelen.
 113. Anādyanta (anAdyanta) (अनाद्यन्त) m., Anādyantā (anAdyantA) (अनाद्यन्ता) f.: Ki kezdet és vég nélküli - Śiva jelzője. [shiva]
 114. Anānata (anAnata) (अनानत) m., Anānatā (anAnatA) (अनानता) f.: Aki nem alázatos.
 115. Anāpi (anApi) (अनापि) m., Anāpi (anApi) (अनापि) f.: Kinek nincsenek barátai - Indra jelzője. [indra]
 116. Anābhayī (anAbhayI) (अनाभयी) m., Anābhayinī (anAbhayinI) (अनाभयिनी) f.: Félelem nélküli - Indra jelzője. [indra]
 117. Animiṣācārya (animiSAcArya) (अनिमिषाचार्य) m.: A mester, aki nem kacsint (kinek nézése stabil és éber) - Bṛhaspati jelzője, aki az istenek guru-ja.. [bR^ihaspati]
 118. Aniruddha (aniruddha) (अनिरुद्ध) m., Aniruddhā (aniruddhA) (अनिरुद्धा) f.: Aki megállíthatatlan és irányíthatatlan - A négy Vyūha vagy a mindenható Īśvara megnyilvánulásának, kisugárzásának egyik neve, a másik három létező: Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa és Pradyumna – Aniruddha, Pradyumna-ból árad ki. [vyUha - Iśvara - vAsudeva - saN^karSaNa - pradyumna - aniruddha]
 119. Anila (anila) (अनिल) m.: Levegő vagy szél - A szél isten neve.
 120. Anilaprakṛti (anilaprakR^iti) (अनिलप्रकृति) m., Anilaprakṛti (anilaprakR^iti) (अनिलप्रकृति) f.: Kinek természete szellős vagy levegős - A Szaturnusz bolygó jelzője.
 121. Anilasakha (anilasakha) (अनिलसख) m.: Ki a szél barátja - A tűz jelzője.
 122. Anilasārathi (anilasArathi) (अनिलसारथि) m.: Aki a szél barátja vagy a szekér vezetője - A tűz jelzője.
 123. Anīkavān (anIkavAn) (अनीकवान्) m., Anīkavatī (anIkavatI) (अनीकवती) f.: Aki elfoglalja a legfelső helyet - Agni a tűz istenének jelzője. [agni]Vissza Sanskrit nevek info Fel  Folytatás Ā