Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Spandanirṇaya (Spanda Nirnaya): 4. Fejezet (aforizmák 1 - 2) - Nem-duális kashmiri Shaivizmus

Tiszta fordítás


 Bevezetés

Ez az első és utolsó 2 aforizmát tartalmazó negyedik és utolsó Fejezet (mely az epilógussal foglalkozik). Ahogy azt biztosan tudod, a teljes mű a Spandakārikā-k 53 aforizmájából és a hozzájuk tartozó kommentárból áll.

Természetesen mellékelem az eredeti aforizmákat, amiket Kṣemarāja kommentál. Nem fogom én magam is kommentálni az eredeti aforizmákat és Kṣemarāja kommentárját sem. Néhány megjegyzésben kifejtem a szükséges jelentéseket, amennyiben szükséges. Ha szeretnél egy részletes kifejtést, keresd fel ezt az oldalt "Scriptures (study) |Spandanirṇaya" a Trika szekcióban.

Kṣemarāja Szanszkritja sötétzöld színnel jelenik meg, míg Vasugupta eredeti aforizmái sötétvörössel. A transzliterációban az eredeti aforizmák színe barna, míg Kṣemarāja kommentárja fekete színnel szedett. A fordításon belül Vasugupta eredeti aforizmái, azaz a Spandakārikā-k, zöld és fekete színnel, valamint Kṣemarāja kommentárja vörös és fekete színnel szerepel.

Olvasd a Spandanirṇaya-t és tapasztald meg a Legmagasabb Ānanda-t vagy Isteni Gyönyört, kedves Śiva.

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett.

Fontos: Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--)hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett.

fel


 1. AforizmaA könyv végén, egy kettős értelmű kifejezés által, (Kallaṭa --Vasugupta fő tanítványa és a Spandakārikā-kl eredeti kommentátora--) dicsőíti a legfőbb Spanda állapotot és Guru-jának --Vasugupta-- beszédét 1 :


Hódolatom a Guru csodálatos beszédének, ami (csordultig tele van) változatos szavakkal --pada-- (és azok megfelelő) jelentésével, (és) lehetőséget ad a kétségek kifürkészhetetlen óceánján való biztonságos átkelésre ||1||


Számára, a nem hétköznapi Úrnő (számára) , aki az axióma szerint, 'Ő úgy mond itt --a kinyilvánított szövegekben-- Śiva arca ' --Vijñānabhairava 20--, (a valódi) Guru ; vagyis (Számára) ő a spirituális tanító formájában jelenik meg, lévén Ő az oka Śiva Állapota elérésének |

Továbbá, (''gurubhāratīm' azt jelenti, az aforizma második értelmezésének fényében,) 'a Guru-nak vagy Nagy Beszédnek, vagyis a Legfőbb Beszédnek --Parāvāk--, lévén Ő (Śakti) átöleli Paśyantī-t, stb. '. Hasonlóképpen, (az aforizma első értelmezésének esetén,) 'Hódolatom a Guru vagy spirituális tanítóhoz tartozó csodálatos tanítás beszédének ', (és az aforizma második értelmezésének esetén pedig, ) 'Maradéktalanul belépek, mivel Ő (Śakti) magasabb mindennél, , ami citrā, vagyis minek formája a nem hétköznapi --transzcendentális-- ragyogása az Én-tudatosságnak '|

És hasonlóképpen, Én, felemelő erőfeszítéssel, tiszteletteljesen hódolok Neki, aki üdvözöl (engem), mivel Ő (Śakti vagy Parāvāk) lüktet és villan minden állapotban --a beszéd minden állapotában--, (és) Én Őt, aki elkötelezett az esszenciális természet felé, teszem fő célommá, hogy belépjek Belé (Parāvāk-ba) |

OMilyen természetű (Ő) ? A kétség, mely kifürkészhetetlen és meghaladni igen nehéz, a bizonytalanság különböző foltjaiból (áll), amik (csupán) a tökéletes Én-tudatossággal kapcsolatos bizonyosság hiánya. Az --a kétség-- egy óceán kiterjedtsége miatt . (Ő --Parāvāk vagy a Guru beszéde--) olyan, mint egy hajó, ami alkalmassá teszi (az egyént), hogy megfelelő módon áthaladjon eme (óceánon). A 'tām' -- Neki, Számára-- (szóval) kapcsolatosan (az aforizmában), (eme interpretáció) alkalmazható mindkét esetben --vagyis abban az esetben, amikor Ő Parāvāk és amikor a Guru beszéde--|

Hasonlóképpen, a Beszéddel kapcsolatosan, ami a Legfőbb --Parāvāk--, Számára (ami vicitrārthapadā,) vagyis Annak, kinek állapotai -megnyugvásai - 'vicitrārthāni'-k (vagy) az Én-tudatosság Gyönyöre különböző (típusai) elérésének módszere . (Vagy másképp,) a Guru beszédével kapcsolatosan, Számára (ami vicitrārthapadā,) vagyis Annak, aki jelzettből és jelölőből áll (dióhéjban,) Annak, kinek vannak szavai (és) jelentései, kielégítő (megfelelő) sorrendbe téve 2 ||1||

Megjegyzések átugrása

1  A negyedik fejezet első aforizmáját Kallaṭa írta, Vasugupta fő tanítványa. Láthatod ezt az aforizmát az Vṛtti-jének vagy Spandakārikā-k kommentárjának végén. Kṣemarāja szerint ez az aforizma két módon interpretálható. Az aforizma első interpretációjában, a Guru beszédét (Vasugupta beszédét) dicsőíti, míg a második interpretációban a Spanda princípiumot (más néven Parāvāk vagy Legfőbb Beszéd) dicsőíti.Return

2 A Guru valójában nem emberi létező, hanem a Legfőbb Úr Kegyelem-adományozó Ereje. Ezért erősíti meg Kṣemarāja, hogy az Úrnő a valódi Guru. Ő az oka Śiva Állapota elérésének valójában, véleménye szerint, és az emberi Guru nem más, mint Ő Maga ilyen formában megjelenve a tanítványok számára.

A második interpretációja az aforizmának nem lett fent bemutatva (az aforizma fordításában, együtt az első interpretációval, mert az zavaros lenne a legtöbb olvasónak. Csak az első interpretációt közöltem (ahol a ’gurubhāratī’ a ’Guru beszédét’ jelenti. Most megtanítom részletesen a második lehetséges interpretációját az aforizmának, ahogy azt Kṣemarāja jelezte itt a kommentárjában:

Agādhasaṁśayāmbhodhisamuttaraṇatāriṇīm|
Vande vicitrārthapadāṁ citrāṁ tāṁ gurubhāratīm||1||

Hódolatom a csodálatos --vagyis minek formája a rendkívüli (transzcendentális) gyönyöre az Én-tudatosságnak-- Nagy   Beszédnek --vagyis Parāvāk--, ami (csordultig tele van) változatos szavakkal --pada-- (és azok megfelelő) jelentésével, (és) lehetőséget ad a kétségek kifürkészhetetlen óceánján való biztonságos átkelésre ||1||

OK!, mostmár tiszta! Kṣemarāja ad egy másik interpretációt a 'vicitrārthapadām' kifejezésre is, amit később kifejtek.

És Parāvāk átöleli a beszéd másik három szintjét: Paśyantī, Madhyamā and Vaikharī. Képes vagy elérni a beszéd három különböző állapot, de nem érheted el a Parāvāk-ot, mert a Legfőbb Beszéd minden. Nem érheted el a Mindent, nyilván. És mert ez ilyen, a Felszabadulás valójában nem a Parāvāk elérését jelenti, szó szerint értve. Nincs elérés két okból: (1) Lehetetlen elérni a Parāvāk-ot, mert Ő Minden, (2) Nincs egó, mi elérne bármit is. Ez csak megtörténik számodra. Gondolhatod, hogy Ő elér téged, mert ’te’, mint egó, egy objektum Számára. Egy objektum nem érheti el a Legfőbb Szubjektumot semmilyen módon.

Az aforizma első interpretációjában (a legismertebb interpretáció), Kallaṭa a Guru, Vasugupta, csodálatos beszédének tiszteleg. Állítása azon a tanításon alapszik, miszerint ’a Guru beszéde Guru-bb, mint a Guru maga’. A második interpretációban Kallaṭa Parāvāk-nak tisztelegne, aki a valódi Guru. Összességében, akár saját emberi Guru-jának (Vasugupta) beszédéről beszél vagy a Legfőbb Beszédről (Parāvāk-ról vagy Śakti-ról, aki a valódi Guru), végül mindenképpen hódolatát fejezi ki a Guru felé.

Ez után, Kṣemarāja továbbra is úgy beszél, mint Kallaṭa és tanítja, hogy Śakti-t teszi fő céljának, hogy belépjen Belé (Śakti-ba). Ez a tanítása. Mindenesetre, az én tanításom az, hogy a fő cél Śiva kell, hogy legyen, mindig (Śakti Birtoklója) és nem Śakti. Ez a különbség a véleményeinkben. Általánosságban és Abhinavagupta és Kṣemarāja hajlamos Śakti-t tenni Śiva elé, tapasztalataim szerint, de véleményem szerint ez nem a helyes módszer. Sohasem imádom Śakti-t semmiféle formában. Kizárólag Śiva-t és Śiva-t egyedül imádom. Ha Ő velem van, automatikusan velem van Śakti is. Van valami ködös a tanításomban, mert ez nem valami olyan, ami hirtelen az elmémben felmerült saját egómból, hanem ez egy kinyilatkoztatás volt, amit mély transzban kaptam. Így, bár Śiva és Śakti egy és ugyanazon Valóság, kizárólag a Śaktimān-t kell imádni, Śakti Birtokosát. Ez Shaivizmus, nem Shaktizmus.

Egy tudatlan ember nem más, mint akinek kétsége van saját önazonosságáról. Nem biztos benne, hogy Ő Śiva. Minden lépésében hezitál, és eme hezitáció miatt, saját erőinek imádatába zuhan, ami megköti őt. Kṣemarāja kifejti ez után Kallaṭa meghatározását -mi szerint akár a Guru, akár Parāvāk teszi alkalmassá az egyént, hogy biztonságosan átkeljen  a kétségek kifürkészhetetlen óceánján- az által, hogy Śakti-t egy hajóhoz hasonlítja, ami alkalmas arra, hogy valakit átvigyen a túlpartra, a Felszabadulásba, aminek jellemzője az egyén saját Énjével kapcsolatos kétség hiánya.

Végül, Kṣemarāja bemutatja a második interpretációt a 'vicitrārthapadām'-hoz az aforizmában. Az első interpretáció az, amit fentebb a fordításban olvashatsz, vagyis ’annak, ami tele van változatos szavakkal és azok megfelelő jelentésével’. De a második interpretáció így nézne ki: ’annak, kinek állapotai vagy megnyugvásai a módszere az Én-tudatosság különböző Gyönyörei elérésének’. OK, most még jobban újraformálom az aforizma fordítását (az első reform a 'gurubhāratī', Parāvāk-ként való interpretációja volt). Így, a teljes második interpretációja az aforizmának, minden Kṣemarāja által ajánlott módosítással együtt így nézne ki:

Agādhasaṁśayāmbhodhisamuttaraṇatāriṇīm|
Vande vicitrārthapadāṁ citrāṁ tāṁ gurubhāratīm||1||

Hódolatom a csodálatos --vagyis minek formája a rendkívüli (transzcendentális) gyönyöre az Én-tudatosságnak-- Nagy   Beszédnek --vagyis Parāvāk--, kinek állapotai vagy megnyugvásai a módszere az Én-tudatosság különböző Gyönyörei elérésének (és) lehetőséget ad a kétségek kifürkészhetetlen óceánján való biztonságos átkelésre ||1||

Remek, most a második interpretáció Kṣemarāja-tól, teljes ragyogásában látható!Return

fel


 2. AforizmaEmlítvén saját nevét, kinek fensége jól ismert (és) sürgetvén a (spirituális) keresőket (saját) szilárd hitük által, tisztelettel (iránta), a szerzője a szövegnek --a Spandakārikā-k szerzője--, meghatározza a nagy gyümölcsét eme szövegnek, amikor az titokban van tartva 1 :


Emellett, e tudás kincse elérésének (aktusa), melyet igen nehéz (elérni), (annak) végső megőrzésének (aktusával együtt), a szív barlangjában, kétségtelenül mindig az egész világ javára válik, ahogy (így volt ez) Vasugupta-val (is) ||2||


Eme tudás (mely) ki lett fejtve ebben a szövegben, bizonyosan egy kincs, lévén ez az oka az emberi létezés célja --szó szerint emberi cél-- elérésének. (És) bár (az) 'alabhyam' (vagy) nehezen elérhető, 'labdhvā' --lásd az aforizmát--, vagyis miután (azt) megszerezte egy kő felületéről Śaṅkara tanításai esszenciájának (formájában) egy álom közben --vagyis miután megszerezte azt egy kő felületéről a Śivasūtra-k formájában, ő --Vasugupta-- végül megőrizte --szó szerint megőrzés van jelen az ő oldalán-- (antena... kṛtā nihitiḥ... yena), eme tudás kincsét , vagyis úgy mond, ő megalapozta --szó szerint megalapozás van jelen az ő oldalán-- (eme tudás kincsét) az abban való bizonyossággal és meggyőződéssel. (Mi az?) Az a barlang -mert az helyet vagy teret biztosít a Totalitásba --a mindent átfogó Valóság-- való belépéshez - (mely úgy ismert, mint) a Szív, ami --a Szív-- Śiva-ból és Śakti-ból áll. (Továbbá,) miképp eme (tudás kincse) javára vált eme Mesternek és Guru-nak, kinek neve a tiszteletreméltó Vasugupta, úgy szintén, lévén nincsenek megkötő szabályok a spirituális jelölt esetében --a tanítvány, aki elkezdi járni a spirituális utat--, az mindig javára válik valójában az egész világnak, amikor végül óvatossággal van megőrizve a szív barlangjában és megvédve azoktól, kiknek nincs meg ugyanez a nézőpontja, (és amikor az) megemésztésre kerül, szilárd tapasztalás vagy realizáció által . (A 'kétségtelenül mindig javára válik' azt jelenti) az létrehozza az egyén saját esszenciális természetébe, ami az örök Śaṅkara, való teljes elmerülés elérését. Jöjjön jólét minden létező számára !2 ||2||

Megjegyzések átugrása

1 Eme második aforizma Vasugupta-hoz tartozik Kṣemarāja szerint, de nem található meg a Spandakārikā-k kommentárjaiban, amiket Bhaṭṭotpala, Rāmakaṇṭha és Kallaṭa írt.

Ebben az aforizmában Vasugupta említi saját nevét, ami Kṣemarāja szerint bizonyítéka annak, hogy a Spandakārikā-kat ő írta és nem tanítványa, Kallaṭa. A Trika rendszerben, a tanítások titokban tartásának aktusa mindig ünnepelt. Miért? Véleményem szerint azért, mert azokról beszélni közönséges embereknek, egyszerűen haszontalan. Közömbösek lesznek vagy vitatkoznak vagy erőszakossá válnak, stb. Ez nem az ő pillanatuk, hogy ezt a tudást megszerezzék és nincs mód eme kritériumot átlépni. Mindenesetre, miután publikáltam fordításait és kifejtéseit néhány Trika szövegnek és azok teljes kommentárjainak, nem mondhatom, hogy én vagyok a szobra a ’szövegek titokban tartása aktusának’, tudod.Return

2 Mindez a Trika tudás a legnagyobb kincs, mert ez egy személy szabaddá tesz a spirituális tudatlanságtól (eme szüntelen hiányától a teljességnek). Mi lehetne fontosabb, mint saját Szabadságod? Férfiak harcolnak a szabadságért abban a formában, ahogy ő azt interpretálják, ám végül kötöttségben maradnak. A kötöttség, amiről beszélek belső és számos limitáció rétegből tevődik össze: A teljesség hiánya (az elsődleges tudatlanság) karöltve a dualitás érzetével és a hamis tevőség érzetével, korlátolt cselekvői, tudói, stb. kapacitással. Nem számít milyen szabad a fizikai teste a személynek, ha továbbra is ilyen limitációk súlytják, tudatlansága miatt saját esszenciális természetéről, így ő végül is kötöttségben van. Eme belső kötöttség nem feloldható a test másik helyre való cipelésével (egy másik országba például) vagy némi mentális gyakorlattal. Nem, ez csupán az Ő Kegyelme által kerülhet feloldásra. De ez a Kegyelem három módon jelenhet meg valaki számára: (1) Śiva Maga samādhi-ban, (2) Śiva szövegei és (3) az emberi Guru. Így, ha hozzá tudsz férni jelen szöveghez, akkor éppen fogadod az Ő Kegyelmét ezen a módon. Látszólag, bárki képes elérni ezt a szöveget vagy már Trika szövegeket, de nem így van, sajnos. Śiva Ereje (azaz Śakti) válogat az emberek közül, hogy ki lesz alkalmas hozzájuk férni. Emellett, Ő szintén kontrollálja a hozzáférés szintjét, vagyis azt, hogy sekély lesz vagy mély számára. Mindez nincs az egó irányítása alatt. Látszólag szabadon hozzáférhetők a Trika szövegek, de ez csak: egy látszat és nem valódi vagy igaz.

A Szív, mely említve lett az aforizmában, Paramaśiva, aki Prakāśavimarśamaya (Śiva-ból és Śakti-ból áll). A siker kulcsa mindig a szent Spandakārikā-k tudásának elmélyítése (és minden más Trika tudásnak is) azok igazságának szilárd realizációja által, együtt azok megvédésének aktusával, olyan emberekkel szemben, akiknek más ideájuk van a Legmagasabb Valóságról. Ahogy mondtam korábban, megosztani ezt a tudást olyanokkal, akiknek más nézőpontjuk van, közömbösséghez, vitához vagy akár erőszakhoz is vezethet. Amikor valaki így tesz, eme tudás mindig a javára válik, vagyis valódi önazonosságának realizációját hozza létre, mi szerint ő a Nagy Úr Śiva.

A Spandanirṇaya című szöveg teljesen elkészült! Amik maradtak, azok csupán a Kṣemarāja által írt hódolati stanzák.Return

fel


 A szöveg vége


Bár nincs becsült száma a kommentároknak eme szöveghez és bár (vannak) intelligens emberek, ők többnyire tompa elméjűek . Mindazonáltal, azok, akik képzettek és járatosak az esszencia tapasztalásában, (és) intelligens hattyúk, ismerik fenségét kommentáromnak --szó szerint beszédemnek-- 1 ||1||

(Lévén) számtalan más kommentátor között élve, (kik számára) tolerálhatatlanok voltak, a Spandakārikā-kat Guru-m --Abhinavagupta-- nem fejtette ki. Mindazonáltal, eme (szöveggel kapcsolatosan) jómagam korábban bemutattam egy apró részét sajátságos nézőpontomnak a Spandasandoha-ban . Ám ma, saját tanítványom, kinek neve Śūra, aki Śiva, nyughatatlan és buzgó fohásza miatt, (és) ki telve van Rudra Erejében való elmerüléssel, az --a Spandakārikā-k-- teljességgel kifejtésre került (általam), Kṣemarāja-által, Saját Guru-m Guru-jának részletes (elemzésén) keresztül 2 ||2-4||

Nem alkalmasak ezzel kapcsolatosan --vagyis a Spandanirṇaya tanulmányozásával kapcsolatosan, vagyis nem alkalmasak a Spandanirṇaya tanulmányozására-- azok, kiknek intellektusa nem megfelelő (ezekhez) a tanításokhoz (mivel) az --vagyis az alkalmas intellektus-- le lett írva a valódi spirituális tanítók által, (valamint azok,) kiknek zavara nem oszlott el a tiszteletreméltó (Trika) Shaivizmus titkos doktrínája által, (és) aki, lévén intellektusa szerény --gyenge--, korábban nem ízlelte meg a szent Īśvarapratyabhijñā nektárját. Bár, eme --Spandanirṇaya-- élvezhető --szó szerint rágható-- más tökéletes lelkek számára 3 ||5||

A Tiszta Tudatosság Legfőbb Vibrációja, ami székhelye a csillogó, utolérhetetlen Ragyogásnak, (mindig) győzedelmeskedik, kinek útja fensége rendkívül tágas Śiva-tól le a föld elemig, aki felvillan, változatos megnyilvánulásokként a kiáradás --teremtés--, fenntartás és feloldódás sokrétű állapotainak (formájában), kinek kiterjedésében a hatalmas univerzum egy apró porszem 4 ||6||

Eme tiszteletreméltó Spandanirṇaya véget ér |

Ez az alkotás a tiszteletreméltó Kṣemarāja (munkája) , aki a tanításokat a csodálatos Abhinavaguptanātha-tól --Abhinavagupta-- kapta, (ki) a Nagy Mester és a Nagy Úr híve, aki (szintén) az Īśvarapratyabhijñā híres szerzője --vagyis Utpaladeva, Lakṣmaṇagupta Guru-ja-- tanítványának tanítványa. Jöjjön jólét minden létező számára !||

Megjegyzések átugrása

1 A jelentés az, hogy Kṣemarāja idejében, számos kommentárja létezett a Spandakārikā-knak (a legtöbb elveszett), amit intelligens emberek írtak, de nem voltak teljesen alkalmasok, hogy valójában kifejtsék ezeket az ezoterikus témaköröket. Mindazonáltal, azok, akik alkalmasak, képesek megragadni a Spanda-t bármelyik pillanatban, és intelligens hattyúk (vagyis fel vannak ruházva a Trika szövegek tanulmányozásának kompetenciájával), tudatosak Kṣemarāja kommentárjának fenségéről.Return

2 Abhinavagupta, Kṣemarāja szerint, nem írt semmilyen kommentárt a Spandakārikā-khoz, mert nem akarta, hogy neve ott szerepeljen a többi kommentátor neve között.

Mindenesetre, a szerény Kṣemarāja elfogadta a kihívást és először megírta a Spandasandoha nevű kommentárt, csupán a Spandakārikā első aforizmájához. Ám utána, felszabadult tanítványa kérésére, kinek neve Śūra, Kṣemarāja megalkotta a Spandanirṇaya-t, amiben a teljes Spandakārikā-kat kommentálja. Kṣemarāja ezt saját Guru-ja Guru-jának részletes kifejtése által tette meg. No igen, véleményem szerint valószínűleg Lakṣmaṇagupta-ról (Utpaladeva tanítványa) beszél, aki tanította Abhinavagupta-nak Kṣemarāja Guru-ja) a Trika minden iskoláját a Kula kivételével. Egy másik jelölt lehetne Bhaṭṭendurāja, Mukula tanítványa (aki magának Kallaṭa-nak volt tanítványa), ám ő azt mondja Abhinavagupta-nak csak ’dhvani’-t (költészetet) és a 'Bhagavadgītā-t' tanította.Return

3 Az adhikārī/adhikāriṇī vagy jelölt kell, hogy rendelkezzen megfelelő intellektussal, mint ahogy azt meghatározták a tradíció valódi Guru-i. Ez egy intellektus, mely képes érvelni megfelelő nézőpontból a Legfőbb Valóságot illetően. Emellett, a benne lévő minden zavarodottságnak meg kell szűnnie a Trika Shaivizmusban kifejtett tanítás által. Végül, az e személynek először tanulnia kell Utpaladeva Īśvarapratyabhijñā-ját, a Trika Shaivizmus Pratyabhijñā ágának nagy munkáját. Ez a szöveg híres arról, hogy a tanítványoknak a helyes érvelést tanítja a spirituális Igazságról. Ezért Kṣemarāja állítja, hogy az Īśvarapratyabhijñā tanulmányozása a harmadik követelmény. Összességében, lényegében a teljes emberiség alkalmatlan, kivéve néhány tökéletes lelket, jelen szöveg tanulmányozására és csak kicsit sem túlzok. Ezért, ha nem tudod teljesíteni a követelményeket és emellett szüntelen azt érzed, hogy nem érted az itt, a Spandanirṇaya-ban átadott tanítást, abban nincs semmi igazán meglepő.Return

4 Spanda (Śiva Ereje) mindig diadalmaskodik, mert a szüntelen akadályok és elbukások helyett, Az megmarad örökké, mint Én-tudatosság (mint ’ÉN VAGYOK’). Nem létezik eme Spanda megszűnése, még a test elhullása után sem vagy még az után sem, hogy az egész univerzum elpusztul. A Spanda útja rendkívül tágas, mert az Śiva-ból (1. tattva vagy kategória) származik és egészen le vezet a föld elemig (36. tattva vagy kategória), mindenféle számos elágazással, mely a folyamatban felmerül (milliárd megnyilvánulási, fennmaradási és visszavonódási állapot), a teljes kolosszális univerzum csupán egy apró részecske, mely az Annak --Spanda-nak-- Léte sarkában honol. Ez elég!Return

fel


 További Információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.