Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Pratyabhijñāhṛdayam (Pratyabhijnahrdayam) Tiszta - Nem-duáis kashmiri Shaivizmus

Csak a 20 sūtra --kommentár nélkül-- Kṣemarāja kifejtése a Felismerés Szívéről - Tiszta fordítás

 

 


 Bevezetés

Üdvözöllek, ez itt Gabriel Pradīpaka --rosszul írva Pradipaka-- újra. Ahogy azt biztosan tudod a Trika 2 (English)/Literature dokumentumból, hogy a Nem-duális Kashmiri Shaivizmus szövegei három szekcióba oszthatók. Jelen szöveg a harmadik szekcióba tartozik, melyet Pratyabhijñā-nak --rosszul írva Pratyabhijna-- (Felismerés) nevezünk. Az ünnepelt bölcs Kṣemarāja --rosszul írva Kshemaraja vagy Ksemaraja-- sok kommentárt írt különböző Trika szövegekhez. Ezekből kettő különösen fontos: Śivasūtravimarśinī--rosszul írva Shiva Sutra Vimarshini-- és Spandanirṇaya --rosszul írva Spanda Nirnaya--. Előbbi a Śivasūtra-k --rosszul írva Shiva Sutrak--, míg utóbbi a Spandakārikā-k --rosszul írva Spanda Karikak-- kommentárja. A Śivasūtra-k és a Spandakārikā-k két nagyon fontos szövege a Trika-nak. Habár, Kṣemarāja akart írni egy saját szöveget is. Nagyon nagyra tartotta Utpaladeva-t. Utpaladeva szerezte az Īśvarapratyabhijñā-t (vagy Pratyabhijñāsūtra-k), ami a Pratyabhijñā szekció legfontosabb szövegeként van számon tartva. Jegyezd meg, hogy Utpaladeva, Somānanda tanítványa, míg Kṣemarāja guru-ja Abhinavagupta volt. Mind Somānanda, mind Abhinavagupta híres guru-k voltak és mind Utpaladeva, mind Kṣemarāja, ezen mesterek kitűnő tanítványai, nem kétséges. Azt mondják, hogy Kṣemarāja meg akarta írni a Pratyabhijñāhṛdayam-ot --rosszul írva pratyabhijnahrdayam-- Utpaladeva és szövegei iránt érzett buzgó szeretete miatt. Tény, rá fogsz jönni, hogy ez a huszonkét sūtra (aforizma), amiből jelen szöveg áll, valójában Utpaladeva Īśvarapratyabhijñā-jának (mely 199 sūtra-ból áll) összegzése.

A Pratyabhijñāhṛdayam keletkezési ideje a tizedik századra tehető, megközelítőleg. A Pratyabhijñāhṛdayam szó szerinti jelentése: "A Felismerés --pratyabhijñā-- Szíve --hṛdayam--". Mindazonáltal, három lehetséges interpretáció létezik a jelentésre:

1) Ahogy azt az előbb írtam "Pratyabhijñā" azt jelenti, Felismerés. A Trika szerint, Śiva --rosszul írva Shiva vagy Siva-- (minden létező Énje) nem "ismerhető" meg, hiszen Ő nem megismerhető (azaz nem objektum), hanem a Megismerő Maga. Ehelyett inkább, Őt "fel kell ismerni", úgymond. Így a cél nem Śiva ismerése, hanem felismerése annak, hogy ki Ő valójában. Amikor valaki realizálja, hogy ő Śiva, azt nevezzük Megvilágosodásnak. Tény, hogy nincs semmi kimondottan bonyolult ebben, de Śiva (Te), saját Māyā-ján keresztül az említett Megvilágosodást valami nagyon nehezen elérhető dologgá változtatja. Annak Valódi Felismerése, hogy az egyén Śiva, ezen a világon nagyon ritka. Tény az is, hogy valódi Felismerése ennek nem csupán merő kimondása annak, hogy "Én vagyok Śiva", de valódi realizációja és megértése az egyén Vele való belső egységének. Ez nem olcsó…nagyon nehéz elérni ezt, kétségtelen, annak ellenére, hogy mindenki eredendően Śiva. Egy paradoxon! Összefoglalásképpen, a "Pratyabhijñāhṛdayam" azt jelenti: Eme Isteni Felismerése Magja vagy Szíve, amit "teoretikusan legalábbis" bárki elérhet, de a "gyakorlatban" csak nagyon kevesen élveznek. Ebben az értelemben, ez a szöveg igen mély tanításokat tartalmaz a Pratyabhijñā-ról vagy Felismerésről.

2) A Trika rendszer (Nem-duális Kashmiri Shaivizmus) úgy is ismert, mint Pratyabhijñā. Miért? Két oka van ennek: Az első ok a Trika állításával kapcsolatos, miszerint senki nem megismernie vagy tudnia kell Śiva-t, hanem felismernie Őt, mint saját Énje; a második ok pedig a Trika szövegek harmadik szekciójának (melynek neve Pratyabhijñā) elképesztő fontossága. Így, ez a szöveg, melynek neve Pratyabhijñāhṛdayam nem egyéb, mint egy összegzése e szekció fő tanításainak.

3) Utpaladeva Īśvarapratyabhijñā-ja (vagy Pratyabhijñāsūtra-ja) volt az inspirációja Kṣemarāja-nak, hogy megírja a Pratyabhijñāhṛdayam-ot és ebben az értelemben, a szövegének címe úgy értelmezendő, mint "Az Īśvarapratyabhijñā vagy Pratyabhijñāsūtra-k Szíve".

A Pratyabhijñāhṛdayam összesen 20 aforizmát tartalmaz, plusz Kṣemarāja saját kommentárját. Figyelmeztetlek, hogy csupán magukat az aforizmákat fordítottam le és nem a hozzátartozó kommentárokat.Végül, figyeld meg, hogy az utolsó "m" a Pratyabhijñāhṛdayam  szóban a semleges nemet jelzi. Habár, leírhatod nyers formában is, "m" nélkül: "Pratyabhijñāhṛdaya" --rosszul írva pratyabhijnahridaya--". Ez az oka annak, hogy olykor különböző formákban láthatod leírva a szöveg címét.

Nos, kezdjük a munkát.

Fontos: Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett. Időnként néhány fontos kifejezést színezéssel emelek ki. Néhány aforizma utáni megjegyzés szintén az én írásom természetesen.

fel


 Pratyabhijñāhridayam


Pratyabhijñāhṛdayam
-A Felismerés Szíve -

A független Śakti vagy Legmagasabb Erő (az) oka az univerzum megnyilvánulásának, fenntartásának és visszavonásának 1||1||

1A "siddhi" kifejezés nem "természetfeletti erőt" vagy "tökéletességet" jelent ebben az esetben, hanem az univerzum megnyilvánításának, fenntartásának és visszavonásának folyamatát, melyet Citi (Univerzális Tudatosság) hajt végre


Saját Akarat (Erején) --icchā-- keresztül, Ő (Śakti) --azaz "Citi"-- feltárja az univerzumot Saját Vásznán --bhitti-- ||2||


Ez --azaz "az univerzum"-- sokrétű, a (fordítottan) létrehozott objektumok vagy tudhatók (és) tapasztalók vagy szubjektumok különbözősége miatt ||3||


Az individuális tapasztalónak, akiben Citi1 korlátolt állapota van jelen, szintén az univerzum a teste, de egy korlátolt formában ||4||

1 Más szavakkal, "akiben Citi korlátolt"


Egyedül Citi az, (aki) alászállva a tiszta Tudatosság állapotából, korlátozza Önmagát az objektum vagy tudható (formáját öltvén) ; (és ugyancsak Citi az, aki) az elmévé válik ||5||


A korlátolt tapasztalót Māyā1 uralja, mely abból --azaz "citta-ból vagy elméből"-- áll ||6||

1Māyāpramātā úgy is ismert, mint "az üresség tapasztalója", mivel ő Māyā szintjén szunnyad, mely a tudatlanság mélységes üressége.


És (annak ellenére, hogy) Ő --azaz a Legmagasabb Én-- Egy, (Ő) kettőssé, hármassá, négyessé (és) a hét ötös csoport természetévé (válik)||7||


Minden filozófiai rendszer helyzete1(csupán) az (Én vagy Tudatosság) által (játszott) szerep ||8||

1Más kifejezéssel, "ezen filozófiák által tételezett végső konklúziók".


Az --vagyis "az Én"--, aki csordultig tele van Tudatossággal, (válik) a Mala1 által befedett újjászülető létezővé, (Saját) Śakti-jának vagy Erejének korlátozódása miatt ||9||

1Mala szó szerint azt jelenti "tisztátalanság". Emellett azonban, Mala három kategóriára bontható: Āṇavamala (mely Śiva-ban azt a képzetet teremti, hogy Ő tökéletlen, azaz nem Isteni), Māyīyamala (mely Śiva-ban Annak különbözőség képzetét teremti, mely teljes mértékben nem duális) és Kārmamala (mely Śiva-ban azt a képzetet teremti, miszerint Ő korlátolt tettek korlátolt cselekvője). Ébredj fel Śiva!


Még (e korlátolt állapotban is, az individuális lélek) végrehajtja az öt funkciót 1, mint a (Legmagasabb Én) ||10||

1Az öt funkció: Sṛṣṭi (megnyilvánulás), Sthiti (fenntartás), Saṁhāra (feloldódás), Vilaya (az Ő esszenciális természetének elfedése) és Anugraha (Isteni Kegyelem, ami feloldja Māyā-t vagy az Illúziót).


Ez (az öt funkció) (ugyancsak kifejthető,) (ezen öt kifejezésen) keresztül : Ābhāsana --azaz "a megnyilvánítás aktusa"--, Rakti --azaz "élvezet"--, Vimarśana --azaz "önmaga Énként való tapasztalásának aktusa"--, Bījāvasthāpana --azaz "a magvetés aktusa"-- (és) Vilāpana --azaz "feloldódás"-- 1||11||

1Ez, az Ābhāsana a Sṛṣṭi (megnyilvánulás) reprezentánsa, Rakti pedig a Sthiti (fenntartás) reprezentánsa, Vimarśana a Saṁhāra (feloldódás) reprezentánsa, Bījāvasthāpana a Vilaya (elfedés) és a Vilāpana az Anugraha (Isteni Kegyelem) reprezentánsa.


Újjászülető létezőnek lenni (azt jelenti, hogy) megzavarodottnak vagy megszállottnak lenni az egyén saját erői --śakti-- által, annak --azaz "az ötrétű funkció vagy aktus (valódi) végrehajtójának"-- teljes tudatlansága (nem felismerése) nyomán 1||12||

1A kifejezés "pañcakṛtya" (öt funkció) olykor "ötrétű aktivitás" formájában is fordításra kerül.


Amikor annak --azaz "az ötrétű funkció vagy aktus (valódi) végrehajtójának"-- teljes tudása (ismerete) van jelen, az elme (tudat) maga, befelé forduláson keresztül , a Legmagasabb Erővé (válik), a tiszta Tudatosság állapotába való felemelkedése által ||13||


A Legmagasabb Erő Tüze, bár befedve vagy eltakarva van (Māyā  vagy a Káprázat által) a korlátolt állapotban, részlegesen elégeti a tudhatók hajtóanyagát ||14||


Amikor (valaki) eléri a Citi Erejét vagy Univerzális Tudatosságot, önmagához hasonlóvá teszi az univerzumot (azaz önmagába olvasztja az univerzumot)1||15||

1A kifejezés "ātmasātkaroti" az "ātmasāt kṛ"-ból származik, ami általában azt jelenti "önmagára helyezi, magáévá teszi, vonzza, maga felé fordítja, eléri azt saját magának, stb". Habár, a Trika-ban ez azt jelenti "önmagához hasonlóvá teszi, önmagába olvasztja", ami az "egység tapasztalásával" egyenértékű. Ezért, "viśvamātmasātkaroti" valójában azt jelenti "az univerzummal való egység tapasztalása". Amikor azt hallod, hogy önmagadba kell olvasztanod az univerzumot, azt jelenti, hogy azonosságot, egységet kell tapasztalnod vele, benne, ez a jelentés.


Amikor (valaki) eléri az Abszolút Tudatosság Gyönyörét, (akkor) (eme) Abszolút Tudatossággal való önazonosítás szilárd vagy stabil ébersége (van jelen), még akkor is (amikor) a test , stb --ādi-- tapasztalt . (Ez az állapot úgy ismert, mint) Jīvanmukti --azaz "életben való Felszabadulás vagy Mukti"--1||16||

1Más szavakkal, "Felszabadulás, miközben az egyén fenntartja testét". Emellett, a "Videhamukti" azt jelenti Felszabadulás, mely a test elhagyásának pillanatában történik meg.


A középső (állapot) kifejlődésén vagy feltárulásán keresztül, az Abszolút Tudatosság Gyönyörének elérése (van jelen)||17||


Íme (ennek kifejlődésének vagy feltárulásának) módja : 1) (minden) vikalpa vagy gondolat feloldódása vagy eltűnése, 2) Śakti vagy Erő feltárulása (és) korlátozódása 1, 3) a prāṇa és apāna feloldódása az "anacka" --azaz "magánhangzók nélküli"-- hang recitálása által 2, stb., (és) 4) a dvādaśānta 3, stb. tapasztalása ||18||

1"Śakti vagy Erő feltárulása és korlátozódása" alatt a szerző azt érti "a Prāṇaśakti ('pranikus vagy élet energia' itt egy hozzávetőleges, de hasznos fordítás lehet) visszavonása, ami az érzékszerveken keresztül szökik el, mely befelé fordítja azt az Én felé, miközben ezzel egy időben az érzékszervek szokásos módon tudnak tovább működni". Más szavakkal, "visszavonása vagy korlátozódása --saṅkoca-- a Prāṇaśakti-nak, valamint "feltárulása" --vikāsa-- Śakti-nak az érzékszerveken keresztül, mely által ugyanúgy működhetnek tovább, mint általában".

2A "vāhaccheda" összetétel egyáltalán nem a "vāhac" kifejezésből (ami egyébként lehetséges lenne a "vāhat"-ból) és a "cheda"-ból ered, hanem "vāha" és "cheda" kifejezésekből, hiszen a Mássalhangzó Sandhi 19. Szabályának első al-szabálya szerint, muszáj egy "c" betűt beilleszteni a "ch" és a jelenlévő rövid magánhangzó ("a" a "vāha"-ban, ebben az esetben) közzé. Más szavakkal, a "ch" előtti "c" nem egy eredeti alkotó, hanem egy mássalhangzó, mely kötelezően beillesztendő a Mássalhangzó Sandhi e sajátos szabálya szerint. Tehát "vāha" azt jelenti "élet-energia vagy Prāṇaśakti". Emellett, "cheda" azt jelenti "a prāṇa (azaz a bizonyos energia, mely a kilégzés által árad ki) és apāna (azaz a bizonyos energia, mely belép a testbe a belégzés által) feloldódása, az anacka hang recitációja által. Anacka hang egyszerűen magánhangzó nélküli mássalhangzó. Például: h.

3A Dvādaśānta azt jelenti "bizonyos pont, tizenkét ujjnyi távolságra" (vagyis van egy dvādaśānta a szemöldökök közötti pontban, a torok felett tizenkét ujjnyira). Bár Kṣemarāja nem határozza meg, hogy melyik dvādaśānta-ról beszél (mert sok van), ezért ez általában úgy értelmezendő, mint "āntaradvādaśānta" (a szív vagy pont, ahol a belégzés véget ér) és "bāhyadvādaśānta" (a külső pont, ahol a kilégzés véget ér). Ez nem egyéb, mint hogy a figyelmed erre a két pontra vagy dvādaśānta-ra kell, hogy irányuljon, miközben meditálsz, hogy kifejleszd vagy feltárd a középső állapotot vagy Madhya-t.


A Samādhi vagy Tökéletes Koncentráció után jövő állapotban, ami tele van (e) Samādhi saṁskāra-ival  --saṁskāravat--1, egy állandó Samādhi elérése (van jelen), az Abszolút Tudatossággal való önazonosítás újra és újra reflektálása által ||19||

1"Tele van a saṁskāra-kkal" itt azt jelenti "tele van későbbi hatásokkal". Más szavakkal, amikor valaki Vyutthāna-ban van (az állapot, mely a Samādhi vagy Tökéletes Koncentráció után következik), az elme és a test csordultig tele van a Samādhi által gerjesztett ide vonatkozó és későbbi hatásokkal.


Majd, a Tökéletes Én-tudatosságba való belépés eredményeképpen, ami esszenciálisan Fény (és) Gyönyör, (és minek) természete a Nagy Mantra erejéből (áll), az egyén saját Tudatossága isteneinek csoportja feletti függetlenség vagy fölény elérése vagy elnyerése van jelen szüntelen, mely (az univerzum) minden megnyilvánulását (és) visszaoldódását hozza létre. Így minden Śiva természete 1||20||

1Minden esszenciálisan Śiva.

fel


 További információk

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.