Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Protoshaivizmus - Melléklet

Egy bevezető tanulmány: Idővonal

Publikálva: 2003. március 3.

Szerző: Andrés Muni
Vissza az eredeti cikkhez


Köszönet Dávid Farkas-nak, aki lefordította ezt a dokumentumot angolról magyar nyelvre.


A következő idővonal négy oszlopot tartalmaz:

  1. Az első oszlop tartalmazza a vonatkozó évszámot.
  2. A következő oszlop Indiában történt fontos tényeket tár fel.
  3. A harmadik oszlop Egyiptom és a Közel-Kelet eseményeit taglalja.
  4. Az utolsó oszlop a fontos eseményeket jelzi a Meditterán világban.
  5. Ha egy tény mind a három oszlopon keresztül halad, az azt jelzi, hogy világméretű történésről van szó és korlátozódik nem Indiára, Egyiptomra, a Közel-Keletre vagy a Mediterrán világra. Ezek a tények barna színnel vannak jelölve.

Kr.e. INDIA EGYIPTOM ÉS KÖZEL-KELET MEDITERRÁN VILÁG
30,000 Cro-Magnon - Bonyolult temetési szertartások kifejlődése
8,000 Barlangrajzok megjelenése - Combe Capelle emberének megjelenése
7,000   Anatólia Çatal - Höyuk: Kőszobrok Ciprus: Anya Istennő
6,000

Homo sapiens a föld domináns faja
Az első megművelt földek Perzsiában, Mezopotámiában és Egyiptomban
A Neolit korszak kezdete - Fazekasság kifejlődése
India: A Shaivizmus egységes szerkezetének megjelenése

5,600     Ciprus: Kőszobrok
5,000   Dinasztia előtti Egyiptom - A bika kultusza  
4,500   Anatólia: Réz ipar
Egyiptom: Fallikus Isten, neve: Min
Kréta: A minói korszak kezdete
4,000     Kína: Neolitikus korszak kezdete
3,800 Az indiai civilizáció fejlődése   Málta: Az első megalitok
3,500 A megalitok terjedése Ázsián és Európán keresztül
  Suméria: A sumérok érkezése Indiából
Özönvíz előtti dinasztiák
Egyiptom: Az egyiptomiak elfoglalják a Nílus völgyét.
Írásos dokumentumok
Málta: Skorba Templom
A bika és fallosz kultusza
3,200   Trója alapítása Ciprus: Isten szobrok
Kréta: Réz ipar
3,000   Sumér: Történelmi özönvíz
Egyiptom: Az egységes királyság megszilárdul - Az első dinasztikus korszak kezdete (első és második dinasztiák)
Málta: Ġgantija Templom
 
2,800   Sumér: Özönvíz utáni dinasztiák- Az első államvárosok megalapítása Kréta: A minói művészet fénykora
2,700 Az árja törzsek vándorlása
Az első indiai írások Trója: Fényűző helyek
Egyiptom: Az Óbirodalom kezdete (harmadik és hatodik dinasztiák) - Nagy piramisok
Ciprus: A bika kultusz
2,600     Kréta: A városok fejlődése
2,500 Mohenjo Daro fénykora Szíria: Ebla fénykora (szemita) Anglia: Stonehenge
Málta: A Ġgantija civilizáció teljes megsemmisülése
2,400   Sumér: Sarrukín uralkodása Akkádban Málta: Tarxien kultusza
2,300   Az árják felégetik Tróját és Anatólia városait Bika és fallosz kultusz
2,100   Egyiptom: Az Óbirodalom vége – Az első átmeneti korszak kezdete (hetedik és tizedik dinasztiák), ami alapot adott a Középbirodalom megalakulásának (tizenegyedik és tizenkettedik dinasztiák). Kréta-egyiptomi kapcsolatok
Kína: Hszia dinasztia
2,000 A Ṛgveda himnuszai Sumér: A sumér dinasztia vége Görögország: Az akkhájok érkezése
Kréta: Knósszosz-i Palota
Málta: A Tarxien kultúra vége- Teljes megsemmisülés
1,890   Babilon: Suabum (Su-abu vagy Sumu-abum), Az első szemita király  
1,800 A vaskor kezdete - A társadalmak hierarchikus stuktúrájának kialakulása
Nagy települések létrejötte - A mezőgazdaság fellendülése
  Egyiptom: A második átmeneti kor kezdete (tizenharmadik és tizenhetedik dinasztiák)
Ábrahám elhagyja Sumériát Kánaánért.
Mezopotámia: Első asszír és babilóni dinasztiák

A görög árják letelepednek a Balkánon
Korzika: Arccal rendelkező fallikus menhirek
Itália : Valcamonica -Val Camonica vagy Camonica Völgy- (labirintusok)
Kína: A Shang dinasztia

1,700 Az árják elpusztítják Mohenjo Daro-t Szíria: A hettiták elpusztítják Ebla-t (árják)
Egyiptom: Hükszosz inváziója

A santorini vulkán kitörése
A knósszosz-i palota felégetése
Az akkháj kultúra fejlődése

1,600  

A zsidók kivonulása Egyiptomból
Babilon: A hettiták (árják) fosztogatása
A szemita dinasztia vége

 
1,500 Konfliktus az árják és a dravidák közt, a hatalomért Babilon: A kassziták uralma
Egyiptom: A második átmeneti kor vége- Az Új Birodalom (tizennyolcadik és huszadik dinasztiák)
Málta: Új települések
Görögország: Az akkhájok elfoglalják Peloponnészoszt- A mükénéi civilizáció kezdete
1,400 Árja hódítás Észak-Indiában - A Mahābhārata háborúja
Atharvaveda: Śaiva doktrínák épülnek be az árja vallásba
  Kréta: A minói uralom vége – Knósszosz-t elpusztítják az árják – minói doktrínák jelennek meg a mükénéi vallásban (árják vallása) – Mükéné hatása Krétára
1,300 Chāndogyopaniṣad Egyiptom: Tizennyolcadik dinasztia ( Második és Harmadik Thotmesz, Negyedik Amenhotep) - Dejr el-Bahari és Luxor Templomai – Tizenkilencedik dinasztia (Első Szeti és Második Ramszesz) – Karnak és Abu-Szimbel Templomai – Ehnaton uralkodásának fénykora – A monoteizmus elfogadásának kísérlete
Babilon: Az asszírok (szemiták) elfoglalják a várost
Trójai Háború
A zsidók kiutasítása Egyiptomból

Ciprus: Mükéné kolónia- Fiatal Istenek
Málta: mükénéi hatások
Itália: Az etruszkok megérkezése

1,200 Dór invázió
Észak-India az árják uralma alá kerül Irán az árják uralma alá kerül
Trója : Végső pusztulás
A nem-árja phrügiaiak megérkezése Anatóliába Trákiából
Az írás eltűnik Görögországból
A dórok elérik Dél-Görögországot
Itália: Éneász megérkezik Trójából.
Letelepedés Palatínában.
Ciprus: Dór mészárlás
1,100   Babilon: Első Nabukodonozor (szemita)
Izrael: Sámuel megalapítja a nemességet - A Júdai Királyság kezdete
Egyiptom: Az Újbirodalom vége
Mükéné: A dórok megsemmisítő csapása
Kréta: A dórok megsemmisítő csapása
Itália: A latin árja törzsek elfoglalják Lációt.
1,000 Az árják bevonulnak Gujarat-ba Izrael: Dávid Királysága- Salamon Királysága
Egyiptom: A hanyatlás korának kezdete
 
900 A Brāhmī ABC elfogadása Anatólia: Urartu árja Királysága Görögország: Homérosz - Az írás újra megjelenik
Málta: Fönícia hatása
800 Árja hódítás a Gangesz Völgyében   Ciprus: Asszír és egyiptomi hódítások
Karthágó megalapítása
Görögország: Első olimpiai játékok
753     Róma megalapítása
Görögország: Hésziodosz
730     Görög telepesek megalapítják Szürakuszait (Szicília)
710     Görögország: Az attikai királysággal való egyesülés
700     Itália: Az etruszk művészet kezdete
680     Görögország: Athén szervezése
Kis-Ázsia kolonizációja egészen a Fekete Tengerig
Bizánc alapítása
620   Mezopotámia: Ninive pusztulása és asszír uralom  
600 A Védikus kultúra átalakul Hinduizmussá
A Kharoṣṭhī ABC használata
Babylon: A Kháldok dinasztia. Második Nabukodonozor uralkodása
A babilónok és a szkíták elfoglalják Ninivét.
A babilónok elfoglalják Jeruzsálemet
A Júdai Királyság vége
Zsidók fogsága Babilonban
 
562 Gautama Buddha születése    
550   Urartu-t elpusztítják a Médek és a Szkíták
Kurus, Perzsia árja Királya
A Perzsák elfoglalják Babilont.
Egyiptomi invázió
Első Dáriusz Királysága
 
500 Az Óperzsa Birodalom elterjed Indiától Görögországig
A Perzsa csatolás India
Pāṇini - Szanszkrit nyelvtan
  Etruszk fejlődés Észak-Itáliában
Az etruszk fénykor
Róma fontos várossá válása
483 Buddha halála    
480     A perzsák elpusztítják Athént.
460     Görögország: Periklész évei (Platón, Hérodotosz)
Athén a civilizált világ központja
429     Periklész halála
396     Veii pusztulása (etruszkok) a rómaiak által (árják)
356     Macedóniai Nagy Sándor születése
350     Az etruszk birodalom bukása
330   Egyiptom : A hanyatlás korának vége  
326 Nagy Sándor felfedezései és Gandhara leigázása    
323     Nagy Sándor halála Babilonban
321 Candragupta (Maori dinasztia)    
300 Megasztenész Candragupta bíróságán    
274 Aśoka elterjeszti a buddhizmust   Itália: Az etruszkok vége
A rómaiak elfoglalják Tarantót.
218     Málta: Római megszállás
206 Antiokhosz (Szíria Királya) expedíciója Indiába    
200 Szanszkrit munkák Patañjali-tól    
146 Ajanta   A rómaiak elpusztítják Karthágót és Korinthoszt
135   Szkíta invázió Baktriában Róma leigázza Görögországot
26 Indiai bizottság Augusztusz előtt    

Vissza a cikk elejére

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.Vissza Protoshaivizmus Fel  Folytatás Hagyma és fokhagyma